KERTÉPÍTŐ ÉS -FENNTARTÓ (OKJ 31 622 01, E000010/2013/A025)

Engedélyszám: E000010/2013/A025

A(z) KERTÉPÍTŐ ÉS -FENNTARTÓ (OKJ 31 622 01, E000010/2013/A025) szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A kertépítő és -fenntartó feladata az épülő zöldfelületek terv szerinti kivitelezése, a meglévők fenntartása és felújítása a hatályos törvényi háttér figyelembe vételével, önállóan, illetve irányítói jelleggel. A szakképesítés megszervezése teszi lehetővé önálló vállalkozás indítását a vállalkozásról szóló hatályos jogszabályok rendelkezései alapján.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • Vállalkozást alapítani/ működtetni/ megszüntetni
 • Középszintű vezetői feladatokat ellátni
 • Árajánlatot, technológiai és parkfenntartási tervet készíteni, kalkulációt végezni
 • Ismerni és alkalmazni a támogatási rendszereket és a támogatások lehívásának folyamatát
 • Előkészítő tevékenységet végezni, végeztetni
 • Felismerni, meghatározni a dísznövényfajokat, illetve fajtákat
 • Növényápolást végezni, végeztetni
 • Eszközöket használni, gépeket üzemeltetni, használni, karbantartani
 • Előírások szerint dolgozni, dolgoztatni
 • Dokumentációt használni, készíteni, készíttetni
 • Irányítási, szervezési feladatokat ellátni
 • Szükséges anyagokat és eszközöket beszerezni
 • Építés-előkészítő műszaki munkákat végezni
 • Alapvető geodéziai számításokat és feladatokat, tereprendezési munkát végezni
 • Alépítményi szerkezeteket készíteni, készíttetni
 • Felépítményi szerkezeteket készíteni, készíttetni, fenntartani
 • Kertberendezési tárgyakat, létesítményeket elhelyezni, fenntartani
 • Növényültetési, virágágy kiültetési, gyepesítési munkát végezni
 • Parkfenntartási, gondozási munkát végezni

Kapcsolódó szakképesítések:

A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:
OKJ 54 581 02 Parképítő és fenntartó technikus szakképesítés

A(z) KERTÉPÍTŐ ÉS -FENNTARTÓ (OKJ 31 622 01, E000010/2013/A025) képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség

Szakmai előképzettség: nincs

Előírt gyakorlat: nincs

Pályaalkalmassági követelmények: nincs

Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek

Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek

Elmélet/Gyakorlat aránya:

40%-elmélet

60%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Maximális óraszáma: 480-720 óra

A(z) KERTÉPÍTŐ ÉS -FENNTARTÓ (OKJ 31 622 01, E000010/2013/A025) megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

10960-12 Vállalkozási, kereskedelmi alapok

10961-12 Kertészeti alapismeretek

10962-12 Kertészeti munkavállalói ismeretek

11070-12 Dísznövényismeret

11072-12 Parképítés

11069-12 Kertfenntartás

A(z) KERTÉPÍTŐ ÉS -FENNTARTÓ (OKJ 31 622 01, E000010/2013/A025) komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei: Valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Növényismeret, parképítés és kertfenntartás 

A vizsgafeladat ismertetése:

Kerti elem vagy zöldfelületi egység adott technológia szerinti megépítése, kivitelezése, és/vagy fenntartása az alkalmazott gépek működtetése, karbantartása (60 perc).

Dísz- és gyomnövények felismerése (40 db), és írásban történő megnevezésük a növények tudományos nevével (latin, kettős nevezéktan) (40 perc). 

A vizsgafeladat időtartama: 100 perc

A vizsgafeladat aránya: 60%

Írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Kertészeti és munkavállalói ismeretek

A vizsgafeladat ismertetése:

Komplex írásbeli vizsga a kertészeti termesztés alapismereteinek, illetve a munkavállaló számára elengedhetetlen tudnivalók témaköreiből összeállított feladatlap kitöltésével.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc

A vizsgafeladat aránya: 10%

A vizsgafeladat megnevezése: Növényismeret, parképítés, vállalkozás és kereskedelem

A vizsgafeladat ismertetése:

Komplex írásbeli vizsga a kertépítők számára lényeges növények, a parképítés során fölmerülő feladatok, illetve az egyéni vállalkozásokat működtető szakemberek számára elengedhetetlen tudnivalók témaköreiből összeállított feladatlapok kitöltésével.

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc

A vizsgafeladat aránya: 10%

Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Parképítés, kertfenntartás

A vizsgafeladat ismertetése:

Válaszadás a vizsgakövetelmények alapján összeállított, a parképítés és a kertfenntartás témaköreit felölelő előre kiadott tételsorokból húzott kérdésre.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc)

A vizsgafeladat aránya: 20 %