KAZÁNKEZELŐ (2-12t/h KÖZÖTT) (OKJ 32 522 02, E-000010/2013/A044)

Engedélyszám: E-000010/2013/A044

A(z) KAZÁNKEZELŐ (2-12t/h KÖZÖTT) (OKJ 32 522 02, E-000010/2013/A044) szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A kazánkezelő (2-12t/h között) feladata a 2-12t/h közötti tömegáramú kazán felkészítése az üzemeltetésre, a kazán és segédberendezéseinek, a kazánt kiszolgáló rendszerek, illetve a kazán által ellátott technológiai berendezések hatékony, üzembiztos, igény szerinti működtetése. Felügyeli az üzemeltetési paramétereket, a biztonsági berendezéseket, az épületfelügyeleti rendszereket, dokumentálja az üzemmenetet.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • tüzelőanyag ellátó rendszert üzembe helyezni
 • kazánberendezést feltölteni
 • kazánszintet felügyelni
 • tápvíz/pótvíz ellátó rendszert felügyelni
 • levegőellátó, füstgáz elvezető rendszert működtetni
 • ellenőrizni a reteszfeltételek meglétét
 • égőberendezést indítani, üzemeltetni, leállítani
 • tápvíz-, keringtető-, olajellátó-, nyomásfokozó-, stb. szivattyúkat működtetni kazánberendezést indítani, rendszerre kötni, leállítani, leválasztani
 • sikertelen üzemindítást követően a reteszfeltételeket felülvizsgálja
 • felügyelni a lángképet, lánghosszat
 • üzemi, szolgáltatási paramétereket felügyelni
 • ellenőrizni a helyes gáz-levegő arányt szemrevételezéssel, füstgáz mintavételezéssel, elemzéssel
 • a mérési eredményektől függően vagy meghatározott időszakonként a kazánt iszapolni
 • ellenőrizni a rábízott energetikai rendszerek üzemszerű állapotát
 • felügyelni az üzemi szerelvények működését, a biztonsági szerelvények állapotát
 • felügyelni a kazánház, csarnok, tüzelőanyag tároló tűzvédelmi rendszerét
 • hiba esetén hibaelemzést végezni
 • hatáskörében a hiba megszűntetéséről intézkedni
 • vészhelyzet esetén a rendszerek működését leállítani
 • szükség esetén felettesét értesíteni
 • biztosítani a veszélyes anyagok hatósági előírásoknak megfelelő tárolását
 • felügyelni az üzemi csarnok vészszellőztető, veszélyes gázkoncentrációt mérő rendszerét
 • folyamatirányító számítógépet kezelni
 • vezetni az üzemi naplót, dokumentálni a műszakban történteket

Kapcsolódó szakképesítések:

A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:
33 522 01 Kazángépész (12t/h felett) szakképesítés-ráépülés

A(z) KAZÁNKEZELŐ (2-12t/h KÖZÖTT) (OKJ 32 522 02, E-000010/2013/A044) képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség vagy iskolai előképzettség hiányában kompetencia teszt megírása.

Szakmai előképzettség: nincs

Előírt gyakorlat: nincs

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

Pályaalkalmassági követelmények: nincs

Elmélet/Gyakorlat aránya:

30%-elmélet

70%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Maximális óraszáma: 280-420 óra

A(z) KAZÁNKEZELŐ (2-12t/h KÖZÖTT) (OKJ 32 522 02, E-000010/2013/A044) megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

10214-12 Épületgépészeti munkabiztonsági és környezetvédelmi feladatok

11416-12 Ipari olaj- és gáztüzelő-berendezés kezelői feladatok

11417-12 Kisteljesítményű kazán fűtő (max. 2t/h) feladatok

11418-12 Kazánkezelői (2-12t/h között) feladatok

A(z) KAZÁNKEZELŐ (2-12t/h KÖZÖTT) (OKJ 32 522 02, E-000010/2013/A044) komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei: Valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

