MOTORFŰRÉSZ-KEZELŐ (OKJ 21 623 02, E-000010/2013/A008)

Engedélyszám: E-000010/2013/A008

A(z) MOTORFŰRÉSZ-KEZELŐ (OKJ 21 623 02, E-000010/2013/A008) szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Olyan szakember, aki gallyazást, darabolást végez. Kezeli és karbantartja a motorfűrészeket. Motoros adaptereket kezel és karbantart. Elvégzi a felkészítési és készletezési műveleteket Csak 6-cm-nél kisebb átmérőjű fát dönthet. Vállalkozói alapismeretekkel rendelkezik. Az erdőben előforduló leggyakoribb fa-és cserjefajokat el tudja különíteni.  

A szakképesítéssel rendelkező képes:

  • Gallyazni, darabolni, adaptereket kezelni
  • Karbantartani a motorfűrészeket és az adaptereket
  • Felismerni a legfontosabb fa- és cserjefajokat
  • Vállalkozást indítani, működtetni.

Kapcsolódó szakképesítések:

A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:
34 623 01 Erdészeti szakmunkás Szakképesítés

A(z) MOTORFŰRÉSZ-KEZELŐ (OKJ 21 623 02, E-000010/2013/A008) képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Iskolai előképzettség: befejezett iskolai végzettséget nem igényel

Szakmai előképzettség: nincs

Előírt gyakorlat: nincs

Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek

Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek

Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek

Elmélet/Gyakorlat aránya:

40%-elmélet
60%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Maximális óraszáma: 240-360 óra

A(z) MOTORFŰRÉSZ-KEZELŐ (OKJ 21 623 02, E-000010/2013/A008) megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

10979-12 Növénytani és vállalkozási ismeretek

10980-12 Gallyazás, darabolás

A(z) MOTORFŰRÉSZ-KEZELŐ (OKJ 21 623 02, E-000010/2013/A008) komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei: Valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

Gyakorlati vizsgatevékenység

A.) A vizsgafeladat megnevezése: Növénytani és vállalkozási ismeretek.

 

A vizsgafeladat ismertetése: Felismeri az erdőben előforduló leggyakoribb fa- és cserjefajokat, gombákat, lágyszárú növényeket. Költségvetés, üzleti terv, szerződés, árajánlat, megrendelő, kérvény, pályázat készítése, vállalkozás indításával, működtetésével kapcsolatos ügyek intézése.

A vizsgafeladat időtartama: 70 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20 %

 

B.) A vizsgafeladat megnevezése: Motorfűrész- és motoros adapter-kezelés és karbantartás.

A vizsgafeladat ismertetése: Gallyazás, darabolás, felkészítés, készletezés munkaműveleteinek végrehajtása, motorfűrészek és adapterek kezelése és karbantartása

A vizsgafeladat időtartama: 10 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40%

Szóbeli vizsgatevékenység

A.) A vizsgafeladat megnevezése: A gallyazás, darabolás, felkészítés, készletezés műveletei

 

A vizsgafeladat ismertetése:

A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazza

A vizsgafeladat időtartama: 10 perc (felkészülési idő 5 perc, válaszadási idő 5 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30 %

 

B.) A vizsgafeladat megnevezése: Növénytani és vállalkozási ismeretek

 

A vizsgafeladat ismertetése:

A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazza

A vizsgafeladat időtartama: 10 perc (felkészülési idő 5 perc, válaszadási idő 5 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10 %