BOLTVEZETŐ (OKJ 35 341 01, E-000010/2013/A027)

Engedélyszám: E-000010/2013/A027

A(z) BOLTVEZETŐ (OKJ 35 341 01, E-000010/2013/A027) szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A boltvezető kisvállalkozást hoz létre/működtet/szüntet meg.

Megszervezi és lebonyolítja a beszerzési és az értékesítési tevékenységet. Ellátja a bolt szabályszerű üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat. Felméri vállalkozásának társadalmi, gazdasági környezetét, alkalmazza a kisvállalkozásokra jellemző marketing eszközöket. Irányítja, szervezi és ellenőrzi a bolt működését. Megszervezi és lebonyolítja a készletezést, raktározást, nyilvántartja a készleteket, gazdálkodik a készletekkel.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • Kisvállalkozást létrehozni/működtetni/megszüntetni
 • Marketingtevékenységet végezni
 • Irányítani, szervezni és ellenőrizni a bolt működését, biztosítani az áru- és vagyonvédelmet
 • Megszervezni és lebonyolítani a beszerzési tevékenységet
 • Megszervezni és lebonyolítani a készletezést, raktározást, nyilvántartani a készleteket, gazdálkodni a készletekkel
 • Meghatározni az eladási árat
 • Ellenőrizni a számlákat, az ellenértékek kiegyenlítését
 • Banki tranzakciókat végezni, kezelni a készpénzt, csekkeket
 • Megszervezni és lebonyolítani az értékesítést
 • Ellátni a bolt szabályszerű üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat
 • Biztosítani a személyi és tárgyi feltételeket

Kapcsolódó szakképesítések:

A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:
OKJ 34 341 01 Eladó szakképesítés

A(z) BOLTVEZETŐ (OKJ 35 341 01, E-000010/2013/A027) képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Iskolai előképzettség: nincs

Szakmai előképzettség: 34 341 01 Eladó

Előírt gyakorlat: nincs

Pályaalkalmassági követelmények: nincsenek

Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek

Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek

Elmélet/Gyakorlat aránya:

60%-elmélet

40%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Maximális óraszáma: 140-200 óra

A(z) BOLTVEZETŐ (OKJ 35 341 01, E-000010/2013/A027) megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

11508-12 Az áruforgalom tervezése, irányítása, elemzése

11394-12 Kisvállalkozások működtetése

A(z) BOLTVEZETŐ (OKJ 35 341 01, E-000010/2013/A027) komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei: Valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Az áruforgalom tervezésével, elemzésével kapcsolatos vezetői feladatok

 A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgafeladatnak tartalmaznia kell:

 • Egy üzleti levél elkészítését
 • Áruforgalom és/vagy pénzforgalom nyilvántartására használt legalább 4 különböző bizonylat kitöltését áruforgalmi jelentésen történő összesítését
 • Szakmai számítás elvégzését, a kapott mutatók értelmezését az alábbi témakörökből:
 • Készletgazdálkodás az áruforgalmi jelentés adataiból
 • Munkaerő, és létszámgazdálkodás
 • Költséggazdálkodás
 • Árképzés 

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 60%

Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Kisvállalkozás alapításával, működtetésével, kapcsolatos feladatok

 

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a IV. Szakmai követelmények fejezetben megadott követelménymodulok alábbi témaköreit tartalmazzák:

 • A kisvállalkozás alapításával kapcsolatos vezetői feladatok
 • A kisvállalkozás finanszírozásával kapcsolatos vezetői feladatok
 • Üzleti terv készítésével kapcsolatos vezetői feladatok
 • A tárgyi eszközök biztosításával, karbantartásával, fejlesztésével kapcsolatos vezetői feladatok
 • Élelmiszerbiztonsági, higiéniai, minőségügyi vezetői feladatok
 • A fogyasztói érdekvédelemmel, vásárlói reklamációval kapcsolatos vezetői feladatok
 • A munkáltatói jogkörből eredő vezetői feladatok
 • A hatékony létszámgazdálkodással kapcsolatos vezetői feladatok
 • A kisvállalkozás piaci környezetének megismerésére vonatkozó vezetői feladatok
 • A kisvállalkozás marketing tevékenységével kapcsolatos vezetői feladatok
 • Áru- és vagyonvédelemmel kapcsolatos vezetői feladatok
 • Az árubeszerzéssel, a hibás teljesítéssel kapcsolatos vezetői feladatok
 • Készletgazdálkodással, leltáreredmény megállapításával kapcsolatos vezetői feladatok
 • Az árkialakításra vonatkozó vezetői feladatok
 • A költségek tervezésével kapcsolatos vezetői feladatok
 • Az eredmény keletkezése, nagyságát meghatározó tényezők tervezése, értelmezése
 • A kisvállalkozás átszervezésével, megszüntetésével kapcsolatos vezetői feladatok 

A vizsgafeladat időtartama: 25 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 10 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40 %