Képzési palettánk

ÁLLATGONDOZÓ (OKJ 31 621 01, E-000010/2013/A012)

Az állatgondozó általános állattenyésztési szakismerettel, a mezőgazdasági munkák végzéséhez szükséges, fizikai és gyakorlati felkészültséggel rendelkező szakember, aki irányítás alatt képes munkát végezni.  

ARANYKALÁSZOS GAZDA (OKJ 31 621 02, E-000010/2013/A020)

Az aranykalászos gazda általános mezőgazdasági szakismerettel, a mezőgazdasági munkák végzéséhez szükséges elméleti, fizikai és gyakorlati felkészültséggel, vállalkozói tevékenységhez szükséges alapismeretekkel is rendelkező mezőgazdasági szakember, aki a mezőgazdasági termelési munkákat gazdaságos, környezetkímélő technológiákkal képes elvégezni.  

ASZTALOS (OKJ 34 543 02, E-000010/2013/A036)

Az asztalos fő feladatköre a faipari termékek készítése, szerelése, karbantartása, javítása és felújítása. Különböző rendeltetésű és szerkezetű bútorok, nyílászárók és belsőépítészeti munkák elkészítését végzi. Tevékenységi köre a termék előállításához szükséges eszközök és anyagok beszerzésén át a gyártási műveletek, kapcsolódó adminisztrációk, valamint a befejező feladatok elvégzéséig terjed.

ASZTALOSIPARI SZERELŐ (OKJ 21 543 01, E-000010/2013/A002)

Az asztalosipari szerelő bútorok, nyílászárók, lépcsők, előszobafalak, falburkolatok, válaszfalak, térelválasztók, mennyezetek, álfödémek és egyéb bútor-és épületasztalos szerkezetek, nyílászáró szerkezetek, tolóajtók, harmonika ajtók helyszíni szerelését, javítását, beépítését, cseréjét végzi

BÉRÜGYINTÉZŐ (OKJ 51 344 01, E-000010/2013/A042)

A bérügyintéző ellátja a bérszámfejtéssel kapcsolatos feladatokat. A munkavállalókkal kapcsolatos munkaerő- gazdálkodáshoz kapcsolódó ügyeket intézi, a nyilvántartásokat vezeti.

BOLTVEZETŐ (OKJ 35 341 01, E-000010/2013/A027)

A boltvezető kisvállalkozást hoz létre/működtet/szüntet meg.

Megszervezi és lebonyolítja a beszerzési és az értékesítési tevékenységet. Ellátja a bolt szabályszerű üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat. Felméri vállalkozásának társadalmi, gazdasági környezetét, alkalmazza a kisvállalkozásokra jellemző marketing eszközöket. Irányítja, szervezi és ellenőrzi a bolt működését. Megszervezi és lebonyolítja a készletezést, raktározást, nyilvántartja a készleteket, gazdálkodik a készletekkel.

BURKOLÓ (OKJ 34 582 13, E-000010/2013/A080)

A burkoló szakember az épületek, építmények kültéri és beltéri hidegburkolatait, díszítő burkolatait készíti, azokat javítja, felújítja és bontja. Homlokzat-, lábazat burkolatokat és térburkolatokat készít, javít, bont.

CNC GÉPKEZELŐ (OKJ 35 521 01, E-000010/2013/A034)

A CNC forgácsoló feladata acélból, öntvényből, színesfémből és nemfémes anyagokból különféle összetett geometriai kialakítású, öntött, hegesztett vagy előmunkált, többnyire gépiparban gyártott termékek alkatrészeinek, részegységeinek CNC megmunkáló gépeken történő elkészítése (gyártása) előírt pontossággal műszaki rajz, műhelyrajz alapján.

CSALÁDELLÁTÓ (OKJ 21 814 01, E-000010/2013/A026)

Családellátóként elsődleges feladata saját háztartásának vezetése, családjának ellátása, gyermekeinek nevelése, gondozása, beteg családtagjainak ápolása. Ismeretei birtokában képes idegen családok háztartási feladatainak szervezésére, felügyeletének ellátására, illetve részfeladatainak elvégzésére.

