VÁLLALKOZÁSI MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ

Engedélyszám: E-000010/2013/A038

A(z) VÁLLALKOZÁSI MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Kialakítja a számviteli politikát, a könyvviteli elszámolás, a beszámoló készítés rendszerét, módszerét ideértve a
belső információs rendszer kialakítását is.
Ellátja a számlarendhez, a könyvvezetéshez, valamint a beszámoló készítéshez szükséges szabályzatok
elkészítésével, rendszeres karbantartásával kapcsolatos feladatokat. Biztosítja a valóságnak megfelelő belső és
külső információk előállítását, szolgáltatását, az elszámolások, az adatok jogszerűségének, szabályszerűségének,
megbízhatóságának, bizonylatokkal való alátámasztottságát a számviteli alapelvek betartásával.
Elvégzi a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatokat a gazdálkodó alkalmazottjaként, tagjaként, egyéni
vállalkozóként, vagy számviteli szolgáltatást nyújtó társaság tagjaként, illetőleg alkalmazottjaként.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

közreműködni az összevont (konszolidált) beszámoló összeállításában, a feladatok elvégzéséhez
szükséges jogszabályokat alkalmazni, a pénzforgalommal összefüggő feladatokat ellátni, a befektetési és finanszírozásai pénzügyi
döntéseket előkészíteni, lebonyolítani, megítélni a vállalkozás pénzügyi helyzetét, alkalmazni az adójogszabályokat, összeállítani az
adóbevallást és ellátni az adóbevalláshoz kapcsolódó
adóellenőrzéssel összefüggő feladatokat, alkalmazni a számviteli törvény előírásait, összeállítani a vállalkozás számviteli
politikáját és az egyéb előírt számviteli szabályzatokat, valamint a vállalkozás számlarendjét a főkönyvi és analitikus
nyilvántartásokat vezetni, összeállítani a vállalkozás beszámolóját, üzleti jelentését, alkalmazni a sajátos értékelési előírásokat,
kialakítani a vállalkozás költség elszámolási rendszerét, ellátni az alapítással, átalakulással, felszámolással és végelszámolással
kapcsolatos számviteli feladatokat, munkája során használni a számítógépes programcsomagokat, közreműködni a főkönyvi és az analitikus
nyilvántartási rendszer, alrendszerek információs
rendszerének kialakításában, vizsgálni a vállalkozás működését, az ok-okozati összefüggések feltárását, elemezni az erőforrásokkal
való gazdálkodást, részt venni a tulajdonosi és belső ellenőrzési feladatok ellátásban.

Kapcsolódó szakképesítések:

A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:
54 344 01 Pénzügyi-számviteli ügyintéző szakképesítés

A(z) VÁLLALKOZÁSI MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ képzés megkezdésének szükséges feltételei:

A képzés megkezdésének feltételei:
Iskolai előképzettség: -
Bemeneti kompetenciák: –
Szakmai előképzettség:
Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről

54 344 01 Pénzügyi-számviteli ügyintéző
54 344 02 Vállalkozási- és bérügyintéző
54 343 01 Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás) (Továbbiak a 7. fejezetben.)
Előírt gyakorlat:–
Egészségügyi alkalmassági követelmények: –
Pályaalkalmassági követelmények: –

Elmélet/Gyakorlat aránya:

60% - elmélet
40% - gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Maximális óraszáma: Maximális óraszám: 320-480 óra

A(z) OKJ 55 344 07 azonosító számú, VÁLLALKOZÁSI MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

10773-12 Jogi feladatok a gyakorlatban
10809-12 Gazdasági és vezetési feladatok a gyakorlatban
10774-12 Pénzügyi feladatok ellátása
10775-12 Adózási feladatok ellátása
10808-12 Számviteli feladatok a gyakorlatban
10788-12 Számviteli szervezési feladatok ellátása
10789-12 Elemzési - ellenőrzési feladatok ellátása

