Projektjeink

GINOP-6.1.1-15 - Alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak képzése

A kiemelt projekt megvalósítója a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal, a Belügyminisztérium, valamint 18 megyei kormányhivatal (Pest Megyei Kormányhivatal és Budapest Főváros Kormányhivatala kivételével) alkotta Konzorcium.

Út a munkaerőpiacra (GINOP 5.1.1-15) projekt

A GINOP 5.1.1-15/2015-00001 azonosítószámú "Út a munkaerőpiacra" elnevezésű projekt célja a hátrányos helyzetű álláskeresők, különösen az alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztathatóságának javítása a munkaerő-piaci eszközök hatékonyságának javítása mellett, valamint a közfoglalkoztatásból a versenyszférába való átlépés elõsegítése.

Ifjúsági Garancia (GINOP 5.2.1-14 ) projekt

Az Ifjúsági Garancia projekt 2015. január 1-jével indult el. (Ez a csaknem országos projekt nem terjed ki a Közép-magyarországi régióra, ahol ugyanezen célokat a VEKOP 8.2.1-15 projekt fogja biztosítani.)

GINOP 6.1.2-15 Digitális szakadék csökkentése című kiemelt projekt

A projekt általános célkitűzése a lakosság digitális kompetenciájának növelése, amely elengedhetetlen a munkavállaláshoz, ezáltal képzett munkaerőt biztosítani a gazdaság számára, növelve a gazdaság versenyképességét, egyben bővítve a foglalkoztatottak létszámát.