BURKOLÓ (OKJ 34 582 13, E-000010/2013/A080)

Engedélyszám: E-000010/2013/A080

A(z) BURKOLÓ (OKJ 34 582 13, E-000010/2013/A080) szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A burkoló szakember az épületek, építmények kültéri és beltéri hidegburkolatait, díszítő burkolatait készíti, azokat javítja, felújítja és bontja. Homlokzat-, lábazat burkolatokat és térburkolatokat készít, javít, bont.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • alkalmazni és értelmezni a műszaki ábrázolás módszereit, értelmezni az építészeti terveket, egyszerű burkolati tervet készíteni
 • a munkaterület felmérését követően a mellékelt tervek alapján megtervezni a munka technológiai sorrendjét és meghatározni az ahhoz szükséges anyagmennyiséget
 • alkalmazni a munkavégzéshez szükséges eszközöket, szerszámokat, gépeket, berendezéseket és mérőeszközöket
 • a burkolat alatti aljzatot, a burkolat fogadófelületét előkészíteni hidegburkolat elhelyezésére
 • vízszintes és függőleges felületre kültéri- és beltéri hidegburkolatot, díszburkolatot, mozaik burkolatot készíteni
 • speciális burkolatot készíteni (üzemi körülmények, különleges szerkezek)
 • falazott és ragasztott homlokzatburkolatot készíteni
 • térburkolatokat készteni
 • a meghibásodott burkolatot javítani, cserélni, bontani
 • szükséges munkaállványt építeni és bontani
 • a munkával kapcsolatos dokumentációt kitölteni
 • munkaterület, eszközök és szerszámok karbantartásával, tisztán tartásával összefüggő tevékenységeket elvégezni
 • munkája során betartani a tűzvédelmi-, munka-, és balesetvédelmi szabályokat, ellenőrizni a felhasználásra kerülő anyagokat, biztosítani azok szakszerű tárolását, felhasználását
 • gondoskodni a munkaterület folyamatos tisztántartásáról
 • gondoskodni a keletkező hulladékok, veszélyes hulladékok szabályszerű elhelyezéséről
 • átadni a munkát a munkáltatójának, levonulni a munkaterületről

Kapcsolódó szakképesítések:

A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:
34 582 01 Ács azonos ágazat

A(z) BURKOLÓ (OKJ 34 582 13, E-000010/2013/A080) képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Iskolai előképzettség:  alapfokú iskolai végzettség

Előírt gyakorlat: nincs

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

Elmélet/Gyakorlat aránya:

30%-elmélet

70%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Maximális óraszáma: 800-1000 óra

A(z) BURKOLÓ (OKJ 34 582 13, E-000010/2013/A080) megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

10101-12   Építőipari közös tevékenység

11855-16   Burkolás előkészítés

11856-16   Hidegburkolás

11857-16   Speciális burkolás

11725-16   Térburkolás

11497-12   Foglalkoztatás I.

11499-12   Foglalkoztatás II.

A(z) BURKOLÓ (OKJ 34 582 13, E-000010/2013/A080) komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei: Valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Térburkolat és hidegburkolat készítése.

 

A vizsgafeladat ismertetése:

Előre elkészített beton aljzatra, szegélykő és térburkoló elemek elhelyezése homok ágyazatba, adott burkolati terv alapján.

A vizsgázó által előre előkészített falfelületen ragasztott vékonyágyas hidegburkolat készítése adott burkolati terv alapján, fugázás nélkül.

 

A vizsgafeladat időtartama: 420 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50 %

A gyakorlati vizsgatevékenység akkor sikeres, ha a vizsgafeladatok mindegyike eléri legalább az elégséges (2) szintet.

Írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése:

Hidegburkoló munka anyagszükségletének meghatározása, egyszerű burkolati terv készítése a feladathoz kapcsolódó technológiai sorrend meghatározásával.

 

A vizsgafeladat ismertetése:

Adott tervdokumentáció vagy tervrészlet alapján adott anyagú hidegburkoló munka anyagszükségletének meghatározása, dokumentálása, valamint számlakészítés a kiszámított mennyiségek alapján a tervezett munkáról.

Adott felülethez, adott méretű burkolólapokkal, burkolati terv készítése. A megrendelői igények ismeretében az elkészítendő burkolat technológiai sorrendjének meghatározása.

 

A vizsgafeladat időtartama: 180 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25 %

Az írásbeli vizsgatevékenység akkor sikeres, ha a vizsgafeladatok mindegyike eléri legalább az elégséges (2) szintet.

Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Hidegburkoló ismeretek

 

A vizsgafeladat ismertetése:

A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott alábbi modulok témaköreit tartalmazza: Burkolás előkészítés, Speciális burkolás, Hidegburkolás

 

A vizsgafeladat időtartama: 40 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 10 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25 %

A szóbeli vizsgatevékenység akkor sikeres, ha a vizsgafeladatok mindegyike eléri legalább az elégséges (2) szintet.