LOGISZTIKAI ÉS SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI ÜGYINTÉZŐ (OKJ 54 841 11, E-000010/2013/A063)

Engedélyszám: E-000010/2013/A063

A(z) LOGISZTIKAI ÉS SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI ÜGYINTÉZŐ (OKJ 54 841 11, E-000010/2013/A063) szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A logisztikai és szállítmányozási ügyintéző feladata a logisztikai tevékenységek tervezése, lebonyolítása, a logisztikai rendszerrel kapcsolatos vezetői munka támogatása, valamint a szállítmányozási tevékenységgel kapcsolatban kiválasztani az áru továbbításához legalkalmasabb fuvarozási módot, szükség szerint megtervezni az útvonalat. Kapcsolatot tart a különböző közlekedési hatóságokkal, szervezetekkel. Elkészíti a szállítmányozási szerződés tervezetét. Kockázatot csökkent a kereskedelmi ügyletnek megfelelő szállítmánybiztosítási ajánlattal. Gondoskodik a különböző fuvarozók információkkal való ellátásáról. Részt vesz a különböző fuvareszköz-, illetve árukárok kivizsgálásában, intézi a kárügyeket. Ellenőrzi és kiadja a különböző fuvarokmányokat.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

- rendelések, beszerzések, értékesítés (termék, szolgáltatás) lebonyolításában feladatokat ellátni
- tervezési feladatokat végezni az ellátási, készletezési, termelési folyamatokban
- kezelni a reklamációs eseteket
- elvégezni a raktár vezetésével kapcsolatos teendőket
- az árutovábbítással kapcsolatos feladatokat végezni
- nemzetközi szállítással, szállítmányozással kapcsolatos ügyintézői tevékenységet végezni
- kapcsolatot tartani a partnerekkel, ügyfelekkel
- döntés-előkészítéssel, információgyűjtéssel, elemzéssel segíteni a menedzsmentet
- munkájához tartozó informatikai és irodai eszközöket kezelni
- különféle dokumentumokat elkészíteni és kitölteni számítógép használatával
- használni az informatikai hálózatokat, rendszereket
- idegen nyelven kommunikálni szóban és írásban azonos ágazat
- megérteni és használni az idegen nyelvű szakmai kifejezéseket
- ellátni a szállítmányozással kapcsolatos egyéb feladatokat

Kapcsolódó szakképesítések:

A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:
31 341 04 Raktáros rész-szakképesítés

A(z) LOGISZTIKAI ÉS SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI ÜGYINTÉZŐ (OKJ 54 841 11, E-000010/2013/A063) képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

Bemeneti kompetenciák: –

Szakmai előképzettség: –

Előírt gyakorlat: –

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

Pályaalkalmassági követelmények: -

Elmélet/Gyakorlat aránya:

60% -elmélet

40% -gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Maximális óraszáma: 960-1440 óra

A(z) LOGISZTIKAI ÉS SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI ÜGYINTÉZŐ (OKJ 54 841 11, E-000010/2013/A063) megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

10651-12 Vezetési, jogi, gazdasági és marketing ismeretek

10034-16 Logisztikai ügyintéző feladatai

10501-16 Szállítmányozási ügyintézői feladatok

10496-16 Közlekedés-szállítási alapok

11786-16 Raktárvezető feladatai

10036-16 A raktáros feladatai

10070-12 Munkahelyi kommunikáció

11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)

11499-12 Foglalkoztatás II.

A(z) LOGISZTIKAI ÉS SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI ÜGYINTÉZŐ (OKJ 54 841 11, E-000010/2013/A063) komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei: Valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

Gyakorlati vizsgatevékenység

A) A vizsgafeladat megnevezése: Adott szállítmányozási feladat végrehajtásának tervezése, költségek
elszámolása, alapvető logisztikai tevékenységek.


A vizsgafeladat ismertetése:
A vizsgázó megtervezi egy adott szállítmányozási feladat megoldását. A feladat megoldásánál a tanult
módszerek alapján meghatározza a fuvardíjat, gazdaságossági számításokat végez, és kiegészítő logisztikai
feladatokat ismertet.
A vizsgafeladat időtartama: 180 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20 %


B) A vizsgafeladat megnevezése: Közlekedés-szállítási alapok

A vizsgafeladat ismertetése:
A vizsgázó a „Közlekedés-szállítási alapok” követelménymodul témaköreiből összeállított komplex feladatot old
meg számítógépen vagy számítógép használata mellett.

Írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Logisztikai, szállítmányozási feladatok


A vizsgafeladat ismertetése: A központi vizsga az alábbi témaköröket foglalja magába:
Készletszintek és rendelési mennyiségek meghatározása
Készletelemzési feladatok ABC analízis illetve a készletmozgások figyelembe vételével
Rendelési mennyiségek meghatározása MRP segítségével
Rendelésütemezési feladatok
Lean elvek megjelenítése a folyamatokban
Disztribúciós csatornák megválasztása, disztribúciós rendszer készleteinek tervezése (DRP)
Logisztikai döntések költségeinek értékelése
Beszállító-minősítési, -értékelési rendszer szempontjai
A logisztikai minőség fogalma
A minőség mérési és fejlesztési módszerei
TE N-hálózat és hazai szakaszai
Szállítmányozói ismeretek
Külkereskedelmi ismeretek
Okmánykezelés
Szakmai idegen nyelv alkalmazása


A vizsgafeladat időtartama: 180 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%

Szóbeli vizsgatevékenység

A) A vizsgafeladat megnevezése: Logisztikai, szállítmányozási feladatok.


A vizsgafeladat ismertetése: A Központi vizsga az alábbi témaköröket foglalja magába:
A logisztikai rendszer felépítése
Lean elvek érvényesítése
A logisztikai információs rendszer elemei és eszközei
A kiszolgálási színvonal és mérése
A disztribúciós csatornák sajátosságai
A rendelés feldolgozás folyamata
A beszállítói kapcsolatok kezelésének feladatai, beszerzési folyamatok
A termelésirányítás rendszere
A készletezési döntések összetevői, a készletek típusai, a készletértékelés elvei
Az anyagmozgató rendszerek jellemzői és eszközei
Minőségbiztosítási rendszerek, a minőségtanúsítás módja
Szavatosság, jótállás és termékfelelősség
Makro logisztika, optimális szállítási mód meghatározása
Szállítmányozás fogalma, szerepe az áruforgalom lebonyolításában
Nemzetközi fuvarozási egyezmények
Az egyes fuvarozási alágazatok jellemzői, eszközrendszerük
Szállítmánybiztosítás INCOTERMS 2010
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20 %


B) A vizsgafeladat megnevezése: Raktározás menedzsment

A vizsgafeladat ismertetése: A Központi vizsga az alábbi témaköröket foglalja magába:
A raktározás szerepe az ellátási láncban
A raktár-technológia összetevői
Automatikus áruazonosítás és árukövetés
Az áruátvételi módszerek és alkalmazásuk jellemzői
Tárolási módok és alkalmazási feltételeik
Raktári anyagmozgatási feladatok, és eszközeik
A komissiózás folyamata és eszközrendszere
A raktározás során használt mérőeszközök
Raktári árumozgások és a készletnyilvántartás bizonylatai, és kezelésük
A számítógépes raktárirányítás szoftverei és eszközei
A lean menedzsment eszközrendszere
Minőségbiztosítási szabványok
A raktározás munka-, tűz- és környezetvédelmi követelményei
A tárolóeszközök ellenőrzésének és karbantartásának szabályai
Mérőeszközök hitelesítésének, kalibrálásának szabályai
A veszélyes áruk, élelmiszerek, gyógyszerek tárolásának szabályozása
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10 %

C) A vizsgafeladat ismertetése: Raktározás
A Központi vizsga az alábbi témaköröket foglalja magába:
A logisztikai lánc raktártípusai
Raktári folyamatmodulok,
A raktár-technológia fogalma, összetevői
A raktárirányítás informatikai rendszere
Tárolási módok és jellemzőik
FIFO, LIFO és FEFO tárolási rendszerek
Az áruátvétel módszerei és szabályai
A leltározás folyamata, a leltározás dokumentumai
Selejtezés és leértékelés végrehajtásának szabályai
Raktári anyagmozgató berendezések működtetése
Mérőeszközök alkalmazásának szabályai
A komissiózás folyamata és eszközrendszere
Áruazonosító rendszerek értelmezése
A veszélyes áru kezelése, tárolása
Élelmiszerek kezelése, tárolása
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10 %