DEMENCIA GONDOZÓ (OKJ 35 762 01, E-000010/2013/A077)

Engedélyszám: E-000010/2013/A077

A(z) DEMENCIA GONDOZÓ (OKJ 35 762 01, E-000010/2013/A077) szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A demencia gondozó interprofesszionális csapat tagjaként, együttműködve demenciával élő személyek komplex ellátásában vesz részt intézményesült, vagy intézményen kívüli keretek között. A csapaton belül ellátja a demenciával élő személy közvetlen gondozásával összefüggő feladatokat, részt vesz a demenciával élő személy kísérésében, foglalkoztatásában, a demenciával élő személy családtagjainak támogatásában. A gondozási feladatok keretében kiegészíti a demenciával élő személy még meglévő önálló életvitelével kapcsolatos hiányterületeket, segíti a gondozottat az élet értelmes és számára élvezhető megélésében és a leépülési folyamat lezárásaként az élet elengedésében. Munkáját személyközpontúan, az ellátott személy igényeinek és állapotának figyelembe vételével végzi.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

-a szakterületekre vonatkozó ismereteit a gyakorlatban alkalmazni a betegség kialakulásának folyamatában, a demenciával élő személy ellátása érdekében,
– felismerni a megjelenő, demenciára utaló új tüneteket,
– felismerni, ha a betegség aktuális stádiumában szükség van arra, hogy a kliens problémái kapcsán konzultációs hátteret vegyenek igénybe, illetve a klienst szakorvoshoz kell irányítani,
– a demencia stádiumát azonosítani,
– felismerni a BPSD tüneteket és a megfelelő viselkedés alkalmazásával képes úgy reagálni, hogy azok egyensúlyban tarthatók legyenek,
– részt venni, együttműködni a hozzátartozók vagy a környezet számára nyújtott edukációs programokban
– alkalmazni a hatékony, speciális kommunikáció eszközeit, mintáit a gondozó–beteg, gondozó–hozzátartozó kapcsolatokban,

Kapcsolódó szakképesítések:

A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:
34 762 01 Szociális gondozó és ápoló szakképesítés

A(z) DEMENCIA GONDOZÓ (OKJ 35 762 01, E-000010/2013/A077) képzés megkezdésének szükséges feltételei:

-Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség

-Szakmai előképzettség: 34 762 01 Szociális gondozó és ápoló

Elmélet/Gyakorlat aránya:

Elméleti képzési idő aránya: 40%
Gyakorlati képzési idő aránya: 60 % (az összefüggő szakmai gyakorlat és a szakmai készségfejlesztés is beleértendő)

A képzés maximális időtartama:

Maximális óraszáma: 600-720 óra

A(z) DEMENCIA GONDOZÓ (OKJ 35 762 01, E-000010/2013/A077) megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

12092–16 Demenciával élő személyek ápolása, gondozása

11679–16 Demenciával élő személyek támogatása

A(z) DEMENCIA GONDOZÓ (OKJ 35 762 01, E-000010/2013/A077) komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei: Valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Záró dolgozat készítése és bemutatása


A vizsgafeladat ismertetése: Egy konkrét, demenciával élő személy körül végzett (előzetesen megvalósított, egybefüggő, két hetes) gondozási tevékenységéről készült – előzetesen leadott és értékelt – záró dolgozat bemutatása.


A vizsgafeladat időtartama: 15 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40 % (záró dolgozat készítése: 20%, bemutatása: 20%)

Írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Esetleírás értelmezése

A vizsgafeladat ismertetése: A demenciával élő személy gondozásának, dilemmáinak értelmezése egy esetleírás alapján


A vizsgafeladat időtartama: 120 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%

Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése:
Demenciával élő személy/gondozó család gondozása, támogatása és kísérése.


A vizsgafeladat ismertetése: A bentlakásos szociális intézményben ellátott napi ápolási–gondozási feladatok értelmezése, indoklása, beleértve a gondozó család támogatására, kísérésére vonatkozó szempontokkal, központi szóbeli tételsor alapján.


A vizsgafeladat időtartama: 20 perc (felkészülési idő: 10 perc, válaszadási idő: 10 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40 %