Egyéneknek, családok, közösségek tagjainak mindennapi életük viteléhez segítséget nyújt (takarítás, gyermek- és beteggondozás, mosás, bevásárlás, főzés, felszolgálás, állatgondozási, kertészeti munkák stb.). Saját takarítási feladatain túl külső takarítási munkákat is ellát. Gyűjti, és szelektíven kezeli a családban, a munkahelyén keletkező hulladékot.

DEMENCIA GONDOZÓ (OKJ 35 762 01, E-000010/2013/A077)

A demencia gondozó interprofesszionális csapat tagjaként, együttműködve demenciával élő személyek komplex ellátásában vesz részt intézményesült, vagy intézményen kívüli keretek között. A csapaton belül ellátja a demenciával élő személy közvetlen gondozásával összefüggő feladatokat, részt vesz a demenciával élő személy kísérésében, foglalkoztatásában, a demenciával élő személy családtagjainak támogatásában. A gondozási feladatok keretében kiegészíti a demenciával élő személy még meglévő önálló életvitelével kapcsolatos hiányterületeket, segíti a gondozottat az élet értelmes és számára élvezhető megélésében és a leépülési folyamat lezárásaként az élet elengedésében. Munkáját személyközpontúan, az ellátott személy igényeinek és állapotának figyelembe vételével végzi.

DIÉTÁS SZAKÁCS (OKJ 35 811 03, E-000010/2013/A047)

A diétás szakács a közétkeztetés területén, ide értve a fekvőbeteg ellátást biztosító egészségügyi a nevelési, oktatási, a szociális alapszolgáltatásokat és szakosított ellátást végző, illetve gyermekjóléti alap és szakellátást biztosító intézményeket, a turizmus és a vendéglátás (gyógyszállók, wellness és fitnesz szolgáltatások),valamint a speciális igényű táplálás területén (pl. sporttáplálkozás) a dietetikus által összeállított étrendet készíti el.

DIGITÁLIS MŰSZAKI RAJZOLÓ (OKJ 52 481 01, E-000010/2013/A067)

Önállóan, vagy mérnöki irányítással épületek, gátak, hidak, utak, vasutak és egyéb építészeti és mélyépítési beruházások és azok környezete terveinek, műszaki dokumentációjának készítése, építési valamint átalakítási, karbantartási, felújítási és javítási célból.

DÍSZNÖVÉNYKERTÉSZ (OKJ 34 622 01, E-000010/2013/A016 )

Az egynyári, kétnyári, évelő dísznövények, díszfák és díszcserjék, növényházi levél- és virágos dísznövények termesztése. A kapcsolódó műszaki, vállalkozási, kereskedelmi ismeretek alkalmazása a gyakorlatban. A szakképesítés középszintű irányítói, vezetői tevékenység végzésére, önálló vállalkozás létrehozására, indítására az adminisztrációs ügyletek intézésére is jogosít a vállalkozásokról szóló hatályos jogszabályok rendelkezései alapján. 

ELADÓ (OKJ 34 341 01, E-000010/2013/A066)

Az eladó szakember a kereskedelmi egységekben kiszolgálja és tájékoztatja a vásárlókat. Az eladásra kerülő áruk átvételével, raktározásával, állagmegóvásával, értékesítésre történő előkészítésével, eladótéri kihelyezésével, értékesítésével kapcsolatos feladatokat lát el. Közreműködik az áruk beszerzésének előkészítésében és lebonyolításában. Ellátja a kereskedelmi egység szabályszerű működésével kapcsolatos eladói feladatokat.

ÉLELMEZÉSVEZETŐ (OKJ 52 811 01, E-000010/2013/A071)

Az élelmezésvezető irányítói, vezetői feladatokat lát el a közétkeztetés területén működő élelmezési üzemegységben. Feladata a közétkeztetési ellátásban részesülő különböző csoportok táplálkozásának megszervezése, a hatályos közétkezetési rendeletnek megfelelően. A mindennapi munkája során a különböző korcsoportok szükségleteit azonosítja. Az elkészített étlap alapján az ételek energiatartalmát meghatározza, tápanyag-összetételét kiszámolja, allergénjeit azonosítja. Az élelmezés irányítása során kialakítja a munkarendet, kiadja a napi munkafeladatokat és folyamatos ellenőrzést végez. Az élelmezési feladatokat irányítja, az élelmiszer-biztonsági előírások alapján szervezi és felügyeli azokat. Gazdálkodási tevékenységet végez, felelősséget vállal a dokumentáció teljes körű elvégzéséért és a dokumentumok tartalmáért. Önállóan elkészíti a közétkeztetésben készülő ételekre vonatkozó anyaghányad-nyilvántartólapot, a tápanyagtartalmat kiszámolja, allergéneket jelöli.

