DIGITÁLIS MŰSZAKI RAJZOLÓ (OKJ 52 481 01, E-000010/2013/A067)

Engedélyszám: E-000010/2013/A067

A(z) DIGITÁLIS MŰSZAKI RAJZOLÓ (OKJ 52 481 01, E-000010/2013/A067) szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Önállóan, vagy mérnöki irányítással épületek, gátak, hidak, utak, vasutak és egyéb építészeti és mélyépítési beruházások és azok környezete terveinek, műszaki dokumentációjának készítése, építési valamint átalakítási, karbantartási, felújítási és javítási célból.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • szabadkézzel rajzolni
 • épületek, építmények és azok környezetét vízszintes és magassági értelemben felmérni
 • rajzi vázlatokat, értelmező, magyarázó rajzokat készíteni
 • szerkesztett műszaki rajzokat készíteni
 • a műszaki rajzolás szabályszerűségeit alkalmazni
 • az épített és a természeti környezet rajzi ábrázolására
 • szakmai tevékenységekhez kapcsolódóan szövegszerkesztő és táblázatkezelő programot használni
 • prezentációt készíteni és bemutatni
 • interneten keresztül képes digitális anyagot fogadni, feldolgozni, továbbítani
 • digitális tartalmakat rendszerezni
 • rendszerezni a különböző rajzoló és tervezőprogramok fajtáit, érteni az alapelveit
 • számítógéppel segített rajzoló- és tervezőprogramokat használni
 • geometriai műveleteket végezni CAD programokkal
 • megérteni a CAD programok 2D és 3D felhasználása közti kapcsolatrendszert
 • kapcsolatot teremteni az egyes rajzoló- és tervezőprogramok között
 • rajzi dokumentációt készíteni és archiválni CAD programok segítségével
 • méretezni és feliratokkal ellátni a rajzokat
 • az alkalmazott CAD program, modellező alprogramját használni
 • használni a számítógépes grafikus programokat
 • érteni a CAD programok és más alkalmazások közötti kapcsolatokat
 • látványterveket, animációkat készíteni
 • használni a számítógéphez kapcsolódó eszközöket
 • rajzi dokumentálást végezni, szkennelni, nyomtatni
 • 2D és 3D rajzi eszközöket használni
 • hagyományos technikával készült rajzot digitalizálni.

A(z) DIGITÁLIS MŰSZAKI RAJZOLÓ (OKJ 52 481 01, E-000010/2013/A067) képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Iskolai előképzettség: Érettségi 

Szakmai előképzettség: nincs

Előírt gyakorlat: nincs

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

Pályaalkalmassági követelmények: nincsenek

Elmélet/Gyakorlat aránya:

10%-elmélet

90%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Maximális óraszáma: 700-800 óra

A(z) DIGITÁLIS MŰSZAKI RAJZOLÓ (OKJ 52 481 01, E-000010/2013/A067) megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

11579-16 Műszaki rajzolás alapjai

11580-16 Digitális rajzi környezet

11581-16 Digitális műszaki rajzolás

11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)

11499-12 Foglalkoztatás II.

A(z) DIGITÁLIS MŰSZAKI RAJZOLÓ (OKJ 52 481 01, E-000010/2013/A067) komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei: Valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

Gyakorlati vizsgatevékenység

A) A vizsgafeladat megnevezése: Komplex gyakorlati vizsgafeladat

A vizsgafeladat ismertetése:

Műszaki rajz készítése CAD programmal

A vizsgafeladat időtartama: 180 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 90%

Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Válaszadás a vizsgakövetelmények alapján összeállított, előre kiadott tételsorokból húzott kérdésekre

A vizsgafeladat ismertetése:

A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott témakörök közül az alábbiakat tartalmazza: Műszaki rajzolás alapjai Digitális műszaki rajzolás

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10%