KERTI MUNKÁS (OKJ 21 622 01, E-000010/2013/A010)

Engedélyszám: E-000010/2013/A010

A(z) KERTI MUNKÁS (OKJ 21 622 01, E-000010/2013/A010) szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A kerti munkás a ház körüli és háztáji kertekben, árutermelő kertekben végezhet alapvető kertészeti tevékenységet. Gyümölcstermelő növényeket, szőlőt, zöldségnövényeket telepít, elvégzi a felnevelésük alapvető munkáit, a termőkorú gyümölcsfák és a szőlő fenntartó-karbantartó technológiai műveleteit, az éves ápolási munkákat. A kerti haszonnövényeket szakszerűen betakarítja.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

  • gyümölcstermesztési feladatokat ellátni
  • szőlőtermesztési feladatokat ellátni
  • zöldségtermesztési feladatokat ellátni
  • eszközöket használni és karbantartani.

Kapcsolódó szakképesítések:

A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:
34 622 02 Kertész szakképesítés

A(z) KERTI MUNKÁS (OKJ 21 622 01, E-000010/2013/A010) képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség

Szakmai előképzettség: nincs

Előírt gyakorlat: nincs

Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek

Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek

Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek

Elmélet/Gyakorlat aránya:

30%-elmélet
70%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Maximális óraszáma: 400-600 óra

A(z) KERTI MUNKÁS (OKJ 21 622 01, E-000010/2013/A010) megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

10961-12 Kertészeti alapismeretek

10962-12 Kertészeti munkavállalói ismeretek

A(z) KERTI MUNKÁS (OKJ 21 622 01, E-000010/2013/A010) komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei: Valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése:

Felismerési feladat

Kerti munkák

A vizsgafeladat ismertetése: Gyümölcstermő növények, növényi részek, szőlő növényi részek, zöldségnövények, növényi részek, magok, palánták felismerése (30 db) 30 perc alatt, értékelési súlyaránya 30%.

Kertészeti feladat végrehajtása (pl. talaj-előkészítés, magvetés, ültetés, ültető gödör kiásása, ápolási munkák, betakarítás) 30 perc alatt, értékelési súlyaránya 40%.

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 70%

Írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Kertészeti és munkavállalói ismeretek

A vizsgafeladat ismertetése: A Kertészeti alapismeretek és a Kertészeti munkavállalói ismeretek modul tananyagából összeállított feladatlap megoldása.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%