BOLTVEZETŐ

Engedélyszám: E-000010/2013/A027

A(z) BOLTVEZETŐ szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A boltvezető kisvállalkozást hoz létre/működtet/szüntet meg.

Megszervezi és lebonyolítja a beszerzési és az értékesítési tevékenységet. Ellátja a bolt szabályszerű üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat. Felméri vállalkozásának társadalmi, gazdasági környezetét, alkalmazza a kisvállalkozásokra jellemző marketing eszközöket. Irányítja, szervezi és ellenőrzi a bolt működését. Megszervezi és lebonyolítja a készletezést, raktározást, nyilvántartja a készleteket, gazdálkodik a készletekkel.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • Kisvállalkozást létrehozni/működtetni/megszüntetni
 • Marketingtevékenységet végezni
 • Irányítani, szervezni és ellenőrizni a bolt működését, biztosítani az áru- és vagyonvédelmet
 • Megszervezni és lebonyolítani a beszerzési tevékenységet
 • Megszervezni és lebonyolítani a készletezést, raktározást, nyilvántartani a készleteket, gazdálkodni a készletekkel
 • Meghatározni az eladási árat
 • Ellenőrizni a számlákat, az ellenértékek kiegyenlítését
 • Banki tranzakciókat végezni, kezelni a készpénzt, csekkeket
 • Megszervezni és lebonyolítani az értékesítést
 • Ellátni a bolt szabályszerű üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat
 • Biztosítani a személyi és tárgyi feltételeket

Kapcsolódó szakképesítések:

A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:
OKJ 34 341 01 Eladó szakképesítés

A(z) BOLTVEZETŐ képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Iskolai előképzettség: nincs

Szakmai előképzettség: 34 341 01 Eladó

Előírt gyakorlat: nincs

Pályaalkalmassági követelmények: nincsenek

Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek

Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek

Elmélet/Gyakorlat aránya:

60%-elmélet

40%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Maximális óraszáma: 140-200 óra

A(z) OKJ 35 341 01 azonosító számú, BOLTVEZETŐ megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

11508-12 Az áruforgalom tervezése, irányítása, elemzése

11394-12 Kisvállalkozások működtetése

A(z) BOLTVEZETŐ komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei: Valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Az áruforgalom tervezésével, elemzésével kapcsolatos vezetői feladatok

 A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgafeladatnak tartalmaznia kell:

 • Egy üzleti levél elkészítését
 • Áruforgalom és/vagy pénzforgalom nyilvántartására használt legalább 4 különböző bizonylat kitöltését áruforgalmi jelentésen történő összesítését
 • Szakmai számítás elvégzését, a kapott mutatók értelmezését az alábbi témakörökből:
 • Készletgazdálkodás az áruforgalmi jelentés adataiból
 • Munkaerő, és létszámgazdálkodás
 • Költséggazdálkodás
 • Árképzés 

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 60%

Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Kisvállalkozás alapításával, működtetésével, kapcsolatos feladatok

 

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a IV. Szakmai követelmények fejezetben megadott követelménymodulok alábbi témaköreit tartalmazzák:

 • A kisvállalkozás alapításával kapcsolatos vezetői feladatok
 • A kisvállalkozás finanszírozásával kapcsolatos vezetői feladatok
 • Üzleti terv készítésével kapcsolatos vezetői feladatok
 • A tárgyi eszközök biztosításával, karbantartásával, fejlesztésével kapcsolatos vezetői feladatok
 • Élelmiszerbiztonsági, higiéniai, minőségügyi vezetői feladatok
 • A fogyasztói érdekvédelemmel, vásárlói reklamációval kapcsolatos vezetői feladatok
 • A munkáltatói jogkörből eredő vezetői feladatok
 • A hatékony létszámgazdálkodással kapcsolatos vezetői feladatok
 • A kisvállalkozás piaci környezetének megismerésére vonatkozó vezetői feladatok
 • A kisvállalkozás marketing tevékenységével kapcsolatos vezetői feladatok
 • Áru- és vagyonvédelemmel kapcsolatos vezetői feladatok
 • Az árubeszerzéssel, a hibás teljesítéssel kapcsolatos vezetői feladatok
 • Készletgazdálkodással, leltáreredmény megállapításával kapcsolatos vezetői feladatok
 • Az árkialakításra vonatkozó vezetői feladatok
 • A költségek tervezésével kapcsolatos vezetői feladatok
 • Az eredmény keletkezése, nagyságát meghatározó tényezők tervezése, értelmezése
 • A kisvállalkozás átszervezésével, megszüntetésével kapcsolatos vezetői feladatok 

A vizsgafeladat időtartama: 25 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 10 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40 %

Jelentkezzen élelmiszer-, vegyi áru eladó képzésre!

Hazánkban bizonyos szegmensekben igen nagy a munkaerőhiány, és csak nehezen találni képzett alkalmazottakat, ez megnehezíti a gördülékeny működést. Ide tartozik a vendéglátás, de a kereskedelem is. Sok boltban, üzletben nincs elég ember, így akadozik a kiszolgálás is. Érdemes tehát itt próbálkozni annak, aki munkahelyváltáson gondolkodik, és új szakmát választana.

Jelentkezzen hozzánk élelmiszer-, vegyi áru eladó képzésre, és tanuljon eladónak, vagy akár boltvezetőnek, legyen olyan szakmája, ami nemcsak jól fizet, de meg is becsülik azt! Csupán annyi a dolga, hogy részt vesz egyik, hamarosan induló élelmiszer-, vegyi áru eladó képzésünkön, és a kötelező óraszámok után sikeres vizsgát tesz! Egy ilyen bizonyítvánnyal a kezében már nekivághat az álláskeresésnek, és olyan pozíciót tölthet be, amihez minden képzettsége megvan, ami változatos és sokoldalú.

Szerezzen olyan szakmát, amire van kereslet, így nem érik majd kellemetlen csalódások! Jelentkezzen bátran élelmiszer-, vegyi áru eladó képzésre! Elérhetőségeinken felveheti velünk a kapcsolatot, amennyiben kérdései vannak, szívesen segítünk!

Jelentkezzen élelmiszer-, vegyi áru eladó képzésre!