KISGYERMEKGONDOZÓ, -NEVELŐ (OKJ 54 761 02, E-000010/2013/A069)

Engedélyszám: E-000010/2013/A069

A(z) KISGYERMEKGONDOZÓ, -NEVELŐ (OKJ 54 761 02, E-000010/2013/A069) szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A kisgyermekgondozó, –nevelő a 0–3 éves korú gyermekek ellátását az erre a korosztályra szakosodott gyermekintézményekben önállóan végzi. Felelősséget vállal a rábízott kisgyermekért, gyermekcsoportért, a nevelés folyamatában hozott döntéseiért és nevelői tevékenységének következményeiért. A kisgyermeknevelő, érett felnőtt személyiség, aki megfelelő empátiával képes fordulni a gyermekekhez és családjaikhoz, szakmai felkészültsége alapján hitelesen tudja a családok felé közvetíteni a kisgyermekek nevelésével, fejlődésével kapcsolatos tudását, ismereteit.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

  • értelmezni a szakterületi ellátáshoz kapcsolódó jogszabályokat és a szakirodalmat
  • átlátni a gyermekek napközbeni ellátásának rendszerét
  • a szakmai ajánlásokat munkája során rendszeresen alkalmazni
  • szakmai ismereteit bővíteni, továbbképzéseken részt venni
  • alkalmazni a közegészségügyi előírásokat, az élelmi anyagok, gyógyszerek, vegyszerek használatára és tárolására vonatkozó elvárásokat
  • segíteni a gyermekek konfliktus megoldási készségének fejlődését
  • felelősséget érezni a gyermekek személyiségformálása, fejlődése iránt
  • munkáját pontosan, szorgalommal, tudatosan végezni. Munkahelyén mindig időben megjelenni és a műszakbeosztáshoz rugalmasan alkalmazkodni

Kapcsolódó szakképesítések:

A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:
31 761 02 Házi időszakos gyermekgondozó részszakképesítés

A(z) KISGYERMEKGONDOZÓ, -NEVELŐ (OKJ 54 761 02, E-000010/2013/A069) képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

Szakmai előképzettség: nincs

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek

Elmélet/Gyakorlat aránya:

A képzés maximális időtartama:

Maximális óraszáma: 1300-1560 óra

A(z) KISGYERMEKGONDOZÓ, -NEVELŐ (OKJ 54 761 02, E-000010/2013/A069) megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

10525–12 A szociális ellátás általános tevékenységei

10559–12 Elsősegély–nyújtási feladatok

12046–16 Gyermekellátási alapfeladatok és alapelvek

10528–12 Házi időszakos gyermek–felügyeleti feladatok

10529–16 A napközbeni gyermekellátás feladatai

10530–16 A napközbeni gyermekellátás dokumentációs feladatai

11498–12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)

11499–12 Foglalkoztatás II.

A(z) KISGYERMEKGONDOZÓ, -NEVELŐ (OKJ 54 761 02, E-000010/2013/A069) komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei: Valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

Gyakorlati vizsgatevékenység

A) A vizsgafeladat megnevezése: napi gondozási feladatok ellátása

A vizsgafeladat ismertetése:

Napi nevelési, gondozási, feladatok elvégzése a gyermekek bevonásával. A gyermekek napirendjéhez igazodva nevelő–gondozó tevékenység ellátása bölcsődei csoportban.

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30 %

B) A vizsgafeladat megnevezése: Gondozás a bölcsődében

A vizsgafeladat ismertetése:

A napközbeni gyermekellátás szokásos tevékenységeinek bemutatása, elemzése és ismertetése demonstrációs feladatok során. Berendezések, tárgyi eszközök válogatása, elemzése, konfliktus– és szituációs helyzetek és feladatok értelmezése, döntési helyzetek elemzése, problémaelemzés. Az életkori sajátosságokból adódó nevelési helyzetek, kérdések elemzése, és tanácsadás a szülőknek.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25 %

Írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: központi írásbeli feladat

A vizsgafeladat ismertetése: A központilag összeállított írásbeli vizsga kérdései a Gyermekellátási alapfeladatok és Házi időszakos gyermek– felügyeleti feladatok modulok témaköreit érintik

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20 %

Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Napközbeni gyermekellátás helyzetei

A vizsgafeladat ismertetése:

A napközbeni gyermekellátás helyzeteinek, dilemmáinak értelmezése egy esetleírás alapján, központilag összeállított szóbeli tételsor szerint.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő: 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25 %