ÜGYVITELI TITKÁR (OKJ 54 346 02, E-000010/2013/A029)

Engedélyszám: E-000010/2013/A029

A(z) ÜGYVITELI TITKÁR (OKJ 54 346 02, E-000010/2013/A029) szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Az ügyviteli titkár adatbeviteli feladatot végez, ügyvitel-technikai eszközöket, berendezéseket használ, iratokat, dokumentumokat kezel, selejtez, leltároz, dokumentumszerkesztési feladatot végez.

Protokoll feladatokat lát el, rendezvényeket, eseményeket szervez, gazdálkodással kapcsolatos részfeladatot, gazdálkodáshoz kapcsolódó feladatokat végez, ügyintézői feladatokat lát el.

PR tevékenységet végez szakmai irányítással, titkári feladatokat lát el idegen nyelven írásban, szóban. Részt vesz a személyügyi feladatok ellátásában szakmai irányítással, személyi titkári, menedzserasszisztensi feladatokat lát el.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

számítógépes adatbeviteli feladatokat végezni, külső és belső kapcsolatteremtő, kapcsolattartást és kapcsolat lezárását szolgáló iratokat, leveleket, egyéb dokumentumokat készíteni, szerkeszteni, sokszorosítani, kezelni, tárolni, számítógépes ügyviteli programcsomagokat alkalmazni, vezetni és kezelni a szervezet munkaerő-gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartásokat, iratokat, ellátni a feladatkörébe tartozó irodai készletgazdálkodási, reprezentációs feladatokat, ellátni a házipénztár kezeléséhez kapcsolódó feladatokat, ügyviteli munkafolyamatokat szervezni és irányítani, irodatechnikai, információs és kommunikációs eszközöket, berendezéseket kezelni, használni, feladatkörében önállóan PR tevékenységet végezni, megfelelő rangsorolással kapcsolatot tartani munkatársakkal, ügyfelekkel, partnerekkel, külső szervezetekkel magyar és egy idegen nyelven, ügyintézői feladatokat ellátni magyar és egy idegen nyelven, leíró feladatokat végezni magyar és egy idegen nyelven, szervezeten belüli és kívüli rendezvényeket, programokat szervezni magyar és egy idegen nyelven.

A(z) ÜGYVITELI TITKÁR (OKJ 54 346 02, E-000010/2013/A029) képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Iskolai előképzettség: érettségi végzettség 

Bemeneti kompetenciák: -

Szakmai előképzettség: -

Előírt gyakorlat: -

Pályaalkalmassági követelmények: -

Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek

Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: -

Elmélet/Gyakorlat aránya:

40%-elmélet

60%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Maximális óraszáma: 960-1440 óra

A(z) ÜGYVITELI TITKÁR (OKJ 54 346 02, E-000010/2013/A029) megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

10066-12 Gazdálkodási alapfeladatok

10067-12 Gépírás és dokumentumkészítés, iratkezelés

10070-12 Munkahelyi kommunikáció

10071-12 Hivatali kommunikáció magyar és idegen nyelven

10073-12 Titkári ügyintézés

10072-12 Rendezvény- és programszervezés

11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)

11499-12 Foglalkoztatás II.

11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság

A(z) ÜGYVITELI TITKÁR (OKJ 54 346 02, E-000010/2013/A029) komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei: Valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Külső vagy belső szakmai rendezvény alapdokumentumának elkészítése

A vizsgafeladat ismertetése: A hardvereszközök és az operációs rendszer előkészítése, kezelése után a vizsgázó tartalmi és formai utasítások alapján egy külső vagy belső szakmai rendezvény alapdokumentációjának elkészítése (forgatókönyv vagy szakmai programterv); a kapott utasítások alapján a rendezvény lebonyolításához információ keresése az interneten; megadott adatok birtokában költségkalkuláció készítése; a program ismeretében tájékoztató körlevelet vagy meghívót szerkeszt a résztvevőknek, közreműködőknek;a hirdetések vizuális hatáselemeit felhasználva rövid hirdetés fogalmazása; illetve a vizuális céges arculati elemeket felhasználva három-négy diából álló prezentáció készítése a rendezvényről

A vizsgafeladat időtartama: 240 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 35%

Írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Hivatalos, üzleti levél, dokumentum készítése

A vizsgafeladat ismertetése: Egy kb. 1500-2000 leütés terjedelmű, folyamatosan írott vagy részben felülírt, javított, korrektúrázott, nyomtatott formátumú szöveg és a megadott adatok – 170 leütés/perc sebességű – begépelése; hivatalos, üzleti levelet vagy egyéb dokumentumot megszerkesztése a hivatalos, üzleti élet leveleinek vagy egyéb dokumentumok készítésének szokásai szerint és a megadott utasítások alapján; a hivatalos, üzleti levél vagy egyéb dokumentum szövege egy részének (pl. bevezetés vagy befejezés stb.) önálló megfogalmazása a tárgyhoz kapcsolódó adatok alapján; forrásfájlban előkészítetttáblázat vagy adatbázis készítése utasítások alapján, valamint az adatok felhasználása a dokumentummal összefüggésben; a táblázat, az adatok beillesztése a dokumentum megadott helyére; a hivatalos, üzleti levelet vagy egyéb dokumentum mentése, archiválása, nyomtatása

A vizsgafeladat időtartama: 180 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 35%

Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Szakmai ismeretek

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok közül a 10070-12 Munkahelyi kommunikáció, a 10066-12 Gazdálkodási alapfeladatok és a 10071-12 Hivatali kommunikáció magyar és idegen nyelven modulok témaköreit tartalmazza

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%