ÉPÍTŐ- ÉS ANYAGMOZGATÓ GÉP KEZELŐJE (EMELŐGÉPKEZELŐ) (OKJ 32 582 02, E-000010/2013/A006)

Az emelőgépkezelő az emelőgép-kezelője munkakörét megfelelő üzembiztonsággal, szakszerűen, a munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi előírások betartása mellett önállóan látja el a termelés megkövetelte színvonalon.

ÉPÍTŐ- ÉS ANYAGMOZGATÓ GÉP KEZELŐJE (ÉPÍTÉSIANYAG-ELŐKÉSZÍTŐ GÉP KEZELŐJE SZAKMAIRÁNY) (OKJ 32 582 02, E-000010/2013/A021)

A szakmai képzésen résztvevő a sikeres szakmai vizsgát követően munkakörét megfelelő üzembiztonsággal, szakszerűen, a munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi előírások betartása mellett önállóan látja el a termelés megkövetelte színvonalon.

ÉPÍTŐ- ÉS ANYAGMOZGATÓ GÉP KEZELŐJE (FÖLDMUNKA-, RAKODÓ- ÉS SZÁLLÍTÓGÉP KEZELŐ) (OKJ 32 582 02, E-000010/2013/A005)

A földmunka-, rakodó- és szállítógép kezelője  munkakörét megfelelő üzembiztonsággal, szakszerűen, a munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi előírások betartása mellett önállóan látja el a termelés megkövetelte színvonalon.

ÉPÍTŐ- ÉS ANYAGMOZGATÓ GÉP KEZELŐJE (TARGONCAVEZETŐ SZAKMAIRÁNY) (OKJ 32 582 02, E-000010/2013/A004)

A targoncavezető munkakörét megfelelő üzembiztonsággal, szakszerűen, a munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi előírások betartása mellett önállóan látja el a termelés megkövetelte színvonalon.

ÉPÍTŐ- ÉS ANYAGMOZGATÓ GÉP KEZELŐJE (ÚTÉPÍTŐ- ÉS KARBANTARTÓGÉP KEZELŐJE SZAKMAIRÁNY) (OKJ 32 582 02, E-000010/2013/A022)

A szakmai képzésen résztvevő a sikeres szakmai vizsgát követően munkakörét megfelelő üzembiztonsággal, szakszerűen, a munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi előírások betartása mellett önállóan látja el a termelés megkövetelte színvonalon.

ERDŐMŰVELŐ (OKJ 21 623 01, E-000010/2013/A011)

Olyan szakember, aki részt vesz a csemetenevelési és maggazdálkodási munkákban. Erdősítést végez, ápolja az erdősítéseket. Részt vesz a biotikus és abiotikus károk felszámolásában.

ERŐMŰVI GŐZTURBINA GÉPÉSZ (OKJ 51 522 01, E-000010/2013/A043)

A szakképesítéssel rendelkező személy jogosult erőművi célból létesített gőzturbinák helyszíni és vezénylő központból való teljes körű, az adott gyártó utasításainak megfelelő való biztonságos üzemeltetésére, teljesítményszinttől függetlenül.

FAIPARI GÉPKEZELŐ (OKJ 21 543 02, E-000010/2013/A035)

A faipar asztalos szakágaiban előforduló forgácsoló gépeket biztonságosan és szakszerűen kezeli, a szerszámcserét és a gépbeállítást elvégzi. Az egyedi és sorozatgyártásban előállított termékek alkatrészeit műszaki rajz vagy egyéb utasítás alapján elkészíti. Az alkatrészek méretét és minőségét ellenőrzi.

