HULLADÉKGYŰJTŐ ÉS -SZÁLLÍTÓ (OKJ 21 851 01, E-000010/2013/A076)

Engedélyszám: E-000010/2013/A076

A(z) HULLADÉKGYŰJTŐ ÉS -SZÁLLÍTÓ (OKJ 21 851 01, E-000010/2013/A076) szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A hulladékgyűjtő és -szállító alapvető feladata a hulladékok keletkezésének helyéről a gyűjtő, feldolgozó, vagy felhasználó telepére történő hulladék-továbbítás. Munkavégzése során köteles a hulladék gyűjtésére, a rakodási helyekre, a közlekedés szabályaira, valamint ezekkel összefüggésben lévő munka- és tűzvédelmi előírásokra tekintettel lenni, azokat a biztonságos munkavégzésnek megfelelően betartani.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

  • a különféle méretű hulladéktároló edényzet biztonságos mozgatására
  • a hulladékfajták szerinti kézi ürítés szabályszerű ellátására
  • gondoskodni a rakodási és biztonsági előírások betartásáról
  • kezelni a különböző típusú hulladékgyűjtő- és szállító gépek berendezéseit
  • betartani a hatósági és munkahelyi előírásokat
  • biztosítani a hulladék környezetvédelmi előírásoknak megfelelő gyűjtését
  • együttműködni a gépjármű vezetőjével
  • ellátni a hulladék átadásával kapcsolatos feladatokat
  • földeríteni és felismerni a különböző veszélyforrásokat

Kapcsolódó szakképesítések:

A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:
32 851 02 Hulladéktelepkezelő szakképesítés

A(z) HULLADÉKGYŰJTŐ ÉS -SZÁLLÍTÓ (OKJ 21 851 01, E-000010/2013/A076) képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Iskolai előképzettség: befejezett iskolai végzettséget nem igényel 

Szakmai előképzettség: nincs

Előírt gyakorlat: nincs

Pályaalkalmassági követelmények: nincsenek

Szakmai alkalmassági követelmények: nincsenek

Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek

Elmélet/Gyakorlat aránya:

30%-elmélet

70%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Maximális óraszáma: 120-150 óra

A(z) HULLADÉKGYŰJTŐ ÉS -SZÁLLÍTÓ (OKJ 21 851 01, E-000010/2013/A076) megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

10867-16 Hulladékgyűjtés és -szállítás

A(z) HULLADÉKGYŰJTŐ ÉS -SZÁLLÍTÓ (OKJ 21 851 01, E-000010/2013/A076) komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei: Valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Hulladékgyűjtő és -szállító feladatok

Hulladékok felismerése, válogatása, csoportosítása fajtánként együttszállíthatóság szempontjából A feladat elvégzéséhez szükséges munkavédelmi eszközök kiválasztása és alkalmazása

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc

A vizsgafeladat aránya: 70%

Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Komplex szóbeli

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények pontban megadott modulokhoz tartozó témakörök mindegyikét tartalmazzák.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)

A vizsgafeladat aránya: 30%