FALUSI VENDÉGLÁTÓ (OKJ 31 541 15, E-000010/2013/A026)

Engedélyszám: E-000010/2013/A026

A(z) FALUSI VENDÉGLÁTÓ (OKJ 31 541 15, E-000010/2013/A026) szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Falusi vendéglátóként komplex szolgáltatást (szállásadás, étkeztetés, programszervezés, stb.) biztosít. A tevékenység során figyelembe veszi környezetének hagyományait, népművészeti lehetőségeit. Saját takarítási feladatain túl külső takarítási munkákat is ellát. Gyűjti és szelektíven kezeli a családban, a munkahelyén keletkező hulladékot.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • kulturált életvitelt folytatni,
 • konyhai-, élelmezési bevásárlást és a saját termékek gazdaságos felhasználását összehangolni,
 • szerződéseket, megállapodásokat, számlákat, egyéb okmányokat kitölteni,
 • pályázatokat előkészíteni,
 • állategészségügyi, állatjóléti, környezetvédelmi szabályokat betartani,
 • bemutatni a saját gazdaságot, a lakókörnyezetet,
 • falusi vendéglátóhelyet kialakítani, berendezni,
 • gondozni a virágoskertet és a háziállatokat,
 • termények felhasználásának előkészítését, házi feldolgozását elvégezni,
 • szabadtéri étkezést megvalósítani (szabadtűzön),
 • ételt előkészíteni, házi jellegű, valamint diabetikus, vegetáriánus ételeket elkészíteni, felszolgálni,
 • gazdálkodáshoz, vendégek fogadásához, a falusi/mezőgazdasági turizmus fejlesztéséhez kapcsolódó információkat gyűjteni, felhasználni,
 • tájegységnek megfelelő programokat szervezni,
 • népi kismesterséget, népszokásokat megismertetni,
 • árubeszerzést végezni,
 • szakhatóságokkal kapcsolatot tartani,
 • szálláshelyeket kialakítani és berendezni,
 • vendégeket fogadni, ellátásukról gondoskodni,
 • teríteni, ételt, italt felszolgálni,
 • gondoskodni az eszközök, élelmiszerek, vegyszerek stb. biztonságos tárolásról,
 • háztartási és konyhai eszközöket, gépeket kezelni,
 • munka és környezetvédelmi szabályokat betartani,
 • dokumentációt vezetni,
 • készleteket, bevételeket és kiadásokat nyilvántartani
 • háztartási munkákat (egyszerű ételek főzése, mosás, takarítás, lakásgondozás, házkörüli rend biztosítása) elvégezni,
 • szelektív szemétgyűjtést megvalósítani,
 • lakások, szálláshelyek, panziók, termelő üzemek, gazdaságok termelő és szociális létesítményeinek helyiségeit és berendezési tárgyait takarítani, tisztítani, fertőtleníteni,
 • textíliák mosását, javítását végezni.

Kapcsolódó szakképesítések:

A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:
OKJ 34 541 08 Kistermelői élelmiszerelőállító, falusi vendéglátó szakképesítés

A(z) FALUSI VENDÉGLÁTÓ (OKJ 31 541 15, E-000010/2013/A026) képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség, iskolai előképzettség hiányában a képzés megkezdhető élelmiszeripari szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában.

Szakmai előképzettség: nincs

Előírt gyakorlat: nincs

Pályaalkalmassági követelmények: nincs

Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges

Elmélet/Gyakorlat aránya:

30%-elmélet

70%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Maximális óraszáma: 560-840 óra

A(z) FALUSI VENDÉGLÁTÓ (OKJ 31 541 15, E-000010/2013/A026) megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

11034-12 Üzemgazdaság, ügyvitel

11035-12 Vendéglátás

11037-12 Falusi vendégfogadás

A(z) FALUSI VENDÉGLÁTÓ (OKJ 31 541 15, E-000010/2013/A026) komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei: Valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Falusi vendégfogadás, Konyhatechnika és felszolgálás

A vizsgafeladat ismertetése:

A vizsgázó a vendéglátással kapcsolatos étkeztetési feladatokról bizonyítja rátermettségét. A kihúzott tételnek megfelelően kiválasztja az alapanyagokat, elkészíti a 2, vagy 3 fogásos főétkezésre szolgáló ételeket, megterít, felszolgálja és a hozzá illő italokkal is megkínálja a vendéget. Bemutatja az általa készített ételeket, ismerteti azok táplálóértékét, jellegzetességeit, stb. Befejezésként leszedi az asztalt, rendet rak a munkahelyén, elmosogat.

A vizsgázó a családi környezetben történő munkavégzés feladatairól ad számot. Megtervezi a napi munkafeladatokat, reggelit készít, tárolja az élelmiszereket, kezeli a gépeket és eszközöket, takarít, egyszerű saját készítésű anyagokkal, erdei, kerti termékekkel díszíti a lakást, vasal, tisztít. Kiemelt feladat a személyi higiénia alkalmazása, valamint a gyermekneveléshez kapcsolódó tevékenységek végzése.

A vizsgafeladat időtartama:                         240 perc

A vizsgafeladat aránya:                                70%

Írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Gazdasági feladatok

A vizsgafeladat ismertetése:

A feladatlap az ismeretek alkalmazását, az alapvető számítási, ügyviteli feladatok elsajátítását méri fel: vállalkozási alapfogalmak, vállalkozások indítása, működtetése, fejlesztése, marketing tevékenység, ügyviteli, számviteli és pénzügyi alapismeretek, nyomtatványok használata, levelezés, szövegszerkesztés, táblázatkezelés.

Az írásbeli vizsgatevékenység részei: Egyszerű számítási feladat (árumegrendelés mennyiségének, a vásárlás összegének meghatározása, órabérszámítás stb.). Nyomtatvány (pl. pénzfeladás, számla) kitöltése.

A vizsgafeladat időtartama:                      90 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya:       10%

Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Vendégfogadás és ellátás

A vizsgafeladat ismertetése:

A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények pontban szereplő „Vendéglátás”, valamint „Falusi vendégfogadás” modulok témaköreinek mindegyikét tartalmazzák.

A vizsgázónak ismernie kell az ételkészítés első lépésétől (előkészület, tervezés) kezdve, az étel-alapanyagok vásárlásának szabályain keresztül, a felszolgált ételek elfogyasztásának befejezéséig terjedő, és az azt követő munkák végzését.

Fontos, hogy a tanuló a higiéniai, a munkabiztonsági, a környezetvédelmi, a balesetvédelmi és az elsősegély-nyújtási teendőket is ismerje. Minden feladatnál ki kell térni a helyi, az iskola vagy a lakóhely környékének jellegzetes vendégfogadási lehetőségeire. Kiemelten fontos az egészséges életmódra történő utalás.

A vizsgafeladat időtartama: 40 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 10 perc)

A vizsgafeladat aránya: 20%