FAKITERMELŐ (OKJ 31 623 01, E-000010/2013/A019)

Olyan szakember, aki erdőben és lakott területen kívüli fakitermelési munkákat végez. Elvégzi a döntést, a gallyazást. Választékol, darabol, elvégzi a felkészítés és a készletezés műveleteit, a számbavételt, a fakitermelési munkákat megszervezi, önálló vállalkozást működtet. 

FALUSI VENDÉGLÁTÓ (OKJ 31 541 15, E-000010/2013/A026)

Falusi vendéglátóként komplex szolgáltatást (szállásadás, étkeztetés, programszervezés, stb.) biztosít. A tevékenység során figyelembe veszi környezetének hagyományait, népművészeti lehetőségeit. Saját takarítási feladatain túl külső takarítási munkákat is ellát. Gyűjti és szelektíven kezeli a családban, a munkahelyén keletkező hulladékot.

FESTŐ, MÁZOLÓ, TAPÉTÁZÓ (OKJ 34 582 04, E-000010/2013/A055)

Festő, mázoló, tapétázó feladata a szakszerű felületdiagnosztika, felület előkészítése – előkezelése, festés, mázolás, díszítés, tapétázás, vékonyvakolat felhordása, felújítási munkák végzése. Tevékenységét a kézi és gépi festési technológiák alkalmazásával önállóan, a biztonsági előírásai szerint végzi. Tevékenységével a festési folyamat alkalmazásán keresztül részt vesz a technológiai folyamatok, a minőség és a munkabiztonság betartásában.

GAZDA (OKJ 34 621 01, E-000010/2013/A024)

A gazda általános mezőgazdasági szakismerettel, a mezőgazdasági munkák végzéséhez szükséges elméleti, fizikai és gyakorlati felkészültséggel, vállalkozói tevékenységhez szükséges alapismeretekkel is rendelkező mezőgazdasági szakember, aki a mezőgazdasági termelési munkákat gazdaságos, környezetkímélő technológiákkal képes elvégezni.

GÉPI FORGÁCSOLÓ (OKJ 34 521 03, E-000010/2013/A061)

A gépi forgácsoló feladata fémből, színesfémből és nemfémes anyagokból különféle (tengely, tárcsa, szekrényes és egyéb) geometriai kialakítású, többnyire gépiparban gyártott termékek alkatrészeinek részegységeinek forgácsoló gépeken történő elkészítése (gyártása) adott műszaki rajz, műhelyrajz alapján.

GONDNOK (OKJ 31 811 03, E-000010/2013/A081)

A gondnok a turizmusban résztvevő hazai- és külföldről érkező vendégek, fogadókban történő szakszerű kiszolgálását ellátását végzi: megteremti a vendégek kényelmét a fogadó konyhájához és végzi az étterméhez fűződő alapvető vendéglátóipari tevékenységek ellátását. Elkészíti az egyszerű ételeket. Megteremti a biztonságos vendéglátó szolgáltatás feltételeit, és a leggyakoribb háttérmunkák szakszerű ellátását

GUMIABRONCS-JAVÍTÓ ÉS KERÉKKIEGYENSÚLYOZÓ (OKJ 32 525 01, E-000010/2013/A065)

A gumiabroncs-javító és kerékkiegyensúlyozó feladata a gumiabroncsok szerviztevékenységét végző műhely üzemeltetése. A gépjármű- kerékpánttal és gumiabronccsal és azok tartozékaival kapcsolatos feladatok ellátása a kereskedelem, a javítás, a szerelés, a kiegyensúlyozás, a tárolás, a környezetvédelem, a munkavédelem területén.

GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGI FELÜGYELŐ (OKJ 31 761 01, E-000010/2013/A032)

A gyermek- és ifjúsági felügyelő a gyermekotthon vezetőjének és nevelőjének irányítása mellett végzi a gyermek életkorának, állapotának megfelelő napi tevékenységeket. Közreműködik a gyermek számára otthont nyújtó intézmény, nevelési/gondozási tevékenységeinek elvégzésében. Megbízás alapján az intézmény működésével kapcsolatosan feladatokat végez, lebonyolítja a gyermekek szabadidős tevékenységét. Részt vesz a gyermek önálló életvitelre való felkészítésében. Közreműködik a gyermekek befogadásával kapcsolatos feladatok ellátásában. Végzi a gyermek napközbeni ellátó intézménybe való felvételének előkészítésével kapcsolatos teendőket és ellátja a nevelési/gondozási feladatokat. Végzi a munkakör ellátásával kapcsolatos dokumentációs feladatokat.

