IDEGENVEZETŐ (OKJ 54 812 01, E-000010/2013/A056)

Engedélyszám: E-000010/2013/A056

A(z) IDEGENVEZETŐ (OKJ 54 812 01, E-000010/2013/A056) szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Az idegenvezető az országba érkező külföldi turistákat valamint a belföldi utazásokon (országjáró körút, kirándulás, városnézés, szakmai programok) résztvevő magyar vendégeket megismerteti az ország turisztikai, kulturális, történelmi, művészeti nevezetességeivel, természeti értékeivel, idegen illetve magyar nyelven. Gondoskodik a vendégek részére megrendelt szolgáltatások biztosításáról, valamint a magyar csoportok külföldre utazása során csoportkísérői teendőket lát el és tolmácsol. Az utazás során felmerülő problémákat megoldja. Elvégzi a munkához kapcsolódó adminisztrációt.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • felkészülni a városnézések, turisztikai programok kivitelezésére
 • szakszerűen lebonyolítani csoportok, egyéni vendégek utazását, tartózkodását
 • vezetéseket önállóan szervezni és lebonyolítani egy adott területen
 • a látogatók kísérésére különféle helyeken (pl. múzeumokban, kiállításokon, tematikus szórakoztató parkokban, gyárakban és egyéb ipari létesítményekben)
 •  telepített idegenvezetői feladatokat ellátni
 •  fakultatív programokat szervezni, lebonyolítani
 •  múzeumlátogatást lebonyolítani, tárlatot vezetni
 •  tolmácsolási feladatokat elvégezni
 •  alapvető elsősegély-nyújtási ismeretek birtokában segítséget nyújtani a vendégeknek
 •  közreműködni rendezvények lebonyolításában
 •  vendégkísérői munkát végezni
 •  megbízója, valamint az utasok érdekeit képviselni
 •  a különböző utastípusokat kezelni -
 •  konfliktushelyzeteket sikeresen megoldani
 •  rendkívüli helyzetekben intézkedni
 •  a tevékenységéhez tartozó adminisztrációs feladatokat ellátni
 •  az informatikai, irodatechnikai és a médiakommunikációs eszközöket kezelni
 •  magyar és idegen nyelven szóban és írásban is helyesen és érthetően kommunikálni
 •  betartani az idegenvezetői munka etikett és protokoll szabályait - tevékenységét önállóan végezni a jogi, adó és biztosítási előírások betartásával

Kapcsolódó szakképesítések:

A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:
54 812 03 Turisztikai szervező, értékesítő azonos ágazat

A(z) IDEGENVEZETŐ (OKJ 54 812 01, E-000010/2013/A056) képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

Bemeneti kompetenciák: -

Szakmai előképzettség: -

Előírt gyakorlat: -

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

Pályaalkalmassági követelmények: -

Elmélet/Gyakorlat aránya:

40%-elmélet

60%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Maximális óraszáma: 800-1000 óra

A(z) IDEGENVEZETŐ (OKJ 54 812 01, E-000010/2013/A056) megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

11711-16 Idegenvezetői szaktudás

11712-16 Idegenvezetés módszertana

11713-16 Idegenvezetés a gyakorlatban

11714-16 Turisztikai erőforrások

11715-16 Kommunikáció a turizmusban

11716-16 Gazdasági folyamatok a turizmusban

11717-16 Infokommunikációs technológia a turizmusban

11503-12 Turisztikai latin

11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)

11499-12 Foglalkoztatás II.

A(z) IDEGENVEZETŐ (OKJ 54 812 01, E-000010/2013/A056) komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei: valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Idegenvezetés életszerű szituációban, és szituációs gyakorlat

A vizsgafeladat ismertetése: A) Az adott város vagy régió idegenforgalmi értékeinek magyar nyelven történő bemutatása autóbuszon.

B) Az adott város idegenforgalmi értékeinek idegen nyelven történő bemutatása gyalogos körséta keretében.

C) A leggyakrabban előforduló idegenvezetői szituációkból előre megadott szempontok alapján összeállított helyzetgyakorlatok megoldása.

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc (3 X 15 perc felkészülési idő, 3 X 15 perc válaszadási idő)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50 % Az egyes vizsgaelemek értékelési súlyozása: A) magyar nyelvű vezetés 40 % B) idegen nyelvű vezetés 40 % C) szituációs gyakorlat 20 %

Írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Egy lebonyolított csomagtúrához kapcsolódó idegenvezetői adminisztrálás elvégzése számítógépen, előre megadott szempontok alapján.

A vizsgafeladat ismertetése: A) Egy kiutazó vagy beutazó csoport 3-5 napos programját tartalmazó forgatókönyv alapján idegenvezetői beszámoló készítése.

B) Az utazás közben történt rendkívüli eseményről jegyzőkönyv felvétele.

C) Az utazás során felmerült költségekről elszámolás készítése.

A vizsgafeladat időtartama:180 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30 %

Az egyes vizsgaelemek értékelési súlyozása: A) idegenvezetői beszámoló készítése 20% B) rendkívüli esemény jegyzőkönyve 40 % C) elszámolás készítése 40 %

Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Magyarország turisztikai vonzerőinek bemutatása

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított kérdései az alábbi témaköröket foglalja magába:

Turisztikai régiók Magyarországon és legjelentősebb vonzerői

Magyar Világörökségek

Művészettörténeti értékek, művészettörténeti korszakok legjelentősebb magyar alkotásai

Magyar néprajzi tájegységek

Magyar vallási emlékhelyek, zarándokhelyek Jelentős magyar múzeumok, könyvtárak

Fesztiválok, rendezvények

Nemzeti parkok, természetvédelmi területek jellemzői, egyediségei

Kiemelt nemzeti értékek, hungarikumok

A magyar gasztronómia sajátosságai, Magyarország borvidékei

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20 %