KŐMŰVES (OKJ 34 582 14 , E-000010/2013/A054)

Engedélyszám: E-000010/2013/A054

A(z) KŐMŰVES (OKJ 34 582 14 , E-000010/2013/A054) szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A kőműves feladata az épületek és épületrészek létesítése, javítása, karbantartása, felújítása és bontása.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

– értelmezni a rendelkezésre álló műszaki dokumentáció tartalmát

– betartani az építési technológiai folyamatok sorrendiségét

– betartani a tűz- és környezetvédelmi előírásokat

– meghatározni a munkavégzéshez szükséges anyagok mennyiségét

– falazási munkát végezni, falazati rendszereket alkalmazni

– kézi és gépi vakolási munkát végezni

– egyszerű falazó és vakoló állványt építeni, ellenőrizni, bontani

– beton és vasbeton szerkezetet készíteni

– elkészíteni egyszerű vasbeton szerkezet vasalását

– hagyományos zsaluzatot készíteni, ellenőrizni és bontani

– korszerű zsaluzatot szerelni, ellenőrizni, bontani és karbantartani

– talajpára, talajnedvesség elleni szigetelést készíteni

– épületeket és épületrészeket hang- és hőhatás ellen szigetelni

– térburkolatot készíteni

– elhelyezni a nyílászárót

– bontási, átalakítási munkát végezni

– munkavédelmi előírásokat betartva dolgozni

Kapcsolódó szakképesítések:

A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:
35 582 05 Műemléki helyreállító szakképesítés-ráépülés

A(z) KŐMŰVES (OKJ 34 582 14 , E-000010/2013/A054) képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség, vagy iskolai előképzettség hiányában kompetencia teszt.

Szakmai előképzettség: –

Előírt gyakorlat: –

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

Pályaalkalmassági követelmények: –

Elmélet/Gyakorlat aránya:

30%-elmélet

70%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Maximális óraszáma: 800-1000 óra

A(z) KŐMŰVES (OKJ 34 582 14 , E-000010/2013/A054) megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

10101-12 Építőipari közös tevékenység

10275-16 Falazás, vakolás

10274-16 Beton és vasbeton szerkezetek

10277-16 Szigetelések

11725-16 Térburkolás

11726-16 Kiegészítő kőműves feladatok

11497-12 Foglalkoztatás I.

11499-12 Foglalkoztatás II.

A(z) KŐMŰVES (OKJ 34 582 14 , E-000010/2013/A054) komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei: Valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Falazási, vakolási, betonozási, szigetelési és térburkolási munkák

A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgázó által előkészített falszakasz elé 5 sor magasságig burkoló téglából 12 cm vastag látszó lábazati falazat készítése fugaképzéssel (teli vagy íves), hőszigetelés nélkül, felette lévő falfelület adott anyagú és technológiájú hőszigetelő rendszerrel való szigetelése befejező réteg nélkül. Vakolási munka felületének előkészítése, alapvakolása; alapvakolt felület simítóvakolása. Adott szerkezethez előírt minőségű beton keverésének irányítása, bedolgozása és tömörítése. Előre elkészített beton aljzaton szegélykő és térburkoló elemek elhelyezése homok ágyazatba, adott burkolati terv alapján.

A vizsgafeladat időtartama: 450 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 75 %

Írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Kőműves komplex írásbeli feladat

A vizsgafeladat ismertetése: Építészeti tervdokumentációval kapcsolatos, adott jelölések felismerése, értelmezése. Adott tervdokumentáció vagy tervrészlet alapján, adott anyagú falazat vagy vakolat, beton szerkezet, valamint homlokzati hőszigetelés mennyiségének és anyagszükségletének meghatározása.

A vizsgafeladat időtartama: 180 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 15 %

Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Kőműves ismeretek

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott alábbi modulok témaköreit tartalmazzák: Falazás, vakolás; Beton és vasbeton szerkezetek; Kiegészítő kőműves feladatok

A vizsgafeladat időtartama: 40 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 10 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10 %