SZOCIÁLIS GONDOZÓ ÉS ÁPOLÓ (OKJ 34 762 01, E-000010/2013/A031)

Engedélyszám: E-000010/2013/A031

A(z) SZOCIÁLIS GONDOZÓ ÉS ÁPOLÓ (OKJ 34 762 01, E-000010/2013/A031) szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A szociális gondozó és ápoló szociális szakember irányításával képes az idős és a fogyatékos ellátás intézményi és intézményen kívüli, a személyes szolgáltatások területén szükséges szociális gondozási feladatok ellátására. Munkája eredményessége érdekében a kliensekkel és munkatársaival személyes kapcsolatokat kialakít ki, velük együttműködik. Felméri a fogyatékos és az idős ember sajátos szükségleteit, és az ápolási, gondozási, fejlesztési, rehabilitációs tervnek, programnak megfelelően nyújtja az alap- és a személyre szóló szolgáltatásokat. Ha szükséges, baleset vagy hirtelen egészségromlás esetén elsősegély nyújtására is képes. A munkához kapcsolódó adminisztrációs feladatokat ellátja.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

olvasott, írott köznyelvi és szakmai szöveget megérteni, köznyelvi és szakmai szöveget írni, információk gyűjtésére, a különböző helyzetben élő emberek iránti empátiára, toleranciára, érzelmileg stabil, kiegyensúlyozott magatartásra, elhivatott, segítőkész kapcsolatteremtésre, adekvát kommunikációra, nondirektív segítő beszélgetésre, klienseit motiválni, felelősségteljes, nyitott hozzáállásra, általános ismereteket speciális helyzetekben alkalmazni, a szociális veszélyhelyzetek, problémák felismerésére, a szakmai etikai szabályok betartására, a szakmai értékek képviseletére, módszeres, pontos munkavégzésre, info-kommunikációs eszközök és a számítógép használatára, gyakorlatias feladatértelmezésre, az egészségügyi ellátás állóeszközeinek, az ápolás eszközeinek használatára és a szükséges műszerek kezelésére, az gyógyászati segédeszközök, a kényelmi eszközök használatára, karbantartására, tisztítására, az elsősegélynyújtáshoz szükséges eszközök és kötszerek használatára, háztartási gépek és konyhatechnikai eszközök használatára és a textíliák használatára, tisztítására.

A(z) SZOCIÁLIS GONDOZÓ ÉS ÁPOLÓ (OKJ 34 762 01, E-000010/2013/A031) képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség 

Bemeneti kompetenciák: -

Szakmai előképzettség: -

Előírt gyakorlat: -

Pályaalkalmassági követelmények: -

Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek

Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: -

Elmélet/Gyakorlat aránya:

60% - elmélet

40% - gyakorlat (az összefüggő szakmai gyakorlat és a szakmai készségfejlesztés is beleértendő)

A képzés maximális időtartama:

Maximális óraszáma: 1300-1560 óra

A(z) SZOCIÁLIS GONDOZÓ ÉS ÁPOLÓ (OKJ 34 762 01, E-000010/2013/A031) megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

10569-12 Gondozási-ápolási alapfeladatok

10570-12 A szükségletek felmérése

10571-12 Sajátos gondozási feladatok

10572-12 Gondozási-ápolási adminisztráció

11497-12 Foglalkoztatás I.

11499-12 Foglalkoztatás II.

11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság

A(z) SZOCIÁLIS GONDOZÓ ÉS ÁPOLÓ (OKJ 34 762 01, E-000010/2013/A031) komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei: Valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Napi ápolási-gondozási feladatok ellátása

A vizsgafeladat ismertetése: Napi ápolási-gondozási feladatok ellátása bentlakásos szociális vagy egészségügyi intézményben, amely során egy-egy vizsgázó egy-egy ellátott mellett tevékenykedik, de a vizsgázók párhuzamosan vizsgázhatnak a megosztott vizsgabizottság egy tagjának és a tereptanár jelenlétében.

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50 %

Írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Esetleírás értelmezése

A vizsgafeladat ismertetése: A szociális gondozás dilemmáinak értelmezése egy esetleírás alapján

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20 %

Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: A bentlakásos szociális intézményben ellátott napi ápolási-gondozási feladatok értelmezése, indoklása.

A vizsgafeladat ismertetése: Gondozási-ápolási tevékenység folyamatának bemutatása és értékelése központilag összeállított szóbeli tételsor alapján.

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő: 30 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30 %