USZODAMESTER

Engedélyszám: E-000010/2013/A074

A(z) USZODAMESTER szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Az uszodamester a fürdőszolgáltatás területén tevékenykedik, vendégfelügyeletet, életmentési feladatokat lát el. A fürdőszolgáltatás napi üzemvitelét biztosítja. Együttműködik a műszaki kiszolgáló személyzettel, és a fürdőszolgáltatás egyéb beosztású munkavállalóival.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

  • mesterséges (épített) környezetben: uszodákban, fürdőkben, medencés strandokon prevenciós tevékenységet végrehajtani, vízből menteni és elsősegélyt nyújtani
  • medencéket, csúszdát, szaunát, gőzkamrát és egyéb élménykamrát, élményelemeket üzemeltetni
  • gondoskodni a kulturált, tiszta, balesetmentes környezetről
  • nyilvántartásokat vezetni
  • medencéket felügyeli
  • ügyfélszolgálati tevékenységet ellátni
  • szolgáltatásokat értékesíteni

Kapcsolódó szakképesítések:

A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:
31 810 01 Medencefelügyelő részszakképesítés

A(z) USZODAMESTER képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Szakmai előképzettség: nincs

Előírt gyakorlat: nincs

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek

Elmélet/Gyakorlat aránya:

40%-elmélet

60%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Maximális óraszáma: 200 óra

A(z) OKJ 32 810 01 azonosító számú, USZODAMESTER megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

11259-12 Uszodamesteri feladatok

11260-12 Fürdőüzemi ügyfélkapcsolati tevékenység

11261-12 Vízből mentés I.

11262-12 Baleset-megelőzés, elsősegélynyújtás

11263-12 Fürdőüzemi munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelem

11576-16 Szuggesztív kommunikáció

A(z) USZODAMESTER komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei: Valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Medencefelügyelet- Vízből mentés I

A vizsgafeladat ismertetése:

A vízből mentés módozatainak bemutatása. Teendők újraélesztés, egyéb sérülés esetén. Medencék és vendégtéri berendezések üzemeltetése, a fürdőegység nyitás előtti, üzem közbeni, és zárás utáni teendői.

Feladatok: a) 200 m kombinált úszás 8:00 perc alatt (50 m mellúszás, 50 m gyorsúszás, 100 m mentőúszás)

b) 10 m víz alatti úszás (úgy, hogy a vizsgázó egész teste elmerül), és eközben 2 db (1 db fél távon, 1 db a táv végén), az úszásoktatásból ismert merülő karika, összegyűjtése, majd a feladat végén felszínre hozása,

c) vízbeugrások bemutatása (start fejes, talpas, mentőugrás), d) kombinált mentési feladat bemutatása (a feladat a vízbe ugrástól a parton gyakorló babán történő újraélesztés bemutatásával együtt a mentés minden eleme), úgy, hogy a következőket tartalmazza: vízbe jutás a helynek megfelelő technikával, 25 m gyorsúszás úgy, hogy a mentő feje a víz felszíne felett van, a közreműködésre képtelen személy 25 m keresztüli vontatása, partra emelése, gyakorló babán újraélesztés bemutatása e) Elsősegély gyakorlati fogásainak bemutatása (1-1 feladat a kötözések, fektetések, műfogások témaköreiből).

A vizsgafeladat időtartama: 80 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 80%

Írásbeli vizsgatevékenység

1. A vizsgafeladat megnevezése: Vízből mentés I és Baleset-megelőzés, elsősegélynyújtás

A vizsgafeladat ismertetése:

A vizsgafeladat során a vizsgázónak egy 60 kérdéses, a tanfolyam két vonatkozó moduljának elméleti tananyagaira vonatkozó tesztlapot kell kitöltenie. Modulonként 30-30 kérdés szerepel. A kérdések felelet választós és „kifejtős” kérdések. A „kifejtős” kérdések darabszáma nem érheti el a teljes kérdéssor darabszámának 10%-át. A vizsga sikeres teljesítéséhez mindkét modul tesztlapját sikeresen ki kell tölteni. Feladatlaponként minimum 80% helyes válasz szükséges a sikeres teljesítéshez.

2. A vizsgafeladat megnevezése: Uszodamesteri feladatok

A vizsgafeladat ismertetése:

A vizsgafeladat során a vizsgázónak egy 50 kérdéses, a tanfolyam vonatkozó moduljának elméleti tananyagaira vonatkozó tesztlapot kell kitöltenie. A kérdések felelet választós és „kifejtős” kérdések. A „kifejtős” kérdések darabszáma nem érheti el a teljes kérdéssor darabszámának 10%-át. A vizsga sikeres teljesítéséhez a tesztlapot sikeresen ki kell tölteni, amihez minimum 80% helyes válasz szükséges.

A vizsgafeladat időtartama: 110 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10%

Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Fürdőüzemeltetés és medencefelügyelet

A vizsgafeladat ismertetése:

A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a Fürdőüzemi ügyfélkapcsolati tevékenység, a Fürdőüzemi munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelem és a Szuggesztív kommunikáció követelménymodulok témakörét tartalmazzák.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10%

Jelentkezzen élelmiszer-, vegyi áru eladó képzésre!

Hazánkban bizonyos szegmensekben igen nagy a munkaerőhiány, és csak nehezen találni képzett alkalmazottakat, ez megnehezíti a gördülékeny működést. Ide tartozik a vendéglátás, de a kereskedelem is. Sok boltban, üzletben nincs elég ember, így akadozik a kiszolgálás is. Érdemes tehát itt próbálkozni annak, aki munkahelyváltáson gondolkodik, és új szakmát választana.

Jelentkezzen hozzánk élelmiszer-, vegyi áru eladó képzésre, és tanuljon eladónak, vagy akár boltvezetőnek, legyen olyan szakmája, ami nemcsak jól fizet, de meg is becsülik azt! Csupán annyi a dolga, hogy részt vesz egyik, hamarosan induló élelmiszer-, vegyi áru eladó képzésünkön, és a kötelező óraszámok után sikeres vizsgát tesz! Egy ilyen bizonyítvánnyal a kezében már nekivághat az álláskeresésnek, és olyan pozíciót tölthet be, amihez minden képzettsége megvan, ami változatos és sokoldalú.

Szerezzen olyan szakmát, amire van kereslet, így nem érik majd kellemetlen csalódások! Jelentkezzen bátran élelmiszer-, vegyi áru eladó képzésre! Elérhetőségeinken felveheti velünk a kapcsolatot, amennyiben kérdései vannak, szívesen segítünk!

Jelentkezzen élelmiszer-, vegyi áru eladó képzésre!