MEZŐGAZDASÁGI MUNKÁS (OKJ 21 621 02, E-000010/2013/A009)

Engedélyszám: E-000010/2013/A009

A(z) MEZŐGAZDASÁGI MUNKÁS (OKJ 21 621 02, E-000010/2013/A009) szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A mezőgazdasági munkás általános mezőgazdasági szakismerettel, a mezőgazdasági munkák végzéséhez szükséges, fizikai és gyakorlati felkészültséggel rendelkező szakember, aki irányítás alatt képes munkát végezni.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • Talaj-előkészítést, vetést végezni
 • A talaj termőképességének fenntartásával kapcsolatos feladatokat ellátni
 • Növényápolást végezni
 • Gyümölcs-, szőlő- és zöldségtermesztési alapfeladatokat ellátni
 • Tartástechnológiai feladatokat végrehajtani
 • Állatot takarmányozni
 • Gépet, épületet, építményt karbantartani, egyszerű javítást végezni
 • Környezet-, tűz- és munkavédelmi előírásokat betartani.

Kapcsolódó szakképesítések:

A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:
34 621 01 Gazda szakképesítés

A(z) MEZŐGAZDASÁGI MUNKÁS (OKJ 21 621 02, E-000010/2013/A009) képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Iskolai előképzettség: befejezett iskolai végzettséget nem igényel

Szakmai előképzettség: nincs

Előírt gyakorlat: nincs

Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek

Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek

Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek

Elmélet/Gyakorlat aránya:

30%-elmélet
70%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Maximális óraszáma: 240-360 óra

A(z) MEZŐGAZDASÁGI MUNKÁS (OKJ 21 621 02, E-000010/2013/A009) megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

10997-12 Állattartás

10998-12 Növénytermesztés

10999-12 Kertészeti alapok

11000-12 Mezőgazdasági géptan

A(z) MEZŐGAZDASÁGI MUNKÁS (OKJ 21 621 02, E-000010/2013/A009) komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei: Valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

Gyakorlati vizsgatevékenység

A.) A vizsgafeladat megnevezése: Állattartási, gépüzemeltetési és karbantartási feladatok végrehajtása

 

A vizsgafeladat ismertetése:

 • Állattartási feladat végrehajtása (pl. takarmány-előkészítés, -kiosztás, itatás, kitrágyázás, állatápolás, legeltetés, trágyakezelés, takarítás, fertőtlenítés, beállítás, üzemeltetés, alkalmazás, alapvető vizsgálatok elvégzése), felismerési feladat (pl. csontok, testtájak, tenyésztett állatok fajtái és típusai, tenyésztett állatfajok, ivarzó, valamint beteg állat, takarmányok). Az összeállított valamennyi tétel tartalmazzon végrehajtandó és felismerési feladatot egyaránt.
 • Karbantartással, beállítással kapcsolatos feladat végrehajtását.

 

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 35%

 

B.) A vizsgafeladat megnevezése: Növénytermesztési, kertészeti feladatok végrehajtása

 A vizsgafeladat ismertetése:

 

 • Adott növénytermesztési feladat végrehajtása (beállítás, üzemeltetés, alkalmazás, alapvető vizsgálatok elvégzése, növénytermesztési munkagépek kiszolgálása, rakodás, tárolóhely előkészítése, kéziszerszámok használata, egyszerű növénytermesztési munkák elvégzése) és felismerési feladat (pl. kultúr- és gyomnövények, kultúrnövények magjai, talajtípusok, kártevők, kórokozók). Az összeállított valamennyi tétel tartalmazzon végrehajtandó és felismerési feladatot egyaránt.
 • Kertészeti feladat végrehajtása (pl. talaj-előkészítés magvetéshez, magvetés szabadföldbe, ültető gödör kiásása, öntözés, kertészeti kisgépek üzemeltetése) és felismerési feladat (pl. növényi rész, faj, palánta, károsító, kórkép). Az összeállított valamennyi tétel tartalmazzon végrehajtandó és felismerési feladatot egyaránt.

 

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 35%

 

A gyakorlati vizsgatevékenység akkor sikeres, ha a vizsgafeladatok A) vagy B) része eléri a legalább az elégséges (2) szintet.

Szóbeli vizsgatevékenység
 1. A) A vizsgafeladat megnevezése: Állattartás elméleti ismeretei

 

A vizsgafeladat ismertetése: Szóbeli vizsga a központilag összeállított általános és részletes állattenyésztési elméleti ismeretekből

A vizsgafeladat időtartama: 25 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 10 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 15%

 

 1. B) A vizsgafeladat megnevezése: Növénytermesztés elméleti ismeretei

 

A vizsgafeladat ismertetése: Szóbeli vizsga a központilag összeállított növénytermesztési elméleti ismeretekből

A vizsgafeladat időtartama: 25 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 10 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 15%