HEGESZTŐ (OKJ 34 521 06, E-000010/2013/A033)

Fém alkatrészek hegesztését és vágását végzi gázláng, villamos ív, ill. fémolvasztásos vágására vagy egybeolvasztására szolgáló más hőforrások segítségével.

HULLADÉKGYŰJTŐ ÉS -SZÁLLÍTÓ (OKJ 21 851 01, E-000010/2013/A076)

A hulladékgyűjtő és -szállító alapvető feladata a hulladékok keletkezésének helyéről a gyűjtő, feldolgozó, vagy felhasználó telepére történő hulladék-továbbítás. Munkavégzése során köteles a hulladék gyűjtésére, a rakodási helyekre, a közlekedés szabályaira, valamint ezekkel összefüggésben lévő munka- és tűzvédelmi előírásokra tekintettel lenni, azokat a biztonságos munkavégzésnek megfelelően betartani.

IDEGENVEZETŐ (OKJ 54 812 01, E-000010/2013/A056)

Az idegenvezető az országba érkező külföldi turistákat valamint a belföldi utazásokon (országjáró körút, kirándulás, városnézés, szakmai programok) résztvevő magyar vendégeket megismerteti az ország turisztikai, kulturális, történelmi, művészeti nevezetességeivel, természeti értékeivel, idegen illetve magyar nyelven. Gondoskodik a vendégek részére megrendelt szolgáltatások biztosításáról, valamint a magyar csoportok külföldre utazása során csoportkísérői teendőket lát el és tolmácsol. Az utazás során felmerülő problémákat megoldja. Elvégzi a munkához kapcsolódó adminisztrációt.

INTÉZMÉNYTAKARÍTÓ (OKJ 31 853 05, E-000010/2013/A052)

Formailag és tartalmilag értékelhető, dokumentált, bizalmi és lehetőség szerint a megbízó főtevékenységébe illesztett napi szintű szolgáltatást, mely során meghatározott területen, az oda nem való és ott különböző, emberekre, hasznos élőlényekre és környezetre kockázatokat jelentő anyagokat távolítják el vagy tartják távol szakszerű módszerekkel, kézi eszközök és a modulleírásban meghatározott gépek alkalmazásával és tervezett időben

IRODAI TITKÁR (OKJ 54 346 03, E-000010/2013/A029)

Az irodai titkár számítógép-kezelési és szövegszerkesztési, gépírási, titkári, gazdasági, jogi, vállalkozási, kommunikációs és protokollismeretek, valamint idegennyelvtudás birtokában hivatalokban, intézményekben, hazai és külföldi érdekeltségű szervezeteknél (gazdálkodó egységeknél) ügyintézői és titkári feladatokat lát el. Szakmai tevékenységével közvetlenül támogatja a munkahelyi vezetés/vezető döntéshozó, irányító munkáját

KAZÁNKEZELŐ (2-12t/h KÖZÖTT) (OKJ 32 522 02, E-000010/2013/A044)

A kazánkezelő (2-12t/h között) feladata a 2-12t/h közötti tömegáramú kazán felkészítése az üzemeltetésre, a kazán és segédberendezéseinek, a kazánt kiszolgáló rendszerek, illetve a kazán által ellátott technológiai berendezések hatékony, üzembiztos, igény szerinti működtetése. Felügyeli az üzemeltetési paramétereket, a biztonsági berendezéseket, az épületfelügyeleti rendszereket, dokumentálja az üzemmenetet.

KERTÉPÍTŐ ÉS -FENNTARTÓ (OKJ 31 622 01, E000010/2013/A025)

A kertépítő és -fenntartó feladata az épülő zöldfelületek terv szerinti kivitelezése, a meglévők fenntartása és felújítása a hatályos törvényi háttér figyelembe vételével, önállóan, illetve irányítói jelleggel. A szakképesítés megszervezése teszi lehetővé önálló vállalkozás indítását a vállalkozásról szóló hatályos jogszabályok rendelkezései alapján.

