MÉHÉSZ (OKJ 32 621 02, E-000010/2013/A018)

Engedélyszám: E-000010/2013/A018

A(z) MÉHÉSZ (OKJ 32 621 02, E-000010/2013/A018) szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Méhészetben megtervezi, megszervezi, irányítja és elvégzi a háziméhek tartásával, tenyésztésével és a méz, valamint egyéb méhészeti termék termelésével kapcsolatos munkákat.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • saját méhészetet létesíteni
 • méhcsaládokat vándoroltatni
 • méhcsaládokat kezelni, takarmányozni
 • méz és egyéb méhészeti termékeket termelni, feldolgozni, értékesíteni
 • méhcsaládokat beteleltetni és átteleltetni
 • méhanyát nevelni és méhcsaládokat szaporítani
 • méhbetegségek és kártevők ellen védekezni
 • méhészeti eszközöket karbantartani, javítani
 • a gazdálkodáshoz kapcsolódó információkat (pl. meteorológia, jogszabály) gyűjteni
 • a készleteket, bevételeket és kiadásokat nyilvántartani
 • az állat-egészségügyi, környezetvédelmi, munkavédelmi és tűzvédelmi szabályokat betartani, betartatni.

A(z) MÉHÉSZ (OKJ 32 621 02, E-000010/2013/A018) képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség

Szakmai előképzettség: nincs

Előírt gyakorlat: nincs

Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek

Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek

Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek

Elmélet/Gyakorlat aránya:

40%-elmélet
60%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Maximális óraszáma: 320-480 óra

A(z) MÉHÉSZ (OKJ 32 621 02, E-000010/2013/A018) megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

11040-12 A méhészet története, méhészeti jogi ismeretek

10960-12 Vállalkozási, kereskedelmi alapok

11084-12 Méhbiológia, méhegészségügy

11041-12 A méhészet technológiája

11042-12 Méhanya nevelés, méhpempő termelés, méhtenyésztés

11043-12 A méhlegelő, méhes megporzás, méhlegelő javítás

A(z) MÉHÉSZ (OKJ 32 621 02, E-000010/2013/A018) komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei: Valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Méhészeti technológia, méhanya nevelés, méhpempő termelés és méhtenyésztés feladatok elvégzése

 A vizsgafeladat ismertetése:

 • elvégzi az aktuális méhészeti beavatkozásokat (lépekkel bővíti, szűkíti a fészket, műlépet építtet, eteti a méheket, elvégzi a szükséges méhegészségügyi vizsgálatokat, gyógykezeléseket)
 • elszedi a mézet a méhcsaládoktól, rendezi a méhcsalád fészkét, lefedelezi és kipörgeti a mézes lépeket, kezeli a mézes fedelezést (sonkolyt), letisztítja, tárolja, csomagolja a kipörgetett mézet
 • gyúrt, főzött cukorlepényt készít
 • tárolja a lépeket, osztályozza, selejtezi, kiolvasztja a viaszt
 • elvégzi a kaptárak felújítását, összeállítja és beműlépezi a kereteket
 • előkészíti a vándorlást és letelepedést, elvégzi a kapcsolódó szükséges munkálatokat
 • egyéb méhészeti termékeket (virágpor, propolisz, méhpempő) termel és tárol
 • a méhcsaládokat szaporítja, gondozza, értékesíti
 • kiválasztja és berendezi a tenyész- és dajkacsaládokat
 • méhanyákat állít elő (anyabölcsőt márt, felragaszt, beálcáz)
 • kelteti és felhasználja (anyásít, elad, tartalékol) az anyabölcsőket, pároztatja és megfesti a méhanyákat

A vizsgafeladat időtartama: 180 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40%

Írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Méhbiológia, méhegészségügy, a méhészet technológiája

 A vizsgafeladat ismertetése:

 

Az írásbeli vizsga komplex kérdéseket tartalmaz, mely három kérdéscsoportból áll:

 1. Témakör: Méhbiológia 30-35 %
 2. Témakör: Méhegészségügy 30-35 %

III. Témakör: A méhészet technológiája                   30-35 %

Az írásbeli vizsga kérdései között szakmai számítási feladat is szerepelhet.

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc

A vizsgafeladat aránya: 30 %

Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése:

A méhészet története, méhészeti jogi ismeretek, méhbiológia, méhegészségügy, a méhlegelő (méhészeti növénytan), méhes megporzás, méhlegelő javítás, vállalkozási-, kereskedelmi ismeretek

 A vizsgafeladat ismertetése:

 • A méhészet története, méhészeti jogi ismeretek
 • Méhbiológia, méhegészségügy
 • A méhlegelő (méhészeti növénytan), méhes megporzás, méhlegelő javítás
 • Vállalkozási-, kereskedelmi ismeretek

 A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%