MEZŐGAZDASÁGI GAZDAASSZONY, FALUSI VENDÉGLÁTÓ

Engedélyszám: E-000010/2013/A026

A(z) MEZŐGAZDASÁGI GAZDAASSZONY, FALUSI VENDÉGLÁTÓ szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A mezőgazdasági gazdaasszony családi gazdálkodási rendszerben, elsősorban őstermelői körülmények között megszervezi, irányítja és elvégzi a kertészeti növények termelésével, a gazdasági és egyéb háziállatok tartásával, gondozásával, a termékek értékesítésre előkészítésével, értékesítésével kapcsolatos munkákat. Intézkedik a készletek, ételek, italok, takarmányok, vegyszerek stb. beszerzéséről, tárolásáról.

Falusi vendéglátóként komplex szolgáltatást (szállásadás, étkeztetés, programszervezés, mezőgazdasági termékek előállítása) biztosít. A tevékenység során figyelembe veszi környezetének hagyományait, népművészeti lehetőségeit.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • állattartás, növénytermesztés mennyiségi, minőségi és gazdaságos rendszerét megtervezni, a feladatokat végrehajtani
 • mezőgazdasági és egyéb, a ház körül, a gazdaságban megtermelt árukat eladásra előkészíteni, árusítani,
 • kulturált életvitelt folytatni
 • családban, háztartásban előforduló ruhajavításokat, tisztításokat elvégezni, egyszerűbb ruhadarabokat megvarrni, kézimunkát készíteni
 • családi pénzügyi tervet készíteni
 • konyhai-, élelmezési bevásárlást és a saját termékek gazdaságos felhasználását összehangolni
 • szerződéseket, megállapodásokat, számlákat, egyéb okmányokat kitölteni
 • pályázatokat előkészíteni
 • állat-egészségügyi, állatjóléti, környezetvédelmi szabályokat betartani
 • bemutatni a saját gazdaságot, a lakókörnyezetet
 • falusi vendéglátóhelyet kialakítani, berendezni
 • gondozni a virágoskertet és a háziállatokat
 • termények felhasználásának előkészítését, házi feldolgozását elvégezni
 • szabadtéri étkezést megvalósítani (szabadtűzön)
 • ételt előkészíteni, házi jellegű, valamint diabetikus, vegetáriánus ételeket elkészíteni, felszolgálni
 • gazdálkodáshoz, vendégek fogadásához, a falusi/mezőgazdasági turizmus fejlesztéséhez kapcsolódó információkat gyűjteni, felhasználni
 • tájegységnek megfelelő programokat szervezni
 • népi kismesterséget, népszokásokat megismertetni
 • árubeszerzést végezni
 • szakhatóságokkal kapcsolatot tartani
 • szálláshelyeket kialakítani és berendezni
 • vendégeket fogadni, ellátásukról gondoskodni
 • teríteni, ételt, italt felszolgálni
 • gondoskodni az eszközök, élelmiszerek, vegyszerek stb. biztonságos tárolásról
 • háztartási és konyhai eszközöket, gépeket kezelni
 • munka és környezetvédelmi szabályokat betartani
 • dokumentációt vezetni
 • készleteket, bevételeket és kiadásokat nyilvántartani
 • háztartási munkákat (egyszerű ételek főzése, mosás, takarítás, lakásgondozás, házkörüli rend biztosítása) elvégezni
 • csecsemő- és gyermekgondozási, betegápolási feladatokat ellátni
 • segíteni a gyermekek, betegek, idősek gondozásában, ellátásában, elsősorban a házkörüli munkák végzésével
 • szelektív szemétgyűjtést megvalósítani
 • lakások, szálláshelyek, panziók, termelő üzemek, gazdaságok termelő és szociális létesítményeinek helyiségeit és berendezési tárgyait takarítani, tisztítani, fertőtleníteni
 • textíliák mosását, javítását végezni

Kapcsolódó szakképesítések:

A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:
OKJ 31 811 01 Falusi vendéglátó részszakképesítés

A(z) MEZŐGAZDASÁGI GAZDAASSZONY, FALUSI VENDÉGLÁTÓ képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség

Szakmai előképzettség: nincs

Előírt gyakorlat: nincs

Pályaalkalmassági követelmények: nincs

Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek

Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek

Elmélet/Gyakorlat aránya:

30%-elmélet

70%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Maximális óraszáma: 960-1440 óra

A(z) OKJ 34 811 02 azonosító számú, MEZŐGAZDASÁGI GAZDAASSZONY, FALUSI VENDÉGLÁTÓ megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

11497-12 Foglalkoztatás I

11499-12 Foglalkoztatás II

11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság

11033-12 Család- és háztartásellátás

11034-12 Üzemgazdaság, ügyvitel

11035-12 Vendéglátás

11036-12 Napi tevékenységek

11037-12 Falusi vendégfogadás

11038-12 Kreatív textilfeldolgozás

11039-12 Mezőgazdasági termelés és feldolgozás

A(z) MEZŐGAZDASÁGI GAZDAASSZONY, FALUSI VENDÉGLÁTÓ komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei: Valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Textil-munkák készítése (vizsgaremek) és dokumentációja

A vizsgafeladat ismertetése:

A vizsgáztató intézet által a Kreatív textilfeldolgozás követelménymodul szakmai ismeretei alapján meghatározott munkadarab elkészítése, amely lehet:

 • szabásminta alapján egyszerű ruhadarab (szoknya, blúz, nadrág, kötény, bébi-ruha),
 • hímzett, illetve egyéb technikával készült lakástextília,
 • kötött, horgolt ruhadarab,
 • népi motívum alapján kidolgozott használati eszköz, díszítő tárgy.

