GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGI FELÜGYELŐ (OKJ 31 761 01, E-000010/2013/A032)

Engedélyszám: E-000010/2013/A032

A(z) GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGI FELÜGYELŐ (OKJ 31 761 01, E-000010/2013/A032) szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A gyermek- és ifjúsági felügyelő a gyermekotthon vezetőjének és nevelőjének irányítása mellett végzi a gyermek életkorának, állapotának megfelelő napi tevékenységeket. Közreműködik a gyermek számára otthont nyújtó intézmény, nevelési/gondozási tevékenységeinek elvégzésében. Megbízás alapján az intézmény működésével kapcsolatosan feladatokat végez, lebonyolítja a gyermekek szabadidős tevékenységét. Részt vesz a gyermek önálló életvitelre való felkészítésében. Közreműködik a gyermekek befogadásával kapcsolatos feladatok ellátásában. Végzi a gyermek napközbeni ellátó intézménybe való felvételének előkészítésével kapcsolatos teendőket és ellátja a nevelési/gondozási feladatokat. Végzi a munkakör ellátásával kapcsolatos dokumentációs feladatokat.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • szakmai etikai szabályok betartására
 • általános ismereteket speciális helyzetekben történő alkalmazására
 • különböző élethelyzetben élő emberek iránti empátiára, toleranciára
 • adekvát kommunikációra
 • olvasott, írott köznyelvi és szakmai szöveget megértésére
 • a gyermekek motiválására, segítőkész kapcsolatteremtésre
 • konfliktusmegoldásra, érzelmileg stabil, kiegyensúlyozott munkavégzésre
 • az elsősegélynyújtáshoz szükséges eszközök és kötszerek használatára
 • gyermekjátékok és sportszerek használatára
 • informatikai és híradástechnikai eszközök használatára
 • különböző rendezvények, akciók lebonyolítására.

Kapcsolódó szakképesítések:

A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:
54 761 01 Gyermekotthoni asszisztens szakképesítés

A(z) GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGI FELÜGYELŐ (OKJ 31 761 01, E-000010/2013/A032) képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség

Szakmai előképzettség: nincs

Előírt gyakorlat: nincs

Pályaalkalmassági követelmények: nincs

Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek

Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nincs

Elmélet/Gyakorlat aránya:

60%-elmélet
40%-gyakorlat (az összefüggő szakmai gyakorlat és a szakmai készségfejlesztés is beleértendő)

A képzés maximális időtartama:

Maximális óraszáma: 350-420 óra

A(z) GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGI FELÜGYELŐ (OKJ 31 761 01, E-000010/2013/A032) megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

10522-12 Gyermekellátási alapfeladatok

10523-12 Gyermekfelügyelői feladatok

10524-12 Gyermek-felügyeleti dokumentációs feladatok

A(z) GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGI FELÜGYELŐ (OKJ 31 761 01, E-000010/2013/A032) komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei: Valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Napi gondozási feladatok ellátása gyermekellátó intézményben

A vizsgafeladat ismertetése: A gyermekcsoportban elvégzendő napi gondozási, nevelési, szervezési program lebonyolítási feladatok elvégzése a gyermekek bevonásával.

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30 %

Írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: központi írásbeli feladat

A vizsgafeladat ismertetése: A központilag összeállított írásbeli vizsga feladatai a gyermekfelügyelői munkával kapcsolatos fogalmakat és legfontosabb összefüggéseket tartalmazzák.

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25 %

Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Esetleírása alapján a gyermekfelügyelet feladatainak bemutatása és a gyermekfelügyelő dilemmáinak értelmezése.

A vizsgafeladat ismertetése: A központilag összeállított szóbeli tételsor alapján a szóbeli vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott témakörök mindegyikét tartalmazza.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő: 15 perc, válaszadási idő: 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 45 %