TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ÜGYINTÉZŐ (OKJ 51 344 02, E-000010/2013/A068)

Engedélyszám: E-000010/2013/A068

A(z) TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ÜGYINTÉZŐ (OKJ 51 344 02, E-000010/2013/A068) szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A társadalombiztosítási ügyintéző a munkavállalókkal kapcsolatos bér- és társadalombiztosítási ügyeket intézi, a nyilvántartásokat vezeti. Vezeti a biztosítottak társadalombiztosítási lapjait, nyilvántartja a kifizetett ellátásokat, adatokat, igazolásokat küld az illetékes társadalombiztosítási szerveknek. A munkavállalókkal kapcsolatos munkaerő-gazdálkodáshoz kapcsolódó feladatokat ellátja a nyilvántartásokat vezetésével összhangban.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

  • ellátni a munkaügyi nyilvántartások alapján a bérekkel kapcsolatos adminisztrációs (bérszámfejtés, járulék-nyilvántartás, stb.) feladatokat
  • vezetni az egészség- és társadalombiztosítással kapcsolatos nyilvántartásokat
  • összegyűjteni az adatokat további feldolgozás céljából
  • munkaköréhez kapcsolódó hagyományos és digitális dokumentumokat rendszerezni, iratkezelést végezni
  • feladatai elvégzéséhez telefont, számítógépet, faxgépet, íróeszközöket, irodaszereket, naptárt, bélyegzőket fénymásolót használni.

Kapcsolódó szakképesítések:

A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:
54 344 02 Vállalkozási és bérügyintéző szakképesítés

A(z) TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ÜGYINTÉZŐ (OKJ 51 344 02, E-000010/2013/A068) képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

Szakmai előképzettség: nincsen

Egészségügyi alkalmassági követelmények: nincsenek

Pályaalkalmassági követelmények: nincsenek

Elmélet/Gyakorlat aránya:

70%-elmélet

30%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Maximális óraszáma: 120-180 óra

A(z) TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ÜGYINTÉZŐ (OKJ 51 344 02, E-000010/2013/A068) megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

10154-16 Munkaerő-gazdálkodás

10155-16 Társadalombiztosítási szakfeladatok ellátása

A(z) TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ÜGYINTÉZŐ (OKJ 51 344 02, E-000010/2013/A068) komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei: Valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Bérszámfejtési feladat

A vizsgafeladat ismertetése:

a központi gyakorlati feladatlap egy belépő dolgozó megadott adatainak felvitele után bérszámfejtési feladat, és kapcsolódó munkák, mely a szakmai követelmények megadott témaköreinek mindegyikét tartalmazhatja. A központi gyakorlati feladatlap a szakképesítésért felelős miniszter által kiadott és a honlapján közzétett Útmutató alapján kerül összeállításra. Az útmutató tartalmazza, hogy milyen módon kell a vizsgázók vizsgafeladatainak megoldásait rögzíteni.

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc

A vizsgafeladat aránya: 50%

Írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Társadalombiztosítási szakfeladatok ellátása

A vizsgafeladat ismertetése:

a Társadalombiztosítási szakfeladatok ellátásához kapcsolódó szakmai követelmények megadott témaköreinek mindegyikét tartalmazhatja.

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc

A vizsgafeladat aránya: 30%

Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: A munkaerő-gazdálkodás kapcsolódó szakmai feladatok

A vizsgafeladat ismertetése:

a munkaerő-gazdálkodás kapcsolódó szakmai követelmények megadott témaköreinek mindegyikét tartalmazza.

A vizsgafeladat időtartama: 20 perc (ebből felkészülési idő 10 perc)

A vizsgafeladat aránya: 20%