ÓVODAI DAJKA

Engedélyszám: E-000010/2013/A030

A(z) ÓVODAI DAJKA szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Az Óvodai dajka az óvodáskorú gyermek nevelését ellátó intézményben az óvodapedagógus irányításával végzi gondozó-nevelő munkáját. Közreműködik a gyermek gondozásában, a higiénés feltételek biztosításában, a környezet rendjének, tisztaságának megteremtésében, valamint balesetvédelmi teendőket lát el. Munkáját a gyermek napirendjéhez igazodva, önállóan szervezi és végzi, a titoktartás kötelezettségének betartása mellett.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

  • az óvodapedagógussal való együttműködésre
  • a személyi gondozási, higiénés szokások kialakításában
  • az öntevékeny cselekvésre
  • az étel előkészítésére
  • az étkezés higiénéjének megteremtésére
  • a gyermek tevékenységének aktív segítésére
  • munkavédelmi előírások betartására
  • a beteg gyermek ápolására.

A(z) ÓVODAI DAJKA képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség

Szakmai előképzettség: nincs

Előírt gyakorlat: nincs

Pályaalkalmassági követelmények: nincs

Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek

Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nincs

Elmélet/Gyakorlat aránya:

60%-elmélet
40%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Maximális óraszáma: 480-720 óra

A(z) OKJ 32 140 01 azonosító számú, ÓVODAI DAJKA megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

11470-12 Óvodai nevelési feladatok

11471-12 Óvodai gondozási feladatok

11472-12 Óvodai munkajog, munkavédelem

11497-12 Foglalkoztatás I.

11499-12 Foglalkoztatás II.

11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság

A(z) ÓVODAI DAJKA komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei: Valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Az óvodai nevelés, gondozás gyakorlata

A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgázó az óvodai dajka, gondozási, higiénés, takarítási feladataihoz, az intézményi és intézményen kívüli programok előkészítéséhez, megszervezéséhez, lebonyolításához, a játék és eszközhasználathoz, kapcsolódó gyakorlati vizsgáját, nem gyermekek körében végzett tevékenységként teljesíti. A gyakorlati tételeket a képző intézmény szakértői állítják össze.  A gyakorlati tételek konkrét tartalmáról a vizsgázókat a képző illetve vizsgaszervező intézmény nem tájékoztathatja.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40 %

Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Komplex szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat ismertetése: A komplex szóbeli vizsga a vizsgakövetelmények alapján összeállított, a vizsgázó számára előre kiadott tételsorból történik. A szóbeli, központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott témakörök mindegyikét tartalmazza.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 60 %

Jelentkezzen élelmiszer-, vegyi áru eladó képzésre!

Hazánkban bizonyos szegmensekben igen nagy a munkaerőhiány, és csak nehezen találni képzett alkalmazottakat, ez megnehezíti a gördülékeny működést. Ide tartozik a vendéglátás, de a kereskedelem is. Sok boltban, üzletben nincs elég ember, így akadozik a kiszolgálás is. Érdemes tehát itt próbálkozni annak, aki munkahelyváltáson gondolkodik, és új szakmát választana.

Jelentkezzen hozzánk élelmiszer-, vegyi áru eladó képzésre, és tanuljon eladónak, vagy akár boltvezetőnek, legyen olyan szakmája, ami nemcsak jól fizet, de meg is becsülik azt! Csupán annyi a dolga, hogy részt vesz egyik, hamarosan induló élelmiszer-, vegyi áru eladó képzésünkön, és a kötelező óraszámok után sikeres vizsgát tesz! Egy ilyen bizonyítvánnyal a kezében már nekivághat az álláskeresésnek, és olyan pozíciót tölthet be, amihez minden képzettsége megvan, ami változatos és sokoldalú.

Szerezzen olyan szakmát, amire van kereslet, így nem érik majd kellemetlen csalódások! Jelentkezzen bátran élelmiszer-, vegyi áru eladó képzésre! Elérhetőségeinken felveheti velünk a kapcsolatot, amennyiben kérdései vannak, szívesen segítünk!

Jelentkezzen élelmiszer-, vegyi áru eladó képzésre!