SZOCIÁLIS GONDOZÓ ÉS ÁPOLÓ

Engedélyszám: E-000010/2013/A031

A(z) SZOCIÁLIS GONDOZÓ ÉS ÁPOLÓ szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A szociális gondozó és ápoló szociális szakember irányításával képes az idős és a fogyatékos ellátás intézményi és intézményen kívüli, a személyes szolgáltatások területén szükséges szociális gondozási feladatok ellátására. Munkája eredményessége érdekében a kliensekkel és munkatársaival személyes kapcsolatokat kialakít ki, velük együttműködik. Felméri a fogyatékos és az idős ember sajátos szükségleteit, és az ápolási, gondozási, fejlesztési, rehabilitációs tervnek, programnak megfelelően nyújtja az alap- és a személyre szóló szolgáltatásokat. Ha szükséges, baleset vagy hirtelen egészségromlás esetén elsősegély nyújtására is képes. A munkához kapcsolódó adminisztrációs feladatokat ellátja.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

olvasott, írott köznyelvi és szakmai szöveget megérteni, köznyelvi és szakmai szöveget írni, információk gyűjtésére, a különböző helyzetben élő emberek iránti empátiára, toleranciára, érzelmileg stabil, kiegyensúlyozott magatartásra, elhivatott, segítőkész kapcsolatteremtésre, adekvát kommunikációra, nondirektív segítő beszélgetésre, klienseit motiválni, felelősségteljes, nyitott hozzáállásra, általános ismereteket speciális helyzetekben alkalmazni, a szociális veszélyhelyzetek, problémák felismerésére, a szakmai etikai szabályok betartására, a szakmai értékek képviseletére, módszeres, pontos munkavégzésre, info-kommunikációs eszközök és a számítógép használatára, gyakorlatias feladatértelmezésre, az egészségügyi ellátás állóeszközeinek, az ápolás eszközeinek használatára és a szükséges műszerek kezelésére, az gyógyászati segédeszközök, a kényelmi eszközök használatára, karbantartására, tisztítására, az elsősegélynyújtáshoz szükséges eszközök és kötszerek használatára, háztartási gépek és konyhatechnikai eszközök használatára és a textíliák használatára, tisztítására.

A(z) SZOCIÁLIS GONDOZÓ ÉS ÁPOLÓ képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség 

Bemeneti kompetenciák: -

Szakmai előképzettség: -

Előírt gyakorlat: -

Pályaalkalmassági követelmények: -

Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek

Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: -

Elmélet/Gyakorlat aránya:

60% - elmélet

40% - gyakorlat (az összefüggő szakmai gyakorlat és a szakmai készségfejlesztés is beleértendő)

A képzés maximális időtartama:

Maximális óraszáma: 1300-1560 óra

A(z) OKJ 34 762 01 azonosító számú, SZOCIÁLIS GONDOZÓ ÉS ÁPOLÓ megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

10569-12 Gondozási-ápolási alapfeladatok

10570-12 A szükségletek felmérése

10571-12 Sajátos gondozási feladatok

10572-12 Gondozási-ápolási adminisztráció

11497-12 Foglalkoztatás I.

11499-12 Foglalkoztatás II.

11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság

A(z) SZOCIÁLIS GONDOZÓ ÉS ÁPOLÓ komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei: Valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Napi ápolási-gondozási feladatok ellátása

A vizsgafeladat ismertetése: Napi ápolási-gondozási feladatok ellátása bentlakásos szociális vagy egészségügyi intézményben, amely során egy-egy vizsgázó egy-egy ellátott mellett tevékenykedik, de a vizsgázók párhuzamosan vizsgázhatnak a megosztott vizsgabizottság egy tagjának és a tereptanár jelenlétében.

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50 %

Írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Esetleírás értelmezése

A vizsgafeladat ismertetése: A szociális gondozás dilemmáinak értelmezése egy esetleírás alapján

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20 %

Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: A bentlakásos szociális intézményben ellátott napi ápolási-gondozási feladatok értelmezése, indoklása.

A vizsgafeladat ismertetése: Gondozási-ápolási tevékenység folyamatának bemutatása és értékelése központilag összeállított szóbeli tételsor alapján.

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő: 30 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30 %

Jelentkezzen élelmiszer-, vegyi áru eladó képzésre!

Hazánkban bizonyos szegmensekben igen nagy a munkaerőhiány, és csak nehezen találni képzett alkalmazottakat, ez megnehezíti a gördülékeny működést. Ide tartozik a vendéglátás, de a kereskedelem is. Sok boltban, üzletben nincs elég ember, így akadozik a kiszolgálás is. Érdemes tehát itt próbálkozni annak, aki munkahelyváltáson gondolkodik, és új szakmát választana.

Jelentkezzen hozzánk élelmiszer-, vegyi áru eladó képzésre, és tanuljon eladónak, vagy akár boltvezetőnek, legyen olyan szakmája, ami nemcsak jól fizet, de meg is becsülik azt! Csupán annyi a dolga, hogy részt vesz egyik, hamarosan induló élelmiszer-, vegyi áru eladó képzésünkön, és a kötelező óraszámok után sikeres vizsgát tesz! Egy ilyen bizonyítvánnyal a kezében már nekivághat az álláskeresésnek, és olyan pozíciót tölthet be, amihez minden képzettsége megvan, ami változatos és sokoldalú.

Szerezzen olyan szakmát, amire van kereslet, így nem érik majd kellemetlen csalódások! Jelentkezzen bátran élelmiszer-, vegyi áru eladó képzésre! Elérhetőségeinken felveheti velünk a kapcsolatot, amennyiben kérdései vannak, szívesen segítünk!

Jelentkezzen élelmiszer-, vegyi áru eladó képzésre!