ERŐMŰVI GŐZTURBINA GÉPÉSZ (OKJ 51 522 01, E-000010/2013/A043)

Engedélyszám: E-000010/2013/A043

A(z) ERŐMŰVI GŐZTURBINA GÉPÉSZ (OKJ 51 522 01, E-000010/2013/A043) szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A szakképesítéssel rendelkező személy jogosult erőművi célból létesített gőzturbinák helyszíni és vezénylő központból való teljes körű, az adott gyártó utasításainak megfelelő való biztonságos üzemeltetésére, teljesítményszinttől függetlenül.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • betartani/betartatni a munkabiztonsági és környezetvédelmi előírásokat
 • a gőzturbina rendszereit, segédberendezéseit, kapcsolódó eszközeit gazdaságosan és szakszerűen üzemeltetni
 • gondoskodni a gőzturbina és segédberendezéseinek működőképességéről
 • a gyártó üzemeltetési és karbantartási utasításainak megfelelően gondoskodni a gép működtetéséről
 • folyamatosan meggyőződni a gőzturbina irányítástechnikai és védelmi rendszerének működőképességéről
 • gondoskodni a gép indításának feltételeiről, az alapüzemi paraméterek meglétéről
 • azonnal jelezni, és intézkedni, ha a gőzturbina vagy segédberendezéseinek működésében vagy műszaki állapotában rendellenességet észlel
 • figyelemmel kísérni a gép hatásfokát jelző paramétereket és elvégezi a szükséges üzemviteli ellenőrzéseket, védelmi próbákat
 • a gép karbantartása előtt biztosítani a feltételek meglétét
 • dokumentálni a végrehajtott munkát és a beavatkozásokat, helyszíni ellenőrzések adatait, a gyártó és az üzemeltető előírásai alapján

Kapcsolódó szakképesítések:

A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:
52 522 01 Erőművi gépész szakképesítés

A(z) ERŐMŰVI GŐZTURBINA GÉPÉSZ (OKJ 51 522 01, E-000010/2013/A043) képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

Bemeneti kompetenciák: nincs

Szakmai előképzettség: nincs

Előírt gyakorlat: nincs

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

Pályaalkalmassági követelmények: nincs

Elmélet/Gyakorlat aránya:

40%-elmélet

60%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Maximális óraszáma: 320-480 óra

A(z) ERŐMŰVI GŐZTURBINA GÉPÉSZ (OKJ 51 522 01, E-000010/2013/A043) megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

11099-12 Erőművi gépek üzemeltetésének feltételei

11445-12 Erőművi gőzturbina ellenőrzése, üzembe helyezése és leállítása

11102-12 Gőzturbina karbantartása, üzemzavar-elhárítás

A(z) ERŐMŰVI GŐZTURBINA GÉPÉSZ (OKJ 51 522 01, E-000010/2013/A043) komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei: Valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Erőművi gőzturbina üzemeltetése

A vizsgafeladat ismertetése: Erőművi gőzturbina indításnak előkészítése, helyszíni ellenőrzés lépései, szükséges segédrendszerek indítási sorrendje, indításhoz szükséges alap üzemi paraméterek. Főgőz és újrahevített gőzrendszer és megkerülő rendszerek biztosítása, védelmi és vezérlőrendszer működőképességének ellenőrzése, gőzturbina indítása. Gépegység felfuttatása, kapcsolása a villamos hálózatra, felterhelés, üzemi paraméterek biztosítása. Berendezések, segédrendszerek üzemi állapota. Kondenzátor, hűtővíz rendszer. Turbina paraméterei. Kenőolaj, hűtővíz, kondenzvíz szerepe. Üzembiztonság Rendellenes üzemmenetek felismerése, jellemző gőzturbinavédelmek, gőzturbina gépész feladatai üzemzavaros esetekben. Gőzturbina karbantartási feladatai. 

A vizsgafeladat időtartama: 240 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 60 %

Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Erőművi gőzturbina üzemeltetése

A vizsgafeladat ismertetése: A központilag összeállított tételsor a következő témaköröket tartalmazza: 

 • Hőenergetika alapjai
 • Villamos energetikai alapismeretek
 • Gőzturbinák felépítése és működése, turbinalapátok típusai, sebességi háromszögek
 • Gőzturbina üzemeltetés, indítás fel/leterhelés, leállítás, üzemzavarok kezelése
 • Gőzturbina hatásfokok, veszteségek, üzemeltetési paraméterek, teendők a gép hatásfokának helyreállítására
 • Gőzturbina kezelők feladatai
 • Gőzturbinás gyűjtősínes, kogenerációs és kombinált ciklusú erőművek
 • Mérés-, szabályozás- és irányítástechnika
 • Vegyészeti ismeretek, kenőolajok típusai
 • Erőművi biztonságtechnikai és környezetvédelmi ismeretek

A vizsgafeladat időtartama: 35 perc (felkészülési idő 20 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40 %