ÉPÍTŐ- ÉS ANYAGMOZGATÓ GÉP KEZELŐJE (ÚTÉPÍTŐ- ÉS KARBANTARTÓGÉP KEZELŐJE SZAKMAIRÁNY) (OKJ 32 582 02, E-000010/2013/A022)

Engedélyszám: E-000010/2013/A022

A(z) ÉPÍTŐ- ÉS ANYAGMOZGATÓ GÉP KEZELŐJE (ÚTÉPÍTŐ- ÉS KARBANTARTÓGÉP KEZELŐJE SZAKMAIRÁNY) (OKJ 32 582 02, E-000010/2013/A022) szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A szakmai képzésen résztvevő a sikeres szakmai vizsgát követően munkakörét megfelelő üzembiztonsággal, szakszerűen, a munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi előírások betartása mellett önállóan látja el a termelés megkövetelte színvonalon.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • A munkavégzés helyének kijelölésére és biztosítására
 • A munkaterület felmérésére
 • A feladatellátáshoz szükséges dokumentumok áttekintésére és a munkagép-napló vezetésére
 • A műszakkezdés előtt elvégezni a biztonsági és üzemi ellenőrzéseket
 • A gép stabilizálására és telepítésére
 • A gépet üzemeltetni és a munkavégzést végrehajtani
 • A szükséges helyváltoztatásokat a munkaterületen elvégezni
 • A műszak végi feladatokat ellátni
 • Betartani a munka-,baleset-,tűz- és környezetvédelmi előírásokat
 • Betartani és alkalmazni rakodástechnológiai szabályokat, illetve előírásokat
 • Használni az egyéni és csoportos védőeszközöket
 • Felmérni és jelenteni a veszélyforrásokat, valamint az egészségre ártalmas tényezőket
 • Baleset, illetve veszélyhelyzet esetén intézkedni
 • A munkavégzés helyét kijelölni és biztosítani
 • Felmérni a munkagéppel elvégzendő feladathoz szükséges terület
 • Áttekinteni a feladat ellátásához szükséges dokumentumokat és a napi eseményeket bejegyezni a gépnaplóba
 • Műszakkezdés előtti biztonsági és üzemi ellenőrzéséket végrehajtani
 • Elvégezni a gép előírás szerinti stabilizálását, telepítését
 • Útépítő-vagy karbantartó-gépet üzemeltetni, munkavégzést végrehajtani.
 • Munkaterületen a szükséges helyváltoztatásokat végezni, biztonságosan végrehajtani a kitermelési, rakodási, szállítási és lehelyezési műveleteket
 • Betartani az útépítés sajátos munkavédelmi előírásait
 • Betartani a munkakörére vonatkozó munka-, baleset-, tűz-, és környezetvédelmi előírásokat
 • Használni a munkakörére és a kezelt gépre előírt egyéni és csoportos védőeszközöket
 • Felmérni és jelenteni a veszélyforrásokat, valamint az egészségre ártalmas tényezőket
 • Baleset, illetve veszélyhelyzet esetén munkahelyének megfelelően intézkedni.

A(z) ÉPÍTŐ- ÉS ANYAGMOZGATÓ GÉP KEZELŐJE (ÚTÉPÍTŐ- ÉS KARBANTARTÓGÉP KEZELŐJE SZAKMAIRÁNY) (OKJ 32 582 02, E-000010/2013/A022) képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség

Szakmai előképzettség: nincs

Előírt gyakorlat: nincs

Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek

Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek

Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek

Elmélet/Gyakorlat aránya:

40%-elmélet

60%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Maximális óraszáma: 90 óra

A(z) ÉPÍTŐ- ÉS ANYAGMOZGATÓ GÉP KEZELŐJE (ÚTÉPÍTŐ- ÉS KARBANTARTÓGÉP KEZELŐJE SZAKMAIRÁNY) (OKJ 32 582 02, E-000010/2013/A022) megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

10443-12 Gépkezelők általános ismeretei

10450-12 Útépítő-és karbantartó gép kezelő speciális feladatai

A(z) ÉPÍTŐ- ÉS ANYAGMOZGATÓ GÉP KEZELŐJE (ÚTÉPÍTŐ- ÉS KARBANTARTÓGÉP KEZELŐJE SZAKMAIRÁNY) (OKJ 32 582 02, E-000010/2013/A022) komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei: Valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Az Útépítő-és karbantartó gép kezelő gyakorlati feladatai

 A vizsgafeladat ismertetése:

 • Áttekinti a feladat ellátásához szükséges dokumentumokat.
 • Szükség esetén bejegyez az munka-gép naplóba.
 • Használja az előírt egyéni és csoportos védőeszközöket.
 • Műszakkezdés előtti biztonsági és üzemi ellenőrzéseket hajt végre.
 • Biztonsági előírásoknak megfelelően telepíti, stabilizálja a gépet.
 • Szükség esetén szereléket kiválaszt, cserél.
 • Irányítóval kapcsolatot tart.
 • Útépítő-vagy karbantartó gépet üzemeltet.
 • Útépítő-vagy karbantartó géppel munkavégzést hajt végre.
 • Munkaterületen a szükséges helyváltoztatásokat végzi.
 • A gyakorlati feladatot a vizsgázó egy gépen hajtja végre.

 A vizsgafeladat időtartama: 10 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50 %

Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Az Útépítő-és karbantartó gép kezelők elméleti ismereti

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott szakmai követelménymodulok témaköreit tartalmazza.

 A vizsgafeladat időtartama: 20 perc (felkészülési idő 10 perc, válaszadási idő 10 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50 %