KERTÉSZ (OKJ 34 622 02, E-000010/2013/A072)

A kertész feladata szőlő- és gyümölcsültetvények létesítése, zöldségnövények szaporítása, telepítése. A szőlő-, a gyümölcs- és a zöldségtermesztésben fizikai erőkifejtést is igénylő termelési tevékenység végzése, a tevékenység végzésével kapcsolatos gépek üzemeltetése, az előállított termékek betakarítása, tárolása és értékesítése. A szakképesítés megszerzése lehetővé teszi önálló vállalkozás indítását a vállalkozásról szóló hatályos jogszabályok rendelkezései alapján.

KERTI MUNKÁS (OKJ 21 622 01, E-000010/2013/A010)

A kerti munkás a ház körüli és háztáji kertekben, árutermelő kertekben végezhet alapvető kertészeti tevékenységet. Gyümölcstermelő növényeket, szőlőt, zöldségnövényeket telepít, elvégzi a felnevelésük alapvető munkáit, a termőkorú gyümölcsfák és a szőlő fenntartó-karbantartó technológiai műveleteit, az éves ápolási munkákat. A kerti haszonnövényeket szakszerűen betakarítja.

KISGYERMEKGONDOZÓ, -NEVELŐ (OKJ 54 761 02, E-000010/2013/A069)

A kisgyermekgondozó, –nevelő a 0–3 éves korú gyermekek ellátását az erre a korosztályra szakosodott gyermekintézményekben önállóan végzi. Felelősséget vállal a rábízott kisgyermekért, gyermekcsoportért, a nevelés folyamatában hozott döntéseiért és nevelői tevékenységének következményeiért. A kisgyermeknevelő, érett felnőtt személyiség, aki megfelelő empátiával képes fordulni a gyermekekhez és családjaikhoz, szakmai felkészültsége alapján hitelesen tudja a családok felé közvetíteni a kisgyermekek nevelésével, fejlődésével kapcsolatos tudását, ismereteit.

KISTELJESÍTMÉNYŰ KAZÁN FŰTŐ (MAX. 2 T/H) (OKJ 31 522 03, E-000010/2013/A003)

A Kisteljesítményű kazán fűtő (max. 2t/h) feladata a legfeljebb 2 t/h gőzteljesítményű kazán felkészítése az üzemeltetésre, a kazánnak és segédberendezéseinek, a kazánt kiszolgáló rendszerek, illetve a kazán által ellátott technológiai berendezések hatékony, üzembiztos, igény szerinti működtetése. Felügyeli az üzemeltetési paramétereket, a biztonsági berendezéseket és az épületfelügyeleti rendszereket, dokumentálja az üzemmenetet.  

KŐMŰVES (OKJ 34 582 14 , E-000010/2013/A054)

A kőműves feladata az épületek és épületrészek létesítése, javítása, karbantartása, felújítása és bontása.

KONYHAI KISEGÍTŐ (OKJ 21 811 01, E-000010/2013/A023)

A konyhai kisegítő alapvető feladata a szakács munkájának segítése, kiegészítése. Munkaterülete a konyha és helyiségei. Előkészíti a tevékenységéhez szükséges gépeket, berendezéseket, eszközöket, anyagokat, gondoskodik a tisztántartásukról. Fenntartja a konyha rendjét, takarít, mosogat, az ételek jellegének megfelelően előkészíti a nyers- és félkész anyagokat. Alkalmazza a konyhatechnológiai műveleteket.

KULTURÁLIS RENDEZVÉNYSZERVEZŐ (OKJ 51 345 01, E-000010/2013/A046)

A Kulturális rendezvényszervező részszakképesítéssel rendelkező munkatárs feladata önkormányzati közművelődési intézmények, művelődési civil szervezetek, kulturális vállalkozások szakszerű és színvonalas működtetésében való közreműködés és kulturális szervezőmunka ellátása.

