TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÓ (OKJ 52 853 01, E-000010/2013/A014)

Engedélyszám: E-000010/2013/A014

A(z) TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÓ (OKJ 52 853 01, E-000010/2013/A014) szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A temetkezési szolgáltató a temetkezési szolgáltatásra vonatkozó jogszabályok alapján végzi feladatát. Önállóan gondoskodik - a hatályos jogszabályoknak megfelelően - a teljes körű temetkezési szolgáltatás megszervezéséről, lebonyolításáról, manuális elvégzéséről, az adminisztratív teendők és okmányozás ellátásáról, a nyilvántartások vezetéséről. Menedzseli a szolgáltatást, ellenőrzi a technológiai és ügyviteli folyamatokat  

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • elvégezni az ügyfélfogadással és a temetésfelvétellel kapcsolatos gyakorlati teendőket
 • ellátni a temetésrendező és szervezői feladatokat
 • elvégezni a halottak belföldi és nemzetközi szállításának, átvételének, átadásának gyakorlati feladatait
 • elvégezni az elhunyt és a kellékek ravatalozásra való előkészítését, és elkészíteni a ravatalt
 • közreműködni a hagyományos földbe temetés végrehajtásában
 • lebonyolítani a hamvasztást
 • elvégezni az urna elhelyezésének, a hamvak kiadásának, szórásának gyakorlati feladatait
 • közreműködni a sírhelynyitásban, a rátemetés elvégzésében és a visszahantolásban
 • közreműködni az exhumálásban és az újratemetésben
 • ellátni a rendkívüli halálesetekkel kapcsolatos szolgálatot
 • kivitelezni a temetkezési emlékhelyen végzendő szolgáltatásokat
 • elvégezni az alapkellékek feliratozását, díszítését.

A(z) TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÓ (OKJ 52 853 01, E-000010/2013/A014) képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
Szakmai előképzettség: nincs
Előírt gyakorlat: 2 éves, igazoltan temetkezési szolgáltatásban eltöltött gyakorlat
Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek

Elmélet/Gyakorlat aránya:

50%-elmélet
50%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Maximális óraszáma: 250-350 óra

A(z) TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÓ (OKJ 52 853 01, E-000010/2013/A014) megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

10400-12 Temetkezési jogi ismeretek

10401-12 Kegyeleti kultúra

10402-12 Temetkezési szolgáltatás

10403-12 Kegyeleti kommunikáció

10404-12 Temetkezési gyakorlat

A(z) TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÓ (OKJ 52 853 01, E-000010/2013/A014) komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei: Valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Temetkezési gyakorlat

A vizsgafeladat ismertetése:

A temetkezés, temetői munka gyakorlatának bemutatása

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%

Írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Jogi ismeretek

A vizsgafeladat ismertetése: A temetőkre és temetkezésre vonatkozó jogi ismeretek

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése:

Kegyeleti kommunikáció, kegyeleti kultúra, temetkezési szolgáltatás

A vizsgafeladat ismertetése:

A temetkezési szolgáltatás szakmai ismereteinek alkalmazása, a szakmai dolgozat megvédése, a kegyeleti kommunikáció alkalmazása, temetkezési kultúrával kapcsolatos ismeretek bemutatása

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc (ebből felkészülési idő: 20 perc, válaszadási idő 40 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50%