ÓVODAI DAJKA (OKJ 32 140 01, E-000010/2013/A030)

Engedélyszám: E-000010/2013/A030

A(z) ÓVODAI DAJKA (OKJ 32 140 01, E-000010/2013/A030) szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Az Óvodai dajka az óvodáskorú gyermek nevelését ellátó intézményben az óvodapedagógus irányításával végzi gondozó-nevelő munkáját. Közreműködik a gyermek gondozásában, a higiénés feltételek biztosításában, a környezet rendjének, tisztaságának megteremtésében, valamint balesetvédelmi teendőket lát el. Munkáját a gyermek napirendjéhez igazodva, önállóan szervezi és végzi, a titoktartás kötelezettségének betartása mellett.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

  • az óvodapedagógussal való együttműködésre
  • a személyi gondozási, higiénés szokások kialakításában
  • az öntevékeny cselekvésre
  • az étel előkészítésére
  • az étkezés higiénéjének megteremtésére
  • a gyermek tevékenységének aktív segítésére
  • munkavédelmi előírások betartására
  • a beteg gyermek ápolására.

A(z) ÓVODAI DAJKA (OKJ 32 140 01, E-000010/2013/A030) képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség

Szakmai előképzettség: nincs

Előírt gyakorlat: nincs

Pályaalkalmassági követelmények: nincs

Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek

Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nincs

Elmélet/Gyakorlat aránya:

60%-elmélet
40%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Maximális óraszáma: 480-720 óra

A(z) ÓVODAI DAJKA (OKJ 32 140 01, E-000010/2013/A030) megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

11470-12 Óvodai nevelési feladatok

11471-12 Óvodai gondozási feladatok

11472-12 Óvodai munkajog, munkavédelem

11497-12 Foglalkoztatás I.

11499-12 Foglalkoztatás II.

11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság

A(z) ÓVODAI DAJKA (OKJ 32 140 01, E-000010/2013/A030) komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei: Valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Az óvodai nevelés, gondozás gyakorlata

A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgázó az óvodai dajka, gondozási, higiénés, takarítási feladataihoz, az intézményi és intézményen kívüli programok előkészítéséhez, megszervezéséhez, lebonyolításához, a játék és eszközhasználathoz, kapcsolódó gyakorlati vizsgáját, nem gyermekek körében végzett tevékenységként teljesíti. A gyakorlati tételeket a képző intézmény szakértői állítják össze.  A gyakorlati tételek konkrét tartalmáról a vizsgázókat a képző illetve vizsgaszervező intézmény nem tájékoztathatja.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40 %

Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Komplex szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat ismertetése: A komplex szóbeli vizsga a vizsgakövetelmények alapján összeállított, a vizsgázó számára előre kiadott tételsorból történik. A szóbeli, központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott témakörök mindegyikét tartalmazza.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 60 %