MUNKAVÉDELMI TECHNIKUS (OKJ 52 862 01, E-000010/2013/A075)

Engedélyszám: E-000010/2013/A075

A(z) MUNKAVÉDELMI TECHNIKUS (OKJ 52 862 01, E-000010/2013/A075) szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A nemzetgazdaság valamennyi ágazatában alkalmazható kompetenciákkal rendelkezik a munkahelyi egészség és biztonság megvalósításához szükséges tevékenységek területén. Elősegíti a munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések megelőzését, valamint a munkavédelemre fordított költségek optimalizálást. Támogatja a munkáltatót a munkavédelmi kötelezettségek teljesítésében, ezzel hozzájárul a mulasztások és szabályszegések hátrányos személyi és anyagi következményeinek elkerüléséhez.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

  • szakmai munkájával, a munkáltató munkahelyi vezetőivel, szakembereivel, munkavédelmi képviselőivel, munkavállalóival együttműködni, hozzájárulni a munkával összefüggő balesetek és megbetegedések előfordulásának megelőzéséhez
  • közreműködni a munkáltatók munkavédelmi feladatainak megvalósításában, elvégezni azokat a munkavédelmi feladatokat, melyek középfokú munkavédelmi szakképesítéssel láthatók el
  • a munkavédelmi jogszabályok, szabványok, üzemeltetési dokumentációk tartalmát feldolgozni, a szükséges intézkedéseket kezdeményezni és kidolgozni.
  • megismertetni a munkáltatókkal, munkavállalókkal, munkavédelmi képviselőkkel a munkavédelmi feladatokat, jogokat és kötelezettségeket, azok megvalósítását kezdeményezni és támogatni
  • közreműködni az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés körülményeinek megteremtésében, a tárgyi, személyi és szervezési feltételeket biztosítani
  • feltárni a veszélyforrásokat, azonosítani és értékelni a veszélyeket, elősegíteni a kockázatok kezelését
  • közreműködni a munkáltatók munka-egészségügyi feladatai végrehajtásának megszervezésében, együttműködni a foglalkozás-egészségügyi szolgálattal a munka-egészségügyi feladatok megvalósítása során
  • közvetíteni a munkáltatók és a munkavállalók felé a munkahelyi egészségmegőrzés értékrendszerét

A(z) MUNKAVÉDELMI TECHNIKUS (OKJ 52 862 01, E-000010/2013/A075) képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Iskolai előképzettség: érettségi

Előírt gyakorlat: nincs

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

Pályaalkalmassági követelmények: nincsenek

Elmélet/Gyakorlat aránya:

70%-elmélet

30%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Maximális óraszáma: 240 óra

A(z) MUNKAVÉDELMI TECHNIKUS (OKJ 52 862 01, E-000010/2013/A075) megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

11253-12 Munkavédelmi menedzsment

11254-12 Munkavédelmi kockázatértékelés

11255-12 A munkavégzés biztonsága

A(z) MUNKAVÉDELMI TECHNIKUS (OKJ 52 862 01, E-000010/2013/A075) komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei: Valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Munkafolyamat körülményeinek vizsgálata

A vizsgafeladat ismertetése:

Feladatleírásban rögzített, munkahelyzettel és adatokkal meghatározott munkavégzés tárgyi, személyi és szervezési feltételei megfelelőségének vizsgálata, megállapítások rögzítése és intézkedési javaslatok összeállítása

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

Írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Munkavédelmi követelmények

A vizsgafeladat ismertetése:

A feladatlapon – feleletválasztós (60%) és kifejtős (40%) kérdésekre válaszolva – meghatározott munkahelyre, munkafolyamatra vonatkozóan a munkáltató biztonságos munkavégzés feltételeinek megteremtésével kapcsolatos feladatainak és kötelezettségeinek meghatározása

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40%

Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Biztonságos munkavégzés

A vizsgafeladat ismertetése:

A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott követelménymodulok témakörét tartalmazzák.

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%