DÍSZNÖVÉNYKERTÉSZ

Engedélyszám: E-000010/2013/A016

A(z) DÍSZNÖVÉNYKERTÉSZ szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Az egynyári, kétnyári, évelő dísznövények, díszfák és díszcserjék, növényházi levél- és virágos dísznövények termesztése. A kapcsolódó műszaki, vállalkozási, kereskedelmi ismeretek alkalmazása a gyakorlatban. A szakképesítés középszintű irányítói, vezetői tevékenység végzésére, önálló vállalkozás létrehozására, indítására az adminisztrációs ügyletek intézésére is jogosít a vállalkozásokról szóló hatályos jogszabályok rendelkezései alapján. 

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • Dísznövénytermesztési feladatokat ellátni
 • A törvényes keretek betartatásával, előírások szerint dolgozni, dolgoztatni
 • Vállalkozást alapítani/ működtetni/ megszüntetni
 • Vállalkozási tevékenységet folytathatni
 • Tervezést, szervezést végezni
 • Tervet készíteni, kalkulációt végezni
 • Pályázatot írni, üzleti tervet készíteni
 • Előkészítő tevékenységet végezni, végeztetni
 • Szaporítást végezni, végeztetni, szaporítóanyagot előállítani
 • Növényt nevelni, neveltetni
 • Növényápolást, növényvédelmet végezni, végeztetni
 • Csomagolást végezni, végeztetni
 • Piaci előkészítést végezni, végeztetni
 • Eszközöket használni, gépeket üzemeltetni, használni, karbantartani
 • Értékesítést végezni, végeztetni
 • Irányítási, szervezési feladatokat ellátni
 • Dokumentációt használni, készíteni, készíttetni
 • Előírások szerint dolgozni, dolgoztatni
 • Kereskedelmi tevékenységet végezni, végeztetni
 • Tevékenységét előírások szerint dokumentálni.

Kapcsolódó szakképesítések:

A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:
31 622 02 Faiskolai kertész részszakképesítés

A(z) DÍSZNÖVÉNYKERTÉSZ képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
Szakmai előképzettség: nincs
Előírt gyakorlat: nincs
Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek

Elmélet/Gyakorlat aránya:

40%-elmélet
60%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Maximális óraszáma: 960-1440 óra

A(z) OKJ 34 622 01 azonosító számú, DÍSZNÖVÉNYKERTÉSZ megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

11497-12 Foglalkoztatás I
11499-12 Foglalkoztatás II.
11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság
10960-12 Vállalkozási, kereskedelmi alapok
10961-12 Kertészeti alapismeretek
10962-12 Kertészeti munkavállalói ismeretek
10963-12 Szabadföldi dísznövénytermesztés
10964-12 Fásszárú dísznövénytermesztés
10965-12 Növényházi dísznövénytermesztés

A(z) DÍSZNÖVÉNYKERTÉSZ komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei: Valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

Gyakorlati vizsgatevékenység

A.) A vizsgafeladat megnevezése: Dísznövénytermesztés

A vizsgafeladat ismertetése:
Egy adott szabadföldi, fásszárú, növényházi dísznövény, adott termesztéstechnológiai munkafolyamatának elvégzése és/vagy a dísznövénytermesztésben használt gépek működtetése és karbantartása

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30 %

B.) A vizsgafeladat megnevezése: Növényismeret (60 db)
A vizsgafeladat ismertetése:

Szabadföldi, fásszárú, növényházi dísznövények felismerése (60 db), és írásban történő megnevezésük a növények tudományos nevével (latin, kettős nevezéktan)

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20 %

Írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Általános és szakmai ismeretek.

A vizsgafeladat ismertetése:
A Szakmai követelményekben (4. pont) megadott valamennyi modul tananyagából összeállított feladatlap kitöltése.

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20 %

Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Dísznövénytermesztés

A vizsgafeladat ismertetése:
Válaszadás a Szabadföldi dísznövénytermesztés, a Fásszárú dísznövénytermesztés és a Növényházi dísznövénytermesztés modul tananyagából központilag összeállított szóbeli vizsgakérdésekre.

A vizsgafeladat időtartama: 20 perc (felkészülési idő 10 perc, válaszadási idő 10 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30 %