LOGISZTIKAI ÉS SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI ÜGYINTÉZŐ

Engedélyszám: E-000010/2013/A063

A(z) LOGISZTIKAI ÉS SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI ÜGYINTÉZŐ szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A logisztikai és szállítmányozási ügyintéző feladata a logisztikai tevékenységek tervezése, lebonyolítása, a logisztikai rendszerrel kapcsolatos vezetői munka támogatása, valamint a szállítmányozási tevékenységgel kapcsolatban kiválasztani az áru továbbításához legalkalmasabb fuvarozási módot, szükség szerint megtervezni az útvonalat. Kapcsolatot tart a különböző közlekedési hatóságokkal, szervezetekkel. Elkészíti a szállítmányozási szerződés tervezetét. Kockázatot csökkent a kereskedelmi ügyletnek megfelelő szállítmánybiztosítási ajánlattal. Gondoskodik a különböző fuvarozók információkkal való ellátásáról. Részt vesz a különböző fuvareszköz-, illetve árukárok kivizsgálásában, intézi a kárügyeket. Ellenőrzi és kiadja a különböző fuvarokmányokat.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

- rendelések, beszerzések, értékesítés (termék, szolgáltatás) lebonyolításában feladatokat ellátni
- tervezési feladatokat végezni az ellátási, készletezési, termelési folyamatokban
- kezelni a reklamációs eseteket
- elvégezni a raktár vezetésével kapcsolatos teendőket
- az árutovábbítással kapcsolatos feladatokat végezni
- nemzetközi szállítással, szállítmányozással kapcsolatos ügyintézői tevékenységet végezni
- kapcsolatot tartani a partnerekkel, ügyfelekkel
- döntés-előkészítéssel, információgyűjtéssel, elemzéssel segíteni a menedzsmentet
- munkájához tartozó informatikai és irodai eszközöket kezelni
- különféle dokumentumokat elkészíteni és kitölteni számítógép használatával
- használni az informatikai hálózatokat, rendszereket
- idegen nyelven kommunikálni szóban és írásban azonos ágazat
- megérteni és használni az idegen nyelvű szakmai kifejezéseket
- ellátni a szállítmányozással kapcsolatos egyéb feladatokat

Kapcsolódó szakképesítések:

A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:
31 341 04 Raktáros rész-szakképesítés

A(z) LOGISZTIKAI ÉS SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI ÜGYINTÉZŐ képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

Bemeneti kompetenciák: –

Szakmai előképzettség: –

Előírt gyakorlat: –

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

Pályaalkalmassági követelmények: -

Elmélet/Gyakorlat aránya:

60% -elmélet

40% -gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Maximális óraszáma: 960-1440 óra

A(z) OKJ 54 841 11 azonosító számú, LOGISZTIKAI ÉS SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI ÜGYINTÉZŐ megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

10651-12 Vezetési, jogi, gazdasági és marketing ismeretek

10034-16 Logisztikai ügyintéző feladatai

10501-16 Szállítmányozási ügyintézői feladatok

10496-16 Közlekedés-szállítási alapok

11786-16 Raktárvezető feladatai

10036-16 A raktáros feladatai

10070-12 Munkahelyi kommunikáció

11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)

11499-12 Foglalkoztatás II.

A(z) LOGISZTIKAI ÉS SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI ÜGYINTÉZŐ komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei: Valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

Gyakorlati vizsgatevékenység

A) A vizsgafeladat megnevezése: Adott szállítmányozási feladat végrehajtásának tervezése, költségek
elszámolása, alapvető logisztikai tevékenységek.


A vizsgafeladat ismertetése:
A vizsgázó megtervezi egy adott szállítmányozási feladat megoldását. A feladat megoldásánál a tanult
módszerek alapján meghatározza a fuvardíjat, gazdaságossági számításokat végez, és kiegészítő logisztikai
feladatokat ismertet.
A vizsgafeladat időtartama: 180 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20 %


B) A vizsgafeladat megnevezése: Közlekedés-szállítási alapok

A vizsgafeladat ismertetése:
A vizsgázó a „Közlekedés-szállítási alapok” követelménymodul témaköreiből összeállított komplex feladatot old
meg számítógépen vagy számítógép használata mellett.

Írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Logisztikai, szállítmányozási feladatok


A vizsgafeladat ismertetése: A központi vizsga az alábbi témaköröket foglalja magába:
Készletszintek és rendelési mennyiségek meghatározása
Készletelemzési feladatok ABC analízis illetve a készletmozgások figyelembe vételével
Rendelési mennyiségek meghatározása MRP segítségével
Rendelésütemezési feladatok
Lean elvek megjelenítése a folyamatokban
Disztribúciós csatornák megválasztása, disztribúciós rendszer készleteinek tervezése (DRP)
Logisztikai döntések költségeinek értékelése
Beszállító-minősítési, -értékelési rendszer szempontjai
A logisztikai minőség fogalma
A minőség mérési és fejlesztési módszerei
TE N-hálózat és hazai szakaszai
Szállítmányozói ismeretek
Külkereskedelmi ismeretek
Okmánykezelés
Szakmai idegen nyelv alkalmazása


A vizsgafeladat időtartama: 180 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%

Szóbeli vizsgatevékenység

A) A vizsgafeladat megnevezése: Logisztikai, szállítmányozási feladatok.


