INTÉZMÉNYTAKARÍTÓ (OKJ 31 853 05, E-000010/2013/A052)

Engedélyszám: E-000010/2013/A052

A(z) INTÉZMÉNYTAKARÍTÓ (OKJ 31 853 05, E-000010/2013/A052) szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Formailag és tartalmilag értékelhető, dokumentált, bizalmi és lehetőség szerint a megbízó főtevékenységébe illesztett napi szintű szolgáltatást, mely során meghatározott területen, az oda nem való és ott különböző, emberekre, hasznos élőlényekre és környezetre kockázatokat jelentő anyagokat távolítják el vagy tartják távol szakszerű módszerekkel, kézi eszközök és a modulleírásban meghatározott gépek alkalmazásával és tervezett időben

A szakképesítéssel rendelkező képes:

– megismerni és betartani a rá vonatkozó általános és helyi előírásokat

– felismerni a burkolatokat és szennyeződéseket, ismerni azok fizikai és kémiai tulajdonságait, és képes dönteni a modulban szereplő eljárások és technológiák alkalmazásáról

– alkalmazni a munkaköréhez tartozó szakmai irányelveket – előkészíteni az eszközrendszert és előkészülni a munkavégzésre

– szakmai utasítások alapján szakszerűen elvégezni a feladatokat

– eltávolítani a különböző felületekről a nem tapadó és a tapadó szennyeződéseket

– fertőtleníteni a felületeket

– elvégezni a gépek és eszközök felhasználói szintű karbantartását

– dokumentáltan átadni a kész területet

Kapcsolódó szakképesítések:

A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:
32 853 03 Tisztítás-technológiai szakmunkás szakképesítés

A(z) INTÉZMÉNYTAKARÍTÓ (OKJ 31 853 05, E-000010/2013/A052) képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség vagy iskolai előképzettség hiányában bemeneti kompetencia teszt. 

Szakmai előképzettség: –

Előírt gyakorlat: –

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

Pályaalkalmassági követelmények: –

Elmélet/Gyakorlat aránya:

30%-elmélet

70%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Maximális óraszáma: 160-240 óra

A(z) INTÉZMÉNYTAKARÍTÓ (OKJ 31 853 05, E-000010/2013/A052) megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

11846-16 Tisztítás-technológiai eljárások és technológiák I.

A(z) INTÉZMÉNYTAKARÍTÓ (OKJ 31 853 05, E-000010/2013/A052) komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei: Valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Tisztítás-technológiai eljárások és technológiák I. bemutatása

A vizsgafeladat ismertetése: 20 perc felkészülést követően a modulleírásban meghatározottak szerint kettő, egy kézi eszköz és egy géphasználatot is megkövetelő eljárás vagy technológia végrehajtása a próbaszennyeződésekkel előkészített, az elvárható normaidő szerint minimum 15-15 perc végrehajtási időnek megfelelő méretű területen/felületen. A feladat része a szennyeződések felismerése, a terület/felület felismerése, fizikai és kémiai tulajdonságainak ismertetése, felmérése, amennyiben szükséges, a szennyeződés mennyiségének becslése, a kezelőszer-szükséglet meghatározása és előkészítése, biztonságos végrehajtás a technológiai fegyelem betartása mellett, a hatékonyságvizsgálat és az átadás. Adekvát válaszadás 10 percben a vizsgabiztos kérdéseire a teljes modul ismeretanyagából. 

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc

A vizsgafeladat súlyaránya:100%