ÉPÍTŐ- ÉS ANYAGMOZGATÓ GÉP KEZELŐJE (ÉPÍTÉSIANYAG-ELŐKÉSZÍTŐ GÉP KEZELŐJE SZAKMAIRÁNY) (OKJ 32 582 02, E-000010/2013/A021)

Engedélyszám: E-000010/2013/A021

A(z) ÉPÍTŐ- ÉS ANYAGMOZGATÓ GÉP KEZELŐJE (ÉPÍTÉSIANYAG-ELŐKÉSZÍTŐ GÉP KEZELŐJE SZAKMAIRÁNY) (OKJ 32 582 02, E-000010/2013/A021) szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A szakmai képzésen résztvevő a sikeres szakmai vizsgát követően munkakörét megfelelő üzembiztonsággal, szakszerűen, a munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi előírások betartása mellett önállóan látja el a termelés megkövetelte színvonalon.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • A munkavégzés helyének kijelölésére és biztosítására
 • A munkaterület felmérésére
 • A feladatellátáshoz szükséges dokumentumok áttekintésére és a munkagép-napló vezetésére
 • A műszakkezdés előtt elvégezni a biztonsági és üzemi ellenőrzéseket
 • A gép stabilizálására és telepítésére
 • A gépet üzemeltetni és a munkavégzést végrehajtani
 • A szükséges helyváltoztatásokat a munkaterületen elvégezni
 • A műszak végi feladatokat ellátni. Betartani a munka-,baleset-,tűz- és környezetvédelmi előírásokat
 • Betartani és alkalmazni rakodástechnológiai szabályokat, illetve előírásokat
 • Használni az egyéni és csoportos védőeszközöket
 • Felmérni és jelenteni a veszélyforrásokat, valamint az egészségre ártalmas tényezőket
 • Baleset, illetve veszélyhelyzet esetén intézkedni
 • A munkavégzés helyét kijelölni és biztosítani
 • Áttekinteni a feladat ellátásához szükséges dokumentumokat és a napi eseményeket bejegyezni a gépnaplóba
 • Műszakkezdés előtti biztonsági és üzemi ellenőrzéséket végrehajtani. Rendszerezni, osztályozni az építési anyagokat
 • Biztonsági előírásoknak megfelelően telepíteni, stabilizálni a gépet
 • Műszakvégi feladatokat ellátni, a gépre vonatkozó műszaki és munkavédelmi előírások szerint
 • Betartani a munkakörére vonatkozó munka-, baleset-, tűz-, és környezetvédelmi előírásokat
 • Használni a munkakörére és a kezelt gépre előírt egyéni és csoportos munkaeszközöket
 • Felmérni és jelenteni a veszélyforrásokat, valamint az egészségre ártalmas tényezőket
 • Baleset, illetve veszélyhelyzet esetén munkahelyének megfelelően intézkedni.

A(z) ÉPÍTŐ- ÉS ANYAGMOZGATÓ GÉP KEZELŐJE (ÉPÍTÉSIANYAG-ELŐKÉSZÍTŐ GÉP KEZELŐJE SZAKMAIRÁNY) (OKJ 32 582 02, E-000010/2013/A021) képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség

Szakmai előképzettség: nincs

Előírt gyakorlat: nincs

Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek

Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek

Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek

Elmélet/Gyakorlat aránya:

40%-elmélet
60%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Maximális óraszáma: 90 óra

A(z) ÉPÍTŐ- ÉS ANYAGMOZGATÓ GÉP KEZELŐJE (ÉPÍTÉSIANYAG-ELŐKÉSZÍTŐ GÉP KEZELŐJE SZAKMAIRÁNY) (OKJ 32 582 02, E-000010/2013/A021) megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

10443-12 Gépkezelők általános ismeretei
1044-12 Építési-anyagelőkészítő gépkezelők speciális feladatai

A(z) ÉPÍTŐ- ÉS ANYAGMOZGATÓ GÉP KEZELŐJE (ÉPÍTÉSIANYAG-ELŐKÉSZÍTŐ GÉP KEZELŐJE SZAKMAIRÁNY) (OKJ 32 582 02, E-000010/2013/A021) komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei: Valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Építésianyag-előkészítő gépkezelők gyakorlati feladatai

A vizsgafeladat ismertetése:

 • Áttekinti a feladat ellátásához szükséges dokumentumokat.
 • Szükség esetén bejegyez az munka-gép naplóba.
 • Használja az előírt egyéni és csoportos védőeszközöket.
 • Műszakkezdés előtti biztonsági és üzemi ellenőrzéseket hajt végre.
 • Biztonsági előírásoknak megfelelően telepíti, stabilizálja a gépet.
 • Építési anyagelőkészítő géppel munkavégzést hajt végre.
 • A gyakorlati feladatot a vizsgázó egy gépen hajtja végre.

 A vizsgafeladat időtartama: 10 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50 %

Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Építésianyag-előkészítő gépkezelők elméleti ismereti

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott szakmai követelménymodulok témaköreit tartalmazza.

 A vizsgafeladat időtartama: 20 perc (felkészülési idő 10 perc, válaszadási idő 10 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50 %