A vizsgafeladat ismertetése: A Központi vizsga az alábbi témaköröket foglalja magába:
A logisztikai rendszer felépítése
Lean elvek érvényesítése
A logisztikai információs rendszer elemei és eszközei
A kiszolgálási színvonal és mérése
A disztribúciós csatornák sajátosságai
A rendelés feldolgozás folyamata
A beszállítói kapcsolatok kezelésének feladatai, beszerzési folyamatok
A termelésirányítás rendszere
A készletezési döntések összetevői, a készletek típusai, a készletértékelés elvei
Az anyagmozgató rendszerek jellemzői és eszközei
Minőségbiztosítási rendszerek, a minőségtanúsítás módja
Szavatosság, jótállás és termékfelelősség
Makro logisztika, optimális szállítási mód meghatározása
Szállítmányozás fogalma, szerepe az áruforgalom lebonyolításában
Nemzetközi fuvarozási egyezmények
Az egyes fuvarozási alágazatok jellemzői, eszközrendszerük
Szállítmánybiztosítás INCOTERMS 2010
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20 %


B) A vizsgafeladat megnevezése: Raktározás menedzsment

A vizsgafeladat ismertetése: A Központi vizsga az alábbi témaköröket foglalja magába:
A raktározás szerepe az ellátási láncban
A raktár-technológia összetevői
Automatikus áruazonosítás és árukövetés
Az áruátvételi módszerek és alkalmazásuk jellemzői
Tárolási módok és alkalmazási feltételeik
Raktári anyagmozgatási feladatok, és eszközeik
A komissiózás folyamata és eszközrendszere
A raktározás során használt mérőeszközök
Raktári árumozgások és a készletnyilvántartás bizonylatai, és kezelésük
A számítógépes raktárirányítás szoftverei és eszközei
A lean menedzsment eszközrendszere
Minőségbiztosítási szabványok
A raktározás munka-, tűz- és környezetvédelmi követelményei
A tárolóeszközök ellenőrzésének és karbantartásának szabályai
Mérőeszközök hitelesítésének, kalibrálásának szabályai
A veszélyes áruk, élelmiszerek, gyógyszerek tárolásának szabályozása
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10 %

C) A vizsgafeladat ismertetése: Raktározás
A Központi vizsga az alábbi témaköröket foglalja magába:
A logisztikai lánc raktártípusai
Raktári folyamatmodulok,
A raktár-technológia fogalma, összetevői
A raktárirányítás informatikai rendszere
Tárolási módok és jellemzőik
FIFO, LIFO és FEFO tárolási rendszerek
Az áruátvétel módszerei és szabályai
A leltározás folyamata, a leltározás dokumentumai
Selejtezés és leértékelés végrehajtásának szabályai
Raktári anyagmozgató berendezések működtetése
Mérőeszközök alkalmazásának szabályai
A komissiózás folyamata és eszközrendszere
Áruazonosító rendszerek értelmezése
A veszélyes áru kezelése, tárolása
Élelmiszerek kezelése, tárolása
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10 %

Jelentkezzen élelmiszer-, vegyi áru eladó képzésre!

Hazánkban bizonyos szegmensekben igen nagy a munkaerőhiány, és csak nehezen találni képzett alkalmazottakat, ez megnehezíti a gördülékeny működést. Ide tartozik a vendéglátás, de a kereskedelem is. Sok boltban, üzletben nincs elég ember, így akadozik a kiszolgálás is. Érdemes tehát itt próbálkozni annak, aki munkahelyváltáson gondolkodik, és új szakmát választana.

Jelentkezzen hozzánk élelmiszer-, vegyi áru eladó képzésre, és tanuljon eladónak, vagy akár boltvezetőnek, legyen olyan szakmája, ami nemcsak jól fizet, de meg is becsülik azt! Csupán annyi a dolga, hogy részt vesz egyik, hamarosan induló élelmiszer-, vegyi áru eladó képzésünkön, és a kötelező óraszámok után sikeres vizsgát tesz! Egy ilyen bizonyítvánnyal a kezében már nekivághat az álláskeresésnek, és olyan pozíciót tölthet be, amihez minden képzettsége megvan, ami változatos és sokoldalú.

Szerezzen olyan szakmát, amire van kereslet, így nem érik majd kellemetlen csalódások! Jelentkezzen bátran élelmiszer-, vegyi áru eladó képzésre! Elérhetőségeinken felveheti velünk a kapcsolatot, amennyiben kérdései vannak, szívesen segítünk!

Jelentkezzen élelmiszer-, vegyi áru eladó képzésre!