Út a munkaerőpiacra (GINOP 5.1.1-15) projekt

A GINOP 5.1.1-15/2015-00001 azonosítószámú "Út a munkaerőpiacra" elnevezésű projekt célja a hátrányos helyzetű álláskeresők, különösen az alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztathatóságának javítása a munkaerő-piaci eszközök hatékonyságának javítása mellett, valamint a közfoglalkoztatásból a versenyszférába való átlépés elõsegítése.

A projekt a munkanélküliek és regisztrált álláskeresők számának csökkenéséhez, a nyílt munkaerő-piaci foglalkoztatás bővítéséhez járul hozzá részint személyre szabott, foglalkoztatást támogató eszközök nyújtása révén (pl.: célzott képzés), másrészt az álláskeresőknek és a munkáltatóknak nyújtott szolgáltatások minőségének, hatékonyságának javítása révén. 

A munkaerő-piaci program célcsoportjai:

  • 25-64 év közötti regisztrált álláskeresők és inaktív személyek
  • közfoglalkoztatottak, akik a projekt keretében biztosított bértámogatások és munkaerő-piaci szolgáltatások segítségével a versenyszférában helyezkednek el

Kiemelt célcsoportok: 

  • 25-30 év közötti pályakezdő álláskeresők
  • alacsony iskolai végzettségű (ISCED 1-2) álláskeresők
  • tartós, legalább 6 hónapja álláskeresők
  • gyermekgondozás vagy hozzátartozó ápolását követően a munkaerőpiacra visszatérő álláskeresők
  • 50 év feletti álláskeresők
  • közfoglalkoztatásból kilépők.