VIRÁGKÖTŐ ÉS VIRÁGKERESKEDŐ (OKJ 34 215 04, E-000010/2013/A073)

Engedélyszám: E-000010/2013/A073

A(z) VIRÁGKÖTŐ ÉS VIRÁGKERESKEDŐ (OKJ 34 215 04, E-000010/2013/A073) szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A virágkötő és virágkereskedő virágkötő üzemben, különböző szintű virágértékesítési helyeken (stand, pavilon, üzlet, szalon), virágkellék-nagykereskedelmi szakáruházban eladói és virágkötészeti tevékenység végzésére alkalmas. A szakképesítés irányítói, boltvezetői tevékenység végzésére, önálló vállalkozás létrehozására is jogosít.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

  • virágkezelést, - előkészítést végezni
  • szaktanácsot adni a növények kiválasztására, ápolására vonatkozóan
  • virágdíszeket készíteni (csokrok, tűzött virágdíszek, koszorúk, ünnepek alkalmi díszei)
  • vállalkozást létrehozni/működtetni/megszüntetni
  • marketingtevékenységet végezni
  • megszervezni és lebonyolítani a beszerzési tevékenységet
  • megszervezni és lebonyolítani a készletezést, a raktározást, nyilvántartani a készleteket, gazdálkodni a készletekkel
  •  megszervezni és lebonyolítani az értékesítést
  • ellátni a virágüzlet, virágszalon szabályszerű üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat.

Kapcsolódó szakképesítések:

A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:
35 215 02 Virágdekoratőr szakképesítés-ráépülés

A(z) VIRÁGKÖTŐ ÉS VIRÁGKERESKEDŐ (OKJ 34 215 04, E-000010/2013/A073) képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség

Szakmai előképzettség: nincs

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

Pályaalkalmassági követelmények: nincsenek

Elmélet/Gyakorlat aránya:

40%-elmélet

60%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Maximális óraszáma: 800-1000 óra

A(z) VIRÁGKÖTŐ ÉS VIRÁGKERESKEDŐ (OKJ 34 215 04, E-000010/2013/A073) megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

11497-12 Foglalkoztatás I.

11499-12 Foglalkoztatás II.

11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság

11074-12 Növényismeret és - kezelés

11075-12 Virágkötészet

11077-12 Virágeladás alapjai

11076-12 Virágkereskedelem

A(z) VIRÁGKÖTŐ ÉS VIRÁGKERESKEDŐ (OKJ 34 215 04, E-000010/2013/A073) komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei: Valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

Gyakorlati vizsgatevékenység

A) A vizsgafeladat megnevezése: A virágkötő feladatai

A vizsgafeladat ismertetése:

Virágkötészet: egy virágcsokor és egy egyéb virágdísz (tűzött virágdísz, koszorú, alkalmi virágdísz stb.) készítése. (60 perc) Virág-előkészítés: vágott virágok, cserepes növények, virágkötészeti anyagok kezelése, előkészítése virágkötészeti felhasználásra és értékesítésre. (30 perc) Növényismeret: a növényismereti jegyzékben felsorolt növények felismerése, megnevezése kettős nevezéktannal. (30 db, 30 perc)

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40%

B) A vizsgafeladat megnevezése: A virágbolti eladó feladatai

A vizsgafeladat ismertetése:

Virágüzleti adminisztráció: a kereskedelmi egységekben használt bizonylatok elkészítése, formanyomtatványok kitöltése. Virágüzleti adminisztráció elvégzése. (60 perc) Növényismeret: a növényismereti jegyzékben felsorolt növények felismerése, megnevezése kettős nevezéktannal. (30 db, 30 perc)

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%

Írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Virágkereskedelem

A vizsgafeladat ismertetése:

Vállalkozások indításának, működtetésének, átszervezésének megtervezése, működésének elemzése. A piackutatás módszerei és a marketing tevékenység eszközei. Az áruforgalom tervezése, irányítása, elemzése.

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%

Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Virágkötészet, növényismeret és virágbolti eladás

A vizsgafeladat ismertetése:

Az egyes virágdíszek jellemzése, típusai, készítési technikái.

A virágkötészet törvényszerűségeinek ismertetése. Az egyes dísznövénycsoportok jellemzése, felhasználása a virágkötészetben. Az áruk átvételének, elhelyezésének, nyilvántartásba vételének, tárolásának, értékesítésének menete, eljárásai, szabályai.

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%