MŰSZAKICIKK-ELADÓ

Engedélyszám: E-000010/2013/A066

A(z) MŰSZAKICIKK-ELADÓ szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A műszakicikk-eladó szakember a kereskedelmi vállalkozásokban kiszolgálja és tájékoztatja a vásárlókat. Az eladásra kerülő áruk raktározásával, állagmegóvásával, értékesítésre történő előkészítésével, eladótéri kihelyezésével, értékesítésével kapcsolatos feladatokat lát el. Közreműködik az áruk beszerzésének előkészítésében és lebonyolításában Ellátja a kereskedelmi egység szabályszerű működésével kapcsolatos eladói feladatokat.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

  • Segíteni az árubeszerzést
  • Átvenni az árut
  • Készletezési, raktározási feladatokat végezni
  • A korszerű eladói technikák alkalmazásával kiszolgálni a vásárlót
  • Alkalmazni az eladóval szemben támasztott viselkedési formákat és magatartási szabályokat
  • Pénztárgépet kezelni,
  • Kereskedelmi egységet szabályszerűen üzemeltetni
  • Értékesítési tevékenységet végezni

Kapcsolódó szakképesítések:

A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:
34 341 01 Eladó szakképesítés

A(z) MŰSZAKICIKK-ELADÓ képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség vagy iskolai előképzettség hiányában  Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető a Kereskedelemmarketing, üzleti adminisztráció szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában

Szakmai előképzettség: –

Előírt gyakorlat: – 

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek 

Pályaalkalmassági követelmények: – 

Szintvizsga: - 

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

Elmélet/Gyakorlat aránya:

Elméleti képzési idő aránya: 30% 

Gyakorlati képzési idő aránya: 70% 

A képzés maximális időtartama:

Maximális óraszáma: 180-360 óra

A(z) 31 341 03 azonosító számú, MŰSZAKICIKK-ELADÓ megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

11992-16 Kereskedelmi ismeretek 

11691-16 Eladástan 

10029-16 A műszaki cikkek forgalmazása

A(z) MŰSZAKICIKK-ELADÓ komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei: Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

Gyakorlati vizsgatevékenység

A) A vizsgafeladat megnevezése: Áruforgalommal kapcsolatos munkavégzés kereskedelmi egységben/tanboltban A vizsgafeladat ismertetése: Az alábbi témakörökből tetszőlegesen választott legalább három témakört feldolgozó feladatleírás alapján a vizsgázó által húzott áruforgalmi munkatevékenység elvégzése, szóban történő bemutatása és egy bizonylat kitöltése:

- mennyiségi áruátvétel,

- minőségi áruátvétel,

- árváltozás/ leltározás

- visszáruzás

- áruátadás más boltnak

- árufeltöltés, árumozgató eszközök használata

- áruelőkészítési és árukihelyezési feladatok

- pénztárnyitás

- pénztárgépkezelés, ellenérték elszámolás

- pénztárzárás 

A vizsgafeladat időtartama: 20 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

B) A vizsgafeladat megnevezése: Élőmunka kereskedelmi egységben/tanboltban: a vevő tájékoztatása, kiszolgálása az elsajátított értékesítési technikák alkalmazásával magyar és idegen nyelven.

A vizsgafeladat ismertetése: Feladatleírás alapján az eladóval szemben támasztott követelményeknek megfelelően fogadja a vevőt, megismeri igényeit, bemutatja az árut, áruajánlással segíti a vevőt a vásárlási döntésben és tájékoztatja az áruval kapcsolatos szolgáltatásokról. Az értékesített termékről kitölt egy bizonylatot és becsomagolja az árut. Idegen nyelvű értékesítési szituációban párbeszédet folytat.

A vizsgafeladat időtartama: 20 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Műszaki cikkek forgalmazása. Válaszadás a vizsgakövetelmények alapján összeállított, előre kiadott tételsorokból húzott kérdésekre.

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsga központilag összeállított kérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott követelménymodulok alábbi témaköreit tartalmazzák: A műszaki termékek választékáról a vevő tájékoztatása, vásárlói döntésben való segítése. A vásárló tájékoztatása a műszaki cikkek értékesítéséhez kapcsolódó szolgáltatásokról, az igénybevétel feltételeiről.

A vizsgafeladat időtartama: 25 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 10 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40 %