A vizsgafeladat időtartama: 0 perc

A vizsgafeladat aránya: 10 %

A vizsgafeladat megnevezése:

A) Falusi vendégfogadás

Konyhatechnika és felszolgálás

Család- és háztartásellátás

A vizsgafeladat ismertetése:

 • A falusi vendégfogadás jellegzetességeinek bemutatása. A vendéglátó családi lakóépület szükséges átalakításának rajzon történő megtervezése, tájjellegű ételek bemutatása, szabadban történő étkezés előkészítése, saját gazdaság, népszokások, hagyományok, emléktárgyak bemutatása, ház körüli munkafeladatok végzése, programok szervezésének előkészítése (pl. lekvár főzés, termék betakarítás a vendéggel).
 • A vizsgázó a vendéglátással kapcsolatos étkeztetési feladatokról bizonyítja rátermettségét. A kihúzott tételnek megfelelően kiválasztja az alapanyagokat, elkészíti a 2, vagy 3 fogásos főétkezésre szolgáló ételeket, megterít, felszolgálja és a hozzá illő italokkal is megkínálja a vendéget. Bemutatja az általa készített ételeket, ismerteti azok táplálóértékét, jellegzetességeit stb. Befejezésként leszedi az asztalt, rendet rak a munkahelyén, elmosogat.
 • A vizsgázó a családi környezetben történő munkavégzés feladatairól ad számot. Megtervezi a napi munkafeladatokat, elvégzi a bevásárlást, reggelit készít, tárolja az élelmiszereket, kezeli a gépeket és eszközöket, takarít, egyszerű saját készítésű anyagokkal, erdei, kerti termékekkel díszíti a lakást, vasal, tisztít. Segédkezik a gyermekek és betegek gondozásában, gyermekekkel foglalkozik, játszik, felolvas, verset, éneket tanít. Kiemelt feladat a személyi higiénia alkalmazása, valamint a gyermekneveléshez kapcsolódó tevékenységek végzése.

A vizsgafeladat időtartama: 285 perc

A vizsgafeladat aránya: 45 %

 

B) A vizsgafeladat megnevezése: Mezőgazdasági munkafeladatok

A vizsgafeladat ismertetése:

 • A különböző mezőgazdasági tevékenységek közül a vizsgázó a tételsorból az általa húzott vizsgafeladatot önállóan, az előírt környezeti és biztonsági előírások figyelembevételével végrehajtja.
 • A szükséges eszközöket, gépeket, növényeket, állatokat stb. a képző iskola vagy a gyakorlati munkahely biztosítja. A feladat elvégzéséhez a munkaeszközök mellett tankönyv, jegyzet nem használható, viszont a számításokhoz szükséges táblázatokat a vizsgázó rendelkezésére kell bocsátani.

A tételsornak tartalmaznia kell a mezőgazdasági termeléssel és a kisüzemi, házi feldolgozással, értékesítésre történő előkészítéssel kapcsolatos, a Szakmai és Vizsgakövetelményekben meghatározott valamennyi munkafeladatot.

A tanuló a munkafeladat elvégzése után a szerszámokat letisztítva, a terepet rendezetten adja át vizsgabizottságnak.

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc

A vizsgafeladat aránya: 15 %

Írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Gazdasági feladatok

A vizsgafeladat ismertetése:

A feladatlap az ismeretek alkalmazását, az alapvető számítási, ügyviteli feladatok elsajátítását méri fel: vállalkozási alapfogalmak, vállalkozások indítása, működtetése, fejlesztése, marketing tevékenység, ügyviteli, számviteli és pénzügyi alapismeretek, nyomtatványok használata, levelezés, szövegszerkesztés, táblázatkezelés.

Az írásbeli vizsgatevékenység részei: Egyszerű számítási feladat (árumegrendelés mennyiségének, a vásárlás összegének meghatározása, órabérszámítás stb.). Nyomtatvány (pl. pénzfeladás, számla) kitöltése.

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10 %

Szóbeli vizsgatevékenység

A) A vizsgafeladat megnevezése: Vendégfogadás és ellátás

A vizsgafeladat ismertetése:

A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő „Vendéglátás”, valamint a „Napi tevékenységek” modulok témaköreinek mindegyikét tartalmazza.

A vizsgázónak ismernie kell az ételkészítés első lépésétől (előkészület, tervezés) kezdve, az étel-alapanyagok vásárlásának szabályain keresztül, a felszolgált ételek elfogyasztásának befejezéséig terjedő, és az azt követő munkák végzését.

A tételek között szerepelni kell a vendéglátás és a napi tevékenységek valamennyi lényeges feladatának. Fontos, hogy a tanuló a higiéniai, a munkabiztonsági, a környezetvédelmi, a balesetvédelmi és az elsősegély-nyújtási teendőket is ismerje. Minden feladatnál ki kell térni a helyi, az iskola vagy a lakóhely környékének jellegzetes vendégfogadási lehetőségeire. Kiemelten fontos az egészséges életmódra történő utalás.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)

A vizsgafeladat aránya: 10 %

 

B) A vizsgafeladat megnevezése: Mezőgazdasági munkafeladatok 

A vizsgafeladat ismertetése:

A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő „Mezőgazdasági termelés és feldolgozás” modul témaköreinek mindegyikét tartalmazza.

A vizsgázónak ismernie kell a kertészet és az állattenyésztés legfontosabb feladatait, a növények-állatok igényeit, a megtermelt áru értékesítésének lehetőségeit. Fontos cél az egyes tájegységekre különösen jellemző kultúrák terjesztése, valamint a speciális területek (fűszer- és gyógynövénytermesztés, kisállattenyésztés) feladatainak ismerete. Minden feladatnál ki kell térni a helyi értékesítés lehetőségeire.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)

A vizsgafeladat aránya: 10 %