MIGRÁCIÓS ÜGYINTÉZŐ (OKJ 52 347 07, E-000010/2013/A053)

Engedélyszám: E-000010/2013/A053

A(z) MIGRÁCIÓS ÜGYINTÉZŐ (OKJ 52 347 07, E-000010/2013/A053) szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Idegenrendészeti szabálysértési eljárást, idegenrendészeti büntetőeljárást kezdeményez. Jogkörében idegenrendészeti alap,- jogorvoslati és végrehajtási eljárásokat folytat le.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • idegenrendészeti szabálysértési eljárást, idegenrendészeti büntetőeljárást kezdeményezni
 • jogkörében idegenrendészeti alap,- jogorvoslati és végrehajtási eljárásokat lefolytatni
 • feladatkörébe tartozó alapeljárást lefolytatni
 • feladatkörébe tartozó jogorvoslati eljárást lefolytatni
 • feladatkörébe tartozó végrehajtási eljárást lefolytatni
 • közreműködni más hatósági és bírósági eljárásokban
 • döntés-előkészítést végezni
 • tájékoztatást adni, adatszolgáltatást végezni szóban és írásban
 • iratkezelési feladatokat és adminisztratív teendőket ellátni
 • idegenrendészeti és menekültügyi feladatokat végezni
 • állampolgársági ügyekben döntés-előkészítést támogató feladatokat végezni
 • ellátni a munkakörébe tartozó idegenrendészeti feladatokat
 • önállóan végezni a hatáskörébe tartozó menekültügyi feladatokat
 • okmányokat előkészíteni gyártásra, kezelni az ehhez szükséges eszközöket
 • okmányokat előállítani, illetve visszavonni
 • ügyfélfogadást végezni
 • ellátni a munkakörébe tartozó egyéb feladatokat

A(z) MIGRÁCIÓS ÜGYINTÉZŐ (OKJ 52 347 07, E-000010/2013/A053) képzés megkezdésének szükséges feltételei:

– Büntetlen előéletet igazoló erkölcsi bizonyítvány vagy a munkáltató által kiadott igazolás arról, hogy a jelentkező olyan munkakörben dolgozik, amelynek betöltéséhez elengedhetetlen feltétel az erkölcsi bizonyítvány.

– Ha a jelentkező nem a munkaadó (hivatal) által kötelezett a szakképzettség megszerzésére, akkor igazolás a munkáltatótól, hogy a jelentkezőt a képesítés megszerzését követően a szakképesítéshez kötött munkakörben kívánja foglalkoztatni, továbbá a jelentkező részére a szakmai képzés személyi és tárgyi feltételeit biztosítja.

Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

Bemeneti kompetenciák: nincs

Szakmai előképzettség: nincs

Előírt gyakorlat: nincs

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek

Elmélet/Gyakorlat aránya:

50%-elmélet

50%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Maximális óraszáma: 250-350 óra

A(z) MIGRÁCIÓS ÜGYINTÉZŐ (OKJ 52 347 07, E-000010/2013/A053) megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

10393-12 Migrációs közszolgálati ismeretek

10394-12 Migrációs szakmai ismeretek

A(z) MIGRÁCIÓS ÜGYINTÉZŐ (OKJ 52 347 07, E-000010/2013/A053) komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei: Valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

Gyakorlati vizsgatevékenység

A) A vizsgafeladat megnevezése: Záró dolgozat

A vizsgafeladat ismertetése: A korábban elkészített és előzetesen értékelt záró dolgozat a gyakorlati vizsgafeladatnál kerül beszámításra

A vizsgafeladat időtartama: 0 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%

B) A vizsgafeladat megnevezése: Záró dolgozat ismertetése, megvédése

A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgázó (jelölt) a korábban elkészített és előzetesen értékelt záró dolgozatát bemutatja, megvédi a vizsgabizottság előtt, a záró dolgozat témájához kapcsolódó kérdésekre válaszol

A vizsgafeladat időtartama: 15 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%

Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Migrációs ügyintézői szakfeladatok

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott témakörökhöz kapcsolódóan kerülnek kialakítására

A vizsgafeladat időtartama: 25 perc (ebből felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 10 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 60%