LOGISZTIKAI ÉS SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI ÜGYINTÉZŐ (OKJ 54 841 11, E-000010/2013/A063)

A logisztikai és szállítmányozási ügyintéző feladata a logisztikai tevékenységek tervezése, lebonyolítása, a logisztikai rendszerrel kapcsolatos vezetői munka támogatása, valamint a szállítmányozási tevékenységgel kapcsolatban kiválasztani az áru továbbításához legalkalmasabb fuvarozási módot, szükség szerint megtervezni az útvonalat. Kapcsolatot tart a különböző közlekedési hatóságokkal, szervezetekkel. Elkészíti a szállítmányozási szerződés tervezetét. Kockázatot csökkent a kereskedelmi ügyletnek megfelelő szállítmánybiztosítási ajánlattal. Gondoskodik a különböző fuvarozók információkkal való ellátásáról. Részt vesz a különböző fuvareszköz-, illetve árukárok kivizsgálásában, intézi a kárügyeket. Ellenőrzi és kiadja a különböző fuvarokmányokat.

MÉHÉSZ (OKJ 32 621 02, E-000010/2013/A018)

Méhészetben megtervezi, megszervezi, irányítja és elvégzi a háziméhek tartásával, tenyésztésével és a méz, valamint egyéb méhészeti termék termelésével kapcsolatos munkákat.

MEZŐGAZDASÁGI MUNKÁS (OKJ 21 621 02, E-000010/2013/A009)

A mezőgazdasági munkás általános mezőgazdasági szakismerettel, a mezőgazdasági munkák végzéséhez szükséges, fizikai és gyakorlati felkészültséggel rendelkező szakember, aki irányítás alatt képes munkát végezni.

MIGRÁCIÓS ÜGYINTÉZŐ (OKJ 52 347 07, E-000010/2013/A053)

Idegenrendészeti szabálysértési eljárást, idegenrendészeti büntetőeljárást kezdeményez. Jogkörében idegenrendészeti alap,- jogorvoslati és végrehajtási eljárásokat folytat le.

MOTORFŰRÉSZ-KEZELŐ (OKJ 21 623 02, E-000010/2013/A008)

Olyan szakember, aki gallyazást, darabolást végez. Kezeli és karbantartja a motorfűrészeket. Motoros adaptereket kezel és karbantart. Elvégzi a felkészítési és készletezési műveleteket Csak 6-cm-nél kisebb átmérőjű fát dönthet. Vállalkozói alapismeretekkel rendelkezik. Az erdőben előforduló leggyakoribb fa-és cserjefajokat el tudja különíteni.  

MUNKAVÉDELMI TECHNIKUS (OKJ 52 862 01, E-000010/2013/A075)

A nemzetgazdaság valamennyi ágazatában alkalmazható kompetenciákkal rendelkezik a munkahelyi egészség és biztonság megvalósításához szükséges tevékenységek területén. Elősegíti a munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések megelőzését, valamint a munkavédelemre fordított költségek optimalizálást. Támogatja a munkáltatót a munkavédelmi kötelezettségek teljesítésében, ezzel hozzájárul a mulasztások és szabályszegések hátrányos személyi és anyagi következményeinek elkerüléséhez.

MŰSZAKICIKK-ELADÓ (31 341 03)

A műszakicikk-eladó szakember a kereskedelmi vállalkozásokban kiszolgálja és tájékoztatja a vásárlókat. Az eladásra kerülő áruk raktározásával, állagmegóvásával, értékesítésre történő előkészítésével, eladótéri kihelyezésével, értékesítésével kapcsolatos feladatokat lát el. Közreműködik az áruk beszerzésének előkészítésében és lebonyolításában Ellátja a kereskedelmi egység szabályszerű működésével kapcsolatos eladói feladatokat.

ÓVODAI DAJKA (OKJ 32 140 01, E-000010/2013/A030)

Az Óvodai dajka az óvodáskorú gyermek nevelését ellátó intézményben az óvodapedagógus irányításával végzi gondozó-nevelő munkáját. Közreműködik a gyermek gondozásában, a higiénés feltételek biztosításában, a környezet rendjének, tisztaságának megteremtésében, valamint balesetvédelmi teendőket lát el. Munkáját a gyermek napirendjéhez igazodva, önállóan szervezi és végzi, a titoktartás kötelezettségének betartása mellett.

PARKGONDOZÓ (OKJ 21 622 02, E-000010/2013/A007) (OKJ 21 622 02)

A parkgondozó feladata a zöldfelületek (fű- és virágfelületek, fásszárú dísznövények