CNC GÉPKEZELŐ (OKJ 35 521 01, E-000010/2013/A034)

Engedélyszám: E-000010/2013/A034

A(z) CNC GÉPKEZELŐ (OKJ 35 521 01, E-000010/2013/A034) szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A CNC forgácsoló feladata acélból, öntvényből, színesfémből és nemfémes anyagokból különféle összetett geometriai kialakítású, öntött, hegesztett vagy előmunkált, többnyire gépiparban gyártott termékek alkatrészeinek, részegységeinek CNC megmunkáló gépeken történő elkészítése (gyártása) előírt pontossággal műszaki rajz, műhelyrajz alapján.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • előkészíteni a munkafeladat végrehajtását, az ahhoz szükséges anyagokat, segédanyagokat, előre gyártott elemeket, gépeket, szerszámokat, mérőeszközöket, felfogó- és befogóeszközöket, szállító- és emelő berendezéseket, személyi védőfelszereléseket
 • ellenőrizni a munkafeltételeket, a kiinduló munkadarab, félgyártmány méreteit, a CNC szerszámgép üzemképességét,
 • kiválasztani a mérő- és ellenőrző eszközöket
 • számítógéppel támogatott méréseket végezni (SPC)
 • kiválasztani és betárazni a szükséges (előre bemért) szerszámokat
 • CNC megmunkálási programokat írni, amely alprogramokat, ciklusutasításokat alkalmaz
 • betölteni, ellenőrizni a megmunkálás CNC-programját, szükség esetén módosítást végezni
 • betölteni a gépbeállítási paramétereket
 • beállítani a gépet (szerszámkorrekciók, nullponteltolás stb.)
 • egyszerű és összetett precíziós CNC megmunkálási műveleteket végezni előírt pontossággal
 • szükség szerint éleket sorjázni
 • elvégezni a gépkarbantartási feladatokat.

Kapcsolódó szakképesítések:

A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:
34 521 03 Gépi forgácsoló szakképesítés

A(z) CNC GÉPKEZELŐ (OKJ 35 521 01, E-000010/2013/A034) képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Iskolai előképzettség: befejezett iskolai végzettséget nem igényel

Szakmai előképzettség: 34 521 03 Gépi forgácsoló, 54 521 03 Gépgyártástechnológiai technikus vagy

31 521 09 1000 00 00 Gépi forgácsoló, 54 521 01 0000 00 00 Gépgyártástechnológiai technikus, 31 5233 14 Fémforgácsoló szakképesítés, 51 5233 01 Fémforgácsoló szakképesítés

Előírt gyakorlat: nincs

Pályaalkalmassági követelmények: nincs

Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek

Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek

Elmélet/Gyakorlat aránya:

35%-elmélet
65%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Maximális óraszáma: 480-720 óra

A(z) CNC GÉPKEZELŐ (OKJ 35 521 01, E-000010/2013/A034) megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

11399-12 CNC-forgácsolás

A(z) CNC GÉPKEZELŐ (OKJ 35 521 01, E-000010/2013/A034) komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei: Valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése:

Egyszerű és összetett precíziós CNC megmunkálási műveleteket végez

A vizsgafeladat ismertetése:

Az alkatrész műszaki rajza alapján esztergálási, marási és köszörülési műveletek meghatározása, az alkatrész egy műveleti programjának megírása, CNC szerszámgép (CNC eszterga, CNC marógép, CNC köszörűgép) előkészítése, programbevitel, programtesztelés, CNC szerszámgép felszerszámozása, szerszámkorrekciók beírása, CNC szerszámgép kezelése, gyártásközi méretek ellenőrzése, dokumentálás.

A vizsgafeladat időtartama: 480 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 55 %

Írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése:

CNC programozás

A vizsgafeladat ismertetése:

Műszaki rajz szerinti alkatrész-geometria egy felfogásban végrehajtható műveleteihez CNC megmunkáló program készítése, a tanult programnyelv(ek) szerint (esztergálás, marás, fúrás, köszörülés, ciklusutasítások alkalmazása, alprogramok alkalmazása)

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25%

Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése:

CNC forgácsolás technológiája, gépei, berendezései

A vizsgafeladat ismertetése:

Válaszadás a vizsgakövetelmények alapján összeállított, előre kiadott tételsorokból húzott kérdésekre. A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott témaköröket tartalmazza.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadás 10 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%