A(z) VÁLLALKOZÁSI MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei: Valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: az elemzési-ellenőrzési- és adózási ismeretek gyakorlati feladatok
A központi gyakorlati feladatlap az elemzési-ellenőrzési és adózási gyakorlati feladatokat 50%-50%-ban
tartalmazza.
A gyakorlati vizsgatevékenység a szakképesítésért felelős miniszter által kiadott és a honlapján közzétett
Útmutató alapján kerül lebonyolításra.
A vizsgafeladat ismertetése: Az elemzési-ellenőrzési- és adózási ismeretek gyakorlati feladatai a kapcsolódó
szakmai követelmények megadott témaköreinek mindegyikét tartalmazhatja.
A központi gyakorlati vizsgatevékenység során kiemelten az alábbi követelményekhez kapcsolódó feladatokat
kell elvégezni:
Elemzési-ellenőrzési gyakorlati feladatok: a vállalkozási tevékenység értékelése, különösen a beszámoló
elemzése, valamint a rendelkezésre álló erőforrások hasznosításának vizsgálata. A vállalkozás vagyoni,
27/2012. (VIII. 27.) NGM
rendelet a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és
vizsgakövetelményeiről
4
pénzügyi, jövedelmi helyzetének elemzése. Az ellenőrzési munka megszervezése, az ellenőrzési bizonyítékok
felhasználása, az ellenőrzés végrehajtása és dokumentálása központi gyakorlati feladatlap alapján.
Adózási gyakorlati feladatok: az adójogszabályok gyakorlati alkalmazása. Az adóelőleg számítása, adószámítási
feladatok adónemenként. Az adóalap és a fizetendő adó megállapítása, adóbevallás összeállítása központi
gyakorlati feladatlap alapján
A vizsgafeladat időtartama: 270 perc (150 perc + 120 perc)
A vizsgafeladat aránya: 40%

Írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: számviteli feladatok
A vizsgafeladat ismertetése: A számviteli feladatok ellátásához kapcsolódó szakmai követelmények megadott
témaköreinek mindegyikét tartalmazhatja, kiemelten az alábbi követelményekhez kapcsolódó feladatokat:a
számviteli törvény gyakorlati alkalmazása. A gazdasági események könyvelése a főkönyvi számlákon. Az
elszámolások bizonylati rendje, az analitikus nyilvántartás követelményei. Az év végi zárlati feladatok
végrehajtása. A beszámolók összeállítása. Sajátos számviteli esetek elszámolása a gyakorlatban.
A vizsgafeladat időtartama: 180 perc
A vizsgafeladat aránya: 30%

Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: számviteli- és elemzési-ellenőrzési feladatok ellátása
A szóbeli vizsgatevékenység a szakképesítésért felelős miniszter által kiadott és a honlapján közzétett Útmutató
alapján kerül lebonyolításra.
A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli tételsor a számviteli feladatok ellátásához, és az elemzési - ellenőrzési
feladatok ellátásához kapcsolódó szakmai követelmények megadott témaköreinek mindegyikét tartalmazza.
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (ebből felkészülési idő 15 perc)
A vizsgafeladat aránya: 30%

Jelentkezzen élelmiszer-, vegyi áru eladó képzésre!

Hazánkban bizonyos szegmensekben igen nagy a munkaerőhiány, és csak nehezen találni képzett alkalmazottakat, ez megnehezíti a gördülékeny működést. Ide tartozik a vendéglátás, de a kereskedelem is. Sok boltban, üzletben nincs elég ember, így akadozik a kiszolgálás is. Érdemes tehát itt próbálkozni annak, aki munkahelyváltáson gondolkodik, és új szakmát választana.

Jelentkezzen hozzánk élelmiszer-, vegyi áru eladó képzésre, és tanuljon eladónak, vagy akár boltvezetőnek, legyen olyan szakmája, ami nemcsak jól fizet, de meg is becsülik azt! Csupán annyi a dolga, hogy részt vesz egyik, hamarosan induló élelmiszer-, vegyi áru eladó képzésünkön, és a kötelező óraszámok után sikeres vizsgát tesz! Egy ilyen bizonyítvánnyal a kezében már nekivághat az álláskeresésnek, és olyan pozíciót tölthet be, amihez minden képzettsége megvan, ami változatos és sokoldalú.

Szerezzen olyan szakmát, amire van kereslet, így nem érik majd kellemetlen csalódások! Jelentkezzen bátran élelmiszer-, vegyi áru eladó képzésre! Elérhetőségeinken felveheti velünk a kapcsolatot, amennyiben kérdései vannak, szívesen segítünk!

Jelentkezzen élelmiszer-, vegyi áru eladó képzésre!