Nyelvi képzések (C képzési kör)

Általános nyelvi képzéseink A1 szinttől C2 szintig:

  • Orosz (E-000010/2013/C001)
  • Angol (E-000010/2013/C002)
  • Német (E-000010/2013/C003)

Rövid leírás

A bekapcsolódás feltétele a programra való jelentkezés mellett az alapvető írás-, olvasás-, és beszédkészség, amelynek mérése, és dokumentálása a felnőttképzési szerződés értelmezése és aláírása által történik, amely megfelelően és teljes körűen dokumentáltan igazolja a szükséges alapkészségek meglétét.
A képzés első tananyag egységébe (A1.1.) teljesen kezdők is bekapcsolódhatnak, így nyelvi előképzettségre nincs szükség ahhoz, hogy a jelentkező az első tananyagegységbe bekapcsolódjon.
A további tananyagegységekbe (modulokba) való belépés feltétele az előző tananyagegységekben előforduló nyelvi készségek, képességek és ismeretek 60%-os megléte.

A képzés időtartama : 960 óra+3x30 tanóra opcionális