FAKITERMELŐ (OKJ 31 623 01, E-000010/2013/A019)

Engedélyszám: E-000010/2013/A019

A(z) FAKITERMELŐ (OKJ 31 623 01, E-000010/2013/A019) szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Olyan szakember, aki erdőben és lakott területen kívüli fakitermelési munkákat végez. Elvégzi a döntést, a gallyazást. Választékol, darabol, elvégzi a felkészítés és a készletezés műveleteit, a számbavételt, a fakitermelési munkákat megszervezi, önálló vállalkozást működtet. 

A szakképesítéssel rendelkező képes:

  • Elvégezni a döntést
  • Elvégezni a gallyazást
  • Választékolni
  • Darabolni
  • Elvégezni a felkészítés műveleteit
  • Elvégezni a készletezés műveleteit
  • Elvégezni a számbavételt
  • Önálló vállalkozást működtetni
  • A leggyakoribb erdei fa- és cserjefajokat megkülönböztetni
  • A fakitermelési munkákat megszervezni.

Kapcsolódó szakképesítések:

A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:
34 623 01 Erdészeti szakmunkás Szakképesítés

A(z) FAKITERMELŐ (OKJ 31 623 01, E-000010/2013/A019) képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség

Szakmai előképzettség: nincs

Előírt gyakorlat: nincs

Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek

Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek

Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek

Elmélet/Gyakorlat aránya:

40%-elmélet
60%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Maximális óraszáma: 480-720 óra

A(z) FAKITERMELŐ (OKJ 31 623 01, E-000010/2013/A019) megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

10979-12 Növénytani és vállalkozási ismeretek

10980-12 Gallyazás, darabolás

10981-12 Fakitermelés

A(z) FAKITERMELŐ (OKJ 31 623 01, E-000010/2013/A019) komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei: Valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

Gyakorlati vizsgatevékenység

A.) A vizsgafeladat megnevezése: Növénytani és vállalkozási ismeretek.

 A vizsgafeladat ismertetése: Felismeri az erdőben előforduló leggyakoribb fa- és cserjefajokat, gombákat, lágyszárú növényeket. Költségvetés, üzleti terv, szerződés, árajánlat, megrendelő, kérvény, pályázat készítése, vállalkozás indításával, működtetésével kapcsolatos ügyek intézése.

 

A vizsgafeladat időtartama: 70 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10 %

B.) A vizsgafeladat megnevezése: Motorfűrész- és motoros adapter-kezelés és karbantartás.

A vizsgafeladat ismertetése: Gallyazás, darabolás, felkészítés, készletezés munkaműveleteinek végrehajtása, motorfűrészek és adapterek kezelése és karbantartása

A vizsgafeladat időtartama: 10 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%

C.) A vizsgafeladat megnevezése: Fakitermelési ismeretek.

A vizsgafeladat ismertetése: Fadöntés vágásterületen (gyérítésben vagy véghasználatban), valamint választékolási és számbavételi ismeretek alkalmazása.

 A vizsgafeladat időtartama: 10 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

Írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Fakitermelési ismeretek

 A vizsgafeladat ismertetése: Fakitermelés műveletei, faanyagismeret, választékismeret, fakitermelés eszközei

 A vizsgafeladat időtartama: 45 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10%

Szóbeli vizsgatevékenység

A.) A vizsgafeladat megnevezése: A gallyazás, darabolás, felkészítés, készletezés műveletei

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazza

A vizsgafeladat időtartama: 10 perc (felkészülési idő 5 perc, válaszadási idő 5 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10%

 

B.) A vizsgafeladat megnevezése: Növénytani és vállalkozási ismeretek

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazza

A vizsgafeladat időtartama: 10 perc (felkészülési idő 5 perc, válaszadási idő 5 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10%

 

C.) A vizsgafeladat megnevezése: Fakitermelési ismeretek

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazza

A vizsgafeladat időtartama: 10 perc (felkészülési idő 5 perc, válaszadási idő 5 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10 %