USZODAMESTER (OKJ 32 810 01, E-000010/2013/A074)

Engedélyszám: E-000010/2013/A074

A(z) USZODAMESTER (OKJ 32 810 01, E-000010/2013/A074) szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Az uszodamester a fürdőszolgáltatás területén tevékenykedik, vendégfelügyeletet, életmentési feladatokat lát el. A fürdőszolgáltatás napi üzemvitelét biztosítja. Együttműködik a műszaki kiszolgáló személyzettel, és a fürdőszolgáltatás egyéb beosztású munkavállalóival.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

  • mesterséges (épített) környezetben: uszodákban, fürdőkben, medencés strandokon prevenciós tevékenységet végrehajtani, vízből menteni és elsősegélyt nyújtani
  • medencéket, csúszdát, szaunát, gőzkamrát és egyéb élménykamrát, élményelemeket üzemeltetni
  • gondoskodni a kulturált, tiszta, balesetmentes környezetről
  • nyilvántartásokat vezetni
  • medencéket felügyeli
  • ügyfélszolgálati tevékenységet ellátni
  • szolgáltatásokat értékesíteni

Kapcsolódó szakképesítések:

A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:
31 810 01 Medencefelügyelő részszakképesítés

A(z) USZODAMESTER (OKJ 32 810 01, E-000010/2013/A074) képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Szakmai előképzettség: nincs

Előírt gyakorlat: nincs

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek

Elmélet/Gyakorlat aránya:

40%-elmélet

60%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Maximális óraszáma: 200 óra

A(z) USZODAMESTER (OKJ 32 810 01, E-000010/2013/A074) megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

11259-12 Uszodamesteri feladatok

11260-12 Fürdőüzemi ügyfélkapcsolati tevékenység

11261-12 Vízből mentés I.

11262-12 Baleset-megelőzés, elsősegélynyújtás

11263-12 Fürdőüzemi munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelem

11576-16 Szuggesztív kommunikáció

A(z) USZODAMESTER (OKJ 32 810 01, E-000010/2013/A074) komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei: Valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Medencefelügyelet- Vízből mentés I

A vizsgafeladat ismertetése:

A vízből mentés módozatainak bemutatása. Teendők újraélesztés, egyéb sérülés esetén. Medencék és vendégtéri berendezések üzemeltetése, a fürdőegység nyitás előtti, üzem közbeni, és zárás utáni teendői.

Feladatok: a) 200 m kombinált úszás 8:00 perc alatt (50 m mellúszás, 50 m gyorsúszás, 100 m mentőúszás)

b) 10 m víz alatti úszás (úgy, hogy a vizsgázó egész teste elmerül), és eközben 2 db (1 db fél távon, 1 db a táv végén), az úszásoktatásból ismert merülő karika, összegyűjtése, majd a feladat végén felszínre hozása,

c) vízbeugrások bemutatása (start fejes, talpas, mentőugrás), d) kombinált mentési feladat bemutatása (a feladat a vízbe ugrástól a parton gyakorló babán történő újraélesztés bemutatásával együtt a mentés minden eleme), úgy, hogy a következőket tartalmazza: vízbe jutás a helynek megfelelő technikával, 25 m gyorsúszás úgy, hogy a mentő feje a víz felszíne felett van, a közreműködésre képtelen személy 25 m keresztüli vontatása, partra emelése, gyakorló babán újraélesztés bemutatása e) Elsősegély gyakorlati fogásainak bemutatása (1-1 feladat a kötözések, fektetések, műfogások témaköreiből).

A vizsgafeladat időtartama: 80 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 80%

Írásbeli vizsgatevékenység

1. A vizsgafeladat megnevezése: Vízből mentés I és Baleset-megelőzés, elsősegélynyújtás

A vizsgafeladat ismertetése:

A vizsgafeladat során a vizsgázónak egy 60 kérdéses, a tanfolyam két vonatkozó moduljának elméleti tananyagaira vonatkozó tesztlapot kell kitöltenie. Modulonként 30-30 kérdés szerepel. A kérdések felelet választós és „kifejtős” kérdések. A „kifejtős” kérdések darabszáma nem érheti el a teljes kérdéssor darabszámának 10%-át. A vizsga sikeres teljesítéséhez mindkét modul tesztlapját sikeresen ki kell tölteni. Feladatlaponként minimum 80% helyes válasz szükséges a sikeres teljesítéshez.

2. A vizsgafeladat megnevezése: Uszodamesteri feladatok

A vizsgafeladat ismertetése:

A vizsgafeladat során a vizsgázónak egy 50 kérdéses, a tanfolyam vonatkozó moduljának elméleti tananyagaira vonatkozó tesztlapot kell kitöltenie. A kérdések felelet választós és „kifejtős” kérdések. A „kifejtős” kérdések darabszáma nem érheti el a teljes kérdéssor darabszámának 10%-át. A vizsga sikeres teljesítéséhez a tesztlapot sikeresen ki kell tölteni, amihez minimum 80% helyes válasz szükséges.

A vizsgafeladat időtartama: 110 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10%

Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Fürdőüzemeltetés és medencefelügyelet

A vizsgafeladat ismertetése:

A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a Fürdőüzemi ügyfélkapcsolati tevékenység, a Fürdőüzemi munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelem és a Szuggesztív kommunikáció követelménymodulok témakörét tartalmazzák.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10%