ÉPÍTŐ- ÉS ANYAGMOZGATÓ GÉP KEZELŐJE (ÚTÉPÍTŐ- ÉS KARBANTARTÓGÉP KEZELŐJE SZAKMAIRÁNY)

Engedélyszám: E-000010/2013/A022

A(z) ÉPÍTŐ- ÉS ANYAGMOZGATÓ GÉP KEZELŐJE (ÚTÉPÍTŐ- ÉS KARBANTARTÓGÉP KEZELŐJE SZAKMAIRÁNY) szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A szakmai képzésen résztvevő a sikeres szakmai vizsgát követően munkakörét megfelelő üzembiztonsággal, szakszerűen, a munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi előírások betartása mellett önállóan látja el a termelés megkövetelte színvonalon.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • A munkavégzés helyének kijelölésére és biztosítására
 • A munkaterület felmérésére
 • A feladatellátáshoz szükséges dokumentumok áttekintésére és a munkagép-napló vezetésére
 • A műszakkezdés előtt elvégezni a biztonsági és üzemi ellenőrzéseket
 • A gép stabilizálására és telepítésére
 • A gépet üzemeltetni és a munkavégzést végrehajtani
 • A szükséges helyváltoztatásokat a munkaterületen elvégezni
 • A műszak végi feladatokat ellátni
 • Betartani a munka-,baleset-,tűz- és környezetvédelmi előírásokat
 • Betartani és alkalmazni rakodástechnológiai szabályokat, illetve előírásokat
 • Használni az egyéni és csoportos védőeszközöket
 • Felmérni és jelenteni a veszélyforrásokat, valamint az egészségre ártalmas tényezőket
 • Baleset, illetve veszélyhelyzet esetén intézkedni
 • A munkavégzés helyét kijelölni és biztosítani
 • Felmérni a munkagéppel elvégzendő feladathoz szükséges terület
 • Áttekinteni a feladat ellátásához szükséges dokumentumokat és a napi eseményeket bejegyezni a gépnaplóba
 • Műszakkezdés előtti biztonsági és üzemi ellenőrzéséket végrehajtani
 • Elvégezni a gép előírás szerinti stabilizálását, telepítését
 • Útépítő-vagy karbantartó-gépet üzemeltetni, munkavégzést végrehajtani.
 • Munkaterületen a szükséges helyváltoztatásokat végezni, biztonságosan végrehajtani a kitermelési, rakodási, szállítási és lehelyezési műveleteket
 • Betartani az útépítés sajátos munkavédelmi előírásait
 • Betartani a munkakörére vonatkozó munka-, baleset-, tűz-, és környezetvédelmi előírásokat
 • Használni a munkakörére és a kezelt gépre előírt egyéni és csoportos védőeszközöket
 • Felmérni és jelenteni a veszélyforrásokat, valamint az egészségre ártalmas tényezőket
 • Baleset, illetve veszélyhelyzet esetén munkahelyének megfelelően intézkedni.

A(z) ÉPÍTŐ- ÉS ANYAGMOZGATÓ GÉP KEZELŐJE (ÚTÉPÍTŐ- ÉS KARBANTARTÓGÉP KEZELŐJE SZAKMAIRÁNY) képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség

Szakmai előképzettség: nincs

Előírt gyakorlat: nincs

Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek

Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek

Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek

Elmélet/Gyakorlat aránya:

40%-elmélet

60%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Maximális óraszáma: 90 óra

A(z) OKJ 32 582 02 azonosító számú, ÉPÍTŐ- ÉS ANYAGMOZGATÓ GÉP KEZELŐJE (ÚTÉPÍTŐ- ÉS KARBANTARTÓGÉP KEZELŐJE SZAKMAIRÁNY) megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

10443-12 Gépkezelők általános ismeretei

10450-12 Útépítő-és karbantartó gép kezelő speciális feladatai

A(z) ÉPÍTŐ- ÉS ANYAGMOZGATÓ GÉP KEZELŐJE (ÚTÉPÍTŐ- ÉS KARBANTARTÓGÉP KEZELŐJE SZAKMAIRÁNY) komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei: Valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Az Útépítő-és karbantartó gép kezelő gyakorlati feladatai

 A vizsgafeladat ismertetése:

 • Áttekinti a feladat ellátásához szükséges dokumentumokat.
 • Szükség esetén bejegyez az munka-gép naplóba.
 • Használja az előírt egyéni és csoportos védőeszközöket.
 • Műszakkezdés előtti biztonsági és üzemi ellenőrzéseket hajt végre.
 • Biztonsági előírásoknak megfelelően telepíti, stabilizálja a gépet.
 • Szükség esetén szereléket kiválaszt, cserél.
 • Irányítóval kapcsolatot tart.
 • Útépítő-vagy karbantartó gépet üzemeltet.
 • Útépítő-vagy karbantartó géppel munkavégzést hajt végre.
 • Munkaterületen a szükséges helyváltoztatásokat végzi.
 • A gyakorlati feladatot a vizsgázó egy gépen hajtja végre.

 A vizsgafeladat időtartama: 10 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50 %

Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Az Útépítő-és karbantartó gép kezelők elméleti ismereti

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott szakmai követelménymodulok témaköreit tartalmazza.

 A vizsgafeladat időtartama: 20 perc (felkészülési idő 10 perc, válaszadási idő 10 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50 %

Jelentkezzen élelmiszer-, vegyi áru eladó képzésre!

Hazánkban bizonyos szegmensekben igen nagy a munkaerőhiány, és csak nehezen találni képzett alkalmazottakat, ez megnehezíti a gördülékeny működést. Ide tartozik a vendéglátás, de a kereskedelem is. Sok boltban, üzletben nincs elég ember, így akadozik a kiszolgálás is. Érdemes tehát itt próbálkozni annak, aki munkahelyváltáson gondolkodik, és új szakmát választana.

Jelentkezzen hozzánk élelmiszer-, vegyi áru eladó képzésre, és tanuljon eladónak, vagy akár boltvezetőnek, legyen olyan szakmája, ami nemcsak jól fizet, de meg is becsülik azt! Csupán annyi a dolga, hogy részt vesz egyik, hamarosan induló élelmiszer-, vegyi áru eladó képzésünkön, és a kötelező óraszámok után sikeres vizsgát tesz! Egy ilyen bizonyítvánnyal a kezében már nekivághat az álláskeresésnek, és olyan pozíciót tölthet be, amihez minden képzettsége megvan, ami változatos és sokoldalú.

Szerezzen olyan szakmát, amire van kereslet, így nem érik majd kellemetlen csalódások! Jelentkezzen bátran élelmiszer-, vegyi áru eladó képzésre! Elérhetőségeinken felveheti velünk a kapcsolatot, amennyiben kérdései vannak, szívesen segítünk!

Jelentkezzen élelmiszer-, vegyi áru eladó képzésre!