VÁLLALKOZÁSI MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ (OKJ 55 344 07, E-000010/2013/A038)

Engedélyszám: E-000010/2013/A038

A(z) VÁLLALKOZÁSI MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ (OKJ 55 344 07, E-000010/2013/A038) szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Kialakítja a számviteli politikát, a könyvviteli elszámolás, a beszámoló készítés rendszerét, módszerét ideértve a
belső információs rendszer kialakítását is.
Ellátja a számlarendhez, a könyvvezetéshez, valamint a beszámoló készítéshez szükséges szabályzatok
elkészítésével, rendszeres karbantartásával kapcsolatos feladatokat. Biztosítja a valóságnak megfelelő belső és
külső információk előállítását, szolgáltatását, az elszámolások, az adatok jogszerűségének, szabályszerűségének,
megbízhatóságának, bizonylatokkal való alátámasztottságát a számviteli alapelvek betartásával.
Elvégzi a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatokat a gazdálkodó alkalmazottjaként, tagjaként, egyéni
vállalkozóként, vagy számviteli szolgáltatást nyújtó társaság tagjaként, illetőleg alkalmazottjaként.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

közreműködni az összevont (konszolidált) beszámoló összeállításában, a feladatok elvégzéséhez
szükséges jogszabályokat alkalmazni, a pénzforgalommal összefüggő feladatokat ellátni, a befektetési és finanszírozásai pénzügyi
döntéseket előkészíteni, lebonyolítani, megítélni a vállalkozás pénzügyi helyzetét, alkalmazni az adójogszabályokat, összeállítani az
adóbevallást és ellátni az adóbevalláshoz kapcsolódó
adóellenőrzéssel összefüggő feladatokat, alkalmazni a számviteli törvény előírásait, összeállítani a vállalkozás számviteli
politikáját és az egyéb előírt számviteli szabályzatokat, valamint a vállalkozás számlarendjét a főkönyvi és analitikus
nyilvántartásokat vezetni, összeállítani a vállalkozás beszámolóját, üzleti jelentését, alkalmazni a sajátos értékelési előírásokat,
kialakítani a vállalkozás költség elszámolási rendszerét, ellátni az alapítással, átalakulással, felszámolással és végelszámolással
kapcsolatos számviteli feladatokat, munkája során használni a számítógépes programcsomagokat, közreműködni a főkönyvi és az analitikus
nyilvántartási rendszer, alrendszerek információs
rendszerének kialakításában, vizsgálni a vállalkozás működését, az ok-okozati összefüggések feltárását, elemezni az erőforrásokkal
való gazdálkodást, részt venni a tulajdonosi és belső ellenőrzési feladatok ellátásban.

Kapcsolódó szakképesítések:

A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:
54 344 01 Pénzügyi-számviteli ügyintéző szakképesítés

A(z) VÁLLALKOZÁSI MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ (OKJ 55 344 07, E-000010/2013/A038) képzés megkezdésének szükséges feltételei:

A képzés megkezdésének feltételei:
Iskolai előképzettség: -
Bemeneti kompetenciák: –
Szakmai előképzettség:
Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről

54 344 01 Pénzügyi-számviteli ügyintéző
54 344 02 Vállalkozási- és bérügyintéző
54 343 01 Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás) (Továbbiak a 7. fejezetben.)
Előírt gyakorlat:–
Egészségügyi alkalmassági követelmények: –
Pályaalkalmassági követelmények: –

Elmélet/Gyakorlat aránya:

60% - elmélet
40% - gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Maximális óraszáma: Maximális óraszám: 320-480 óra

A(z) VÁLLALKOZÁSI MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ (OKJ 55 344 07, E-000010/2013/A038) megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

10773-12 Jogi feladatok a gyakorlatban
10809-12 Gazdasági és vezetési feladatok a gyakorlatban
10774-12 Pénzügyi feladatok ellátása
10775-12 Adózási feladatok ellátása
10808-12 Számviteli feladatok a gyakorlatban
10788-12 Számviteli szervezési feladatok ellátása
10789-12 Elemzési - ellenőrzési feladatok ellátása

A(z) VÁLLALKOZÁSI MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ (OKJ 55 344 07, E-000010/2013/A038) komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei: Valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: az elemzési-ellenőrzési- és adózási ismeretek gyakorlati feladatok
A központi gyakorlati feladatlap az elemzési-ellenőrzési és adózási gyakorlati feladatokat 50%-50%-ban
tartalmazza.
A gyakorlati vizsgatevékenység a szakképesítésért felelős miniszter által kiadott és a honlapján közzétett
Útmutató alapján kerül lebonyolításra.
A vizsgafeladat ismertetése: Az elemzési-ellenőrzési- és adózási ismeretek gyakorlati feladatai a kapcsolódó
szakmai követelmények megadott témaköreinek mindegyikét tartalmazhatja.
A központi gyakorlati vizsgatevékenység során kiemelten az alábbi követelményekhez kapcsolódó feladatokat
kell elvégezni:
Elemzési-ellenőrzési gyakorlati feladatok: a vállalkozási tevékenység értékelése, különösen a beszámoló
elemzése, valamint a rendelkezésre álló erőforrások hasznosításának vizsgálata. A vállalkozás vagyoni,
27/2012. (VIII. 27.) NGM
rendelet a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és
vizsgakövetelményeiről
4
pénzügyi, jövedelmi helyzetének elemzése. Az ellenőrzési munka megszervezése, az ellenőrzési bizonyítékok
felhasználása, az ellenőrzés végrehajtása és dokumentálása központi gyakorlati feladatlap alapján.
Adózási gyakorlati feladatok: az adójogszabályok gyakorlati alkalmazása. Az adóelőleg számítása, adószámítási
feladatok adónemenként. Az adóalap és a fizetendő adó megállapítása, adóbevallás összeállítása központi
gyakorlati feladatlap alapján
A vizsgafeladat időtartama: 270 perc (150 perc + 120 perc)
A vizsgafeladat aránya: 40%

Írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: számviteli feladatok
A vizsgafeladat ismertetése: A számviteli feladatok ellátásához kapcsolódó szakmai követelmények megadott
témaköreinek mindegyikét tartalmazhatja, kiemelten az alábbi követelményekhez kapcsolódó feladatokat:a
számviteli törvény gyakorlati alkalmazása. A gazdasági események könyvelése a főkönyvi számlákon. Az
elszámolások bizonylati rendje, az analitikus nyilvántartás követelményei. Az év végi zárlati feladatok
végrehajtása. A beszámolók összeállítása. Sajátos számviteli esetek elszámolása a gyakorlatban.
A vizsgafeladat időtartama: 180 perc
A vizsgafeladat aránya: 30%

Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: számviteli- és elemzési-ellenőrzési feladatok ellátása
A szóbeli vizsgatevékenység a szakképesítésért felelős miniszter által kiadott és a honlapján közzétett Útmutató
alapján kerül lebonyolításra.
A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli tételsor a számviteli feladatok ellátásához, és az elemzési - ellenőrzési
feladatok ellátásához kapcsolódó szakmai követelmények megadott témaköreinek mindegyikét tartalmazza.
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (ebből felkészülési idő 15 perc)
A vizsgafeladat aránya: 30%