KISTELJESÍTMÉNYŰ KAZÁN FŰTŐ (MAX. 2 T/H) (OKJ 31 522 03, E-000010/2013/A003)

Engedélyszám: E-000010/2013/A003

A(z) KISTELJESÍTMÉNYŰ KAZÁN FŰTŐ (MAX. 2 T/H) (OKJ 31 522 03, E-000010/2013/A003) szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A Kisteljesítményű kazán fűtő (max. 2t/h) feladata a legfeljebb 2 t/h gőzteljesítményű kazán felkészítése az üzemeltetésre, a kazánnak és segédberendezéseinek, a kazánt kiszolgáló rendszerek, illetve a kazán által ellátott technológiai berendezések hatékony, üzembiztos, igény szerinti működtetése. Felügyeli az üzemeltetési paramétereket, a biztonsági berendezéseket és az épületfelügyeleti rendszereket, dokumentálja az üzemmenetet.  

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • ellenőrizni a kazán vízszintjét
 • biztosítani a kazán elektromos ellátását
 • biztosítani a kazán tüzelőanyag ellátását
 • elindítani/működtetni a vízlágyítót, a sótalanítót, gáztalanítót, a tápvízellátást
 • ellenőrizni a reteszfeltételeket
 • elindítani az égéslevegő ventilátort
 • rákapcsolni a kazánt a rendszerre
 • beindítani a kazánt, gázzal vagy olajjal
 • sikertelen üzemindítást követően felülvizsgálni a reteszfeltételeket a kazánnál és a tüzelőberendezésnél
 • ellenőrizni a láng minőségét, a tüzelőanyag-levegő arányt
 • felügyelni, műszakonként ellenőrizni a biztonsági szelepek állapotát
 • felügyelniaz üzemi szerelvények működését, állapotát
 • helyi technológiai berendezéseket, rendszereket működtetni, ellenőrizni
 • ellenőrizni a kapcsolódó energetikai rendszerek üzemszerű állapotát
 • figyelemmel kísérni a mérőórák állását
 • vízminőségi méréseket végezni
 • a kazánt előírás szerint iszapolni
 • a biztonságos üzemvitelt felügyelni, ellenőrizni
 • az előforduló hiba megszüntetéséről hatáskörében intézkedni
 • vészhelyzet esetén a rendszerek működését leállítani
 • szükség esetén felettesét értesíteni
 • előkészíteni a tüzelőanyagokat felhasználásra, vagy tárolásra
 • tűzvédelmi-, gázkoncentráció mérő-, vészszellőztető rendszert felügyelni
 • vezetni az üzemi naplót, dokumentálni a műszakban történteket
 • biztosítani a veszélyes anyagok hatósági előírásoknak megfelelő tárolását

Kapcsolódó szakképesítések:

A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:
32 522 02 Kazánkezelő (2-12t/h között) szakképesítés

A(z) KISTELJESÍTMÉNYŰ KAZÁN FŰTŐ (MAX. 2 T/H) (OKJ 31 522 03, E-000010/2013/A003) képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség

Szakmai előképzettség: nincs

Előírt gyakorlat: nincs

Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek

Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek

Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek

Elmélet/Gyakorlat aránya:

30%-elmélet
70%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Maximális óraszáma: 200-300 óra

A(z) KISTELJESÍTMÉNYŰ KAZÁN FŰTŐ (MAX. 2 T/H) (OKJ 31 522 03, E-000010/2013/A003) megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

10214-12 Épületgépészeti munkabiztonsági és környezetvédelemi feladatok

11417-12 Kisteljesítményű kazán fűtő (max. 2t/h) feladatok

A(z) KISTELJESÍTMÉNYŰ KAZÁN FŰTŐ (MAX. 2 T/H) (OKJ 31 522 03, E-000010/2013/A003) komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei: Valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése:

Kisteljesítményű-kazán fűtői (max. 2t/h) feladatok

A vizsgafeladat ismertetése:

 • Mutassa be a helyszínen a normál üzemi kazánleállítás technológiai műveleteit időrendi sorrendben.
 • Mutassa be adott kazánberendezés esedékes hatósági szilárdsági ellenőrzéséhez szükséges, teljes körű, megbízható, ellenőrzött leválasztásának, nyomásmentesítésének, a töltet eltávolításának és a környezeti hőmérsékletre hűtésnek fázisait.
 • Mutassa be a kazánberendezés működő technológiától való leválasztásának munkavédelmi vonzatait.
 • Mutassa be az adott kazán Üzemeltetési, Karbantartási Utasításában a szilárdsági nyomáspróba végzésére vonatkozó biztonsági előírásokat.
 • Mutassa be adott kazán tüzelőberendezését, az alkotó elemek szerepét, az égőberendezés műszerezettségét, az üzemi és biztonsági szerelvényeket. Térjen ki az égőberendezés üzemeltetésére vonatkozó biztonsági követelmények bemutatására.
 • Mutassa meg, mely pontokból vesznek mintát és milyen gyakorisággal a víz/gőz minőségének meghatározásához.
 • Határozza meg a légfelesleg tényezőt a kéményre menő füstgázban, az Ön által mért O2 tartalom alapján. Becsülje meg, mennyiben tér el az adott üzemmódra ajánlott értéktől.

 A vizsgafeladat időtartama: 60 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 70 %

 

Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Kisteljesítményű-kazán fűtői (max. 2t/h) szóbeli vizsgafeladatok

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései az Épületgépészeti munkabiztonsági és környezetvédelmi feladatok, valamint a Kisteljesítményű-kazán fűtői (max. 2t/h) feladatok c. modul témaköreit tartalmazzák.

 A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (ebből felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%