Gyakorlati vizsgatevékenység

I. A) A vizsgafeladat megnevezése: Ipari olaj- és gáztüzelő-berendezés kezelői feladatok 

A vizsgafeladat ismertetése: Mutassa be a helyszínen adott berendezés gáz ellátó rendszerét, a rendszer működését, főbb alkotó elemeit, feladataikat, az üzemi és biztonsági szerelvényeket. Ismertesse részletesen a nyomásszabályozó állomás felépítését (záró szerelvények, szűrő, redukáló, biztonsági szerelvények, műszerezettség, stb.) Mutassa be az olaj lefejtő, tároló, befejtő rendszert, az olajszivattyú telepet, adott hőtechnikai berendezés (kazán, kemence, szárító) olajellátó rendszerét, az olajellátó rendszer üzemi és biztonsági szerelvényeit, a nyomásfokozó szivattyúkat Mutassa be adott égőberendezés alkotó elemeit, azok szerepét, működését, az égőberendezés műszerezettségét, az üzemi és biztonsági szerelvényeket. Térjen ki az égőberendezés üzemeltetésére vonatkozó biztonsági követelmények bemutatására Mutassa be az adott ipari gázfogyasztó berendezést magában foglaló üzemi csarnok légterében a gázkoncentrációt mérő és beavatkozó rendszert Mutassa be az adott olaj- és gáztüzelő berendezés Üzemeltetési, Karbantartási Utasításában a tüzelőanyag ellátó rendszer üzembe vételére vonatkozó előírásokat Értelmezze a gáz- és/vagy olajfogyasztó berendezés (égő) adattábláját.

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc

A vizsgafeladat aránya: 25%

I. B) A vizsgafeladat megnevezése:

Kisteljesítményű kazán fűtő (max. 2t/h) feladatok

A vizsgafeladat ismertetése: Mutassa be a helyszínen a normál üzemi kazánleállítás technológiai műveleteit időrendi sorrendben. Mutassa be adott kazánberendezés esedékes hatósági szilárdsági ellenőrzéséhez szükséges teljes körű, megbízható, ellenőrzött leválasztásának, nyomásmentesítésének, a töltet eltávolításának és a környezeti hőmérsékletre hűtésnek fázisait. Mutassa be a kazánberendezés működő technológiától való leválasztásának munkavédelmi vonzatait. Mutassa be az adott kazán Üzemeltetési, Karbantartási Utasításában a szilárdsági nyomáspróba végzésére vonatkozó biztonsági előírásokat. Mutassa be adott kazán tüzelőberendezését, az alkotó elemek szerepét, az égőberendezés műszerezettségét, az üzemi és biztonsági szerelvényeket. Térjen ki az égőberendezés üzemeltetésére vonatkozó biztonsági követelmények bemutatására. Mutassa meg, mely pontokból vesznek mintát és milyen gyakorisággal a víz/gőz minőségének meghatározásához.

Határozza meg a légfelesleg tényezőt a kéményre menő füstgázban, az Ön által mért O2 tartalom alapján. Becsülje meg, mennyiben tér el az adott üzemmódra ajánlott értéktől.

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc

A vizsgafeladat aránya: 25%

I. C) A vizsgafeladat megnevezése: Kazán kezelői (2-12t/h között) feladatok

A vizsgafeladat ismertetése: Mutassa be adott kazánberendezés szerkezeti elemeit, azok szerepét, a kazánban lejátszódó hőtermelésthőátadást. Mutassa be a víz/gőz útját a vegyészettől a kazánból való kilépésig. Mutassa be a kazánberendezés tüzelőanyag ellátó rendszereit, az alkotó elemeket, azok szerepét, az üzemi és biztonsági szerelvényeket. Értékelje a tüzelőanyag ellátó rendszerekre (gáz és/vagy olaj) előírt üzemeltetés-biztonsági feltételek érvényesülését. Mutassa be tápvíz-ellátó rendszert, a gáztalanítási folyamatot, a gáztalanító berendezés felépítését, működését, ismertesse a gáztalanított víz, a fűtőgőz és a sarjúgőz mennyiségi arányokat. Mutassa be a tápszivattyú telepet, a dobszint szabályozást, a tápfejet, a főgőznyomás- és hőmérsékletszabályozást. Mutassa be adott kazán tüzelőberendezését, a részegységek szerepét, az égőberendezés műszerezettségét, az üzemi és biztonsági szerelvényeket. Térjen ki az égőberendezés üzembe vételére vonatkozó biztonsági követelmények bemutatására. Mutassa be adott kazán esetében az üzembe helyezhetőségi feltételek ellenőrzésének menetét. Mutassa be az adott kazánberendezésnek helyt adó üzemi csarnok (kazánház) légterében a gázkoncentrációt mérő, jelző és riasztó rendszert.

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc

A vizsgafeladat aránya: 25%

Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Kazánkezelő (2-12 t/h között) szóbeli vizsgafeladatok

A vizsgafeladat ismertetése:

A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott témaköröket tartalmazzák

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25%