CSALÁDELLÁTÓ (OKJ 21 814 01, E-000010/2013/A026)

Engedélyszám: E-000010/2013/A026

A(z) CSALÁDELLÁTÓ (OKJ 21 814 01, E-000010/2013/A026) szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Családellátóként elsődleges feladata saját háztartásának vezetése, családjának ellátása, gyermekeinek nevelése, gondozása, beteg családtagjainak ápolása. Ismeretei birtokában képes idegen családok háztartási feladatainak szervezésére, felügyeletének ellátására, illetve részfeladatainak elvégzésére.

Egyéneknek, családok, közösségek tagjainak mindennapi életük viteléhez segítséget nyújt (takarítás, gyermek- és beteggondozás, mosás, bevásárlás, főzés, felszolgálás, állatgondozási, kertészeti munkák stb.). Saját takarítási feladatain túl külső takarítási munkákat is ellát. Gyűjti, és szelektíven kezeli a családban, a munkahelyén keletkező hulladékot.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

  • gondoskodni az eszközök, élelmiszerek, vegyszerek stb. biztonságos tárolásról,
  • háztartási és konyhai eszközöket, gépeket kezelni,
  • munka- és környezetvédelmi szabályokat betartani,
  • háztartási munkákat (egyszerű ételek főzése, mosás, takarítás, lakásgondozás, házkörüli rend biztosítása) elvégezni,
  • csecsemő- és gyermekgondozási, betegápolási feladatokat ellátni,
  • segíteni a gyermekek, betegek, idősek gondozásában, ellátásában, elsősorban a házkörüli munkák végzésével,
  • szelektív szemétgyűjtést megvalósítani,
  • lakások, szálláshelyek, panziók, termelő üzemek, gazdaságok termelő és szociális létesítményeinek helyiségeit és berendezési tárgyait takarítani, tisztítani, fertőtleníteni
  • textíliák mosását, javítását végezni.

Kapcsolódó szakképesítések:

A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:
OKJ 34 814 01 Családi gazdálkodó szakképesítés

A(z) CSALÁDELLÁTÓ (OKJ 21 814 01, E-000010/2013/A026) képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Iskolai előképzettség: befejezett iskolai végzettséget nem igényel

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

Elmélet/Gyakorlat aránya:

Elmélet - 20%

Gyakorlat - 80%

A képzés maximális időtartama:

Maximális óraszáma: 320 - 480 óra

A(z) CSALÁDELLÁTÓ (OKJ 21 814 01, E-000010/2013/A026) megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

11033-12 Család- és háztartásellátás

A(z) CSALÁDELLÁTÓ (OKJ 21 814 01, E-000010/2013/A026) komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei: Valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése:   Család- és háztartásellátás feladatai

A vizsgafeladat ismertetése:

A vizsgázó a családi környezetben történő munkavégzés feladatairól ad számot. Megtervezi a napi munkafeladatokat, elvégzi a bevásárlást, reggelit, főételt készít, megterít, majd leszedi az asztalt, rendet rak a munkahelyén, elmosogat, tárolja az élelmiszereket, kezeli a gépeket és eszközöket, takarít, egyszerű saját készítésű anyagokkal, erdei, kerti termékekkel díszíti a lakást, vasal, tisztít. Segédkezik a gyermekek és betegek gondozásában, gyermekekkel foglalkozik, játszik, felolvas, verset, éneket tanít. Kiemelt feladat a személyi higiénia alkalmazása, valamint a gyermekneveléshez kapcsolódó tevékenységek végzése.

A vizsgafeladat időtartama:   120 perc

A vizsgafeladat aránya:          70%

Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Család- és háztartásellátás

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények pontban szereplő „Család- és háztartásellátás” modul témaköreit tartalmazzák.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)

A vizsgafeladat aránya: 30%