KERTÉPÍTŐ ÉS -FENNTARTÓ

Engedélyszám: E000010/2013/A025

A(z) KERTÉPÍTŐ ÉS -FENNTARTÓ szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A kertépítő és -fenntartó feladata az épülő zöldfelületek terv szerinti kivitelezése, a meglévők fenntartása és felújítása a hatályos törvényi háttér figyelembe vételével, önállóan, illetve irányítói jelleggel. A szakképesítés megszervezése teszi lehetővé önálló vállalkozás indítását a vállalkozásról szóló hatályos jogszabályok rendelkezései alapján.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • Vállalkozást alapítani/ működtetni/ megszüntetni
 • Középszintű vezetői feladatokat ellátni
 • Árajánlatot, technológiai és parkfenntartási tervet készíteni, kalkulációt végezni
 • Ismerni és alkalmazni a támogatási rendszereket és a támogatások lehívásának folyamatát
 • Előkészítő tevékenységet végezni, végeztetni
 • Felismerni, meghatározni a dísznövényfajokat, illetve fajtákat
 • Növényápolást végezni, végeztetni
 • Eszközöket használni, gépeket üzemeltetni, használni, karbantartani
 • Előírások szerint dolgozni, dolgoztatni
 • Dokumentációt használni, készíteni, készíttetni
 • Irányítási, szervezési feladatokat ellátni
 • Szükséges anyagokat és eszközöket beszerezni
 • Építés-előkészítő műszaki munkákat végezni
 • Alapvető geodéziai számításokat és feladatokat, tereprendezési munkát végezni
 • Alépítményi szerkezeteket készíteni, készíttetni
 • Felépítményi szerkezeteket készíteni, készíttetni, fenntartani
 • Kertberendezési tárgyakat, létesítményeket elhelyezni, fenntartani
 • Növényültetési, virágágy kiültetési, gyepesítési munkát végezni
 • Parkfenntartási, gondozási munkát végezni

Kapcsolódó szakképesítések:

A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:
OKJ 54 581 02 Parképítő és fenntartó technikus szakképesítés

A(z) KERTÉPÍTŐ ÉS -FENNTARTÓ képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség

Szakmai előképzettség: nincs

Előírt gyakorlat: nincs

Pályaalkalmassági követelmények: nincs

Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek

Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek

Elmélet/Gyakorlat aránya:

40%-elmélet

60%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Maximális óraszáma: 480-720 óra

A(z) OKJ 31 622 01 azonosító számú, KERTÉPÍTŐ ÉS -FENNTARTÓ megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

10960-12 Vállalkozási, kereskedelmi alapok

10961-12 Kertészeti alapismeretek

10962-12 Kertészeti munkavállalói ismeretek

11070-12 Dísznövényismeret

11072-12 Parképítés

11069-12 Kertfenntartás

A(z) KERTÉPÍTŐ ÉS -FENNTARTÓ komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei: Valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Növényismeret, parképítés és kertfenntartás 

A vizsgafeladat ismertetése:

Kerti elem vagy zöldfelületi egység adott technológia szerinti megépítése, kivitelezése, és/vagy fenntartása az alkalmazott gépek működtetése, karbantartása (60 perc).

Dísz- és gyomnövények felismerése (40 db), és írásban történő megnevezésük a növények tudományos nevével (latin, kettős nevezéktan) (40 perc). 

A vizsgafeladat időtartama: 100 perc

A vizsgafeladat aránya: 60%

Írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Kertészeti és munkavállalói ismeretek

A vizsgafeladat ismertetése:

Komplex írásbeli vizsga a kertészeti termesztés alapismereteinek, illetve a munkavállaló számára elengedhetetlen tudnivalók témaköreiből összeállított feladatlap kitöltésével.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc

A vizsgafeladat aránya: 10%

A vizsgafeladat megnevezése: Növényismeret, parképítés, vállalkozás és kereskedelem

A vizsgafeladat ismertetése:

Komplex írásbeli vizsga a kertépítők számára lényeges növények, a parképítés során fölmerülő feladatok, illetve az egyéni vállalkozásokat működtető szakemberek számára elengedhetetlen tudnivalók témaköreiből összeállított feladatlapok kitöltésével.

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc

A vizsgafeladat aránya: 10%

Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Parképítés, kertfenntartás

A vizsgafeladat ismertetése:

Válaszadás a vizsgakövetelmények alapján összeállított, a parképítés és a kertfenntartás témaköreit felölelő előre kiadott tételsorokból húzott kérdésre.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc)

A vizsgafeladat aránya: 20 %

Jelentkezzen élelmiszer-, vegyi áru eladó képzésre!

Hazánkban bizonyos szegmensekben igen nagy a munkaerőhiány, és csak nehezen találni képzett alkalmazottakat, ez megnehezíti a gördülékeny működést. Ide tartozik a vendéglátás, de a kereskedelem is. Sok boltban, üzletben nincs elég ember, így akadozik a kiszolgálás is. Érdemes tehát itt próbálkozni annak, aki munkahelyváltáson gondolkodik, és új szakmát választana.

Jelentkezzen hozzánk élelmiszer-, vegyi áru eladó képzésre, és tanuljon eladónak, vagy akár boltvezetőnek, legyen olyan szakmája, ami nemcsak jól fizet, de meg is becsülik azt! Csupán annyi a dolga, hogy részt vesz egyik, hamarosan induló élelmiszer-, vegyi áru eladó képzésünkön, és a kötelező óraszámok után sikeres vizsgát tesz! Egy ilyen bizonyítvánnyal a kezében már nekivághat az álláskeresésnek, és olyan pozíciót tölthet be, amihez minden képzettsége megvan, ami változatos és sokoldalú.

Szerezzen olyan szakmát, amire van kereslet, így nem érik majd kellemetlen csalódások! Jelentkezzen bátran élelmiszer-, vegyi áru eladó képzésre! Elérhetőségeinken felveheti velünk a kapcsolatot, amennyiben kérdései vannak, szívesen segítünk!

Jelentkezzen élelmiszer-, vegyi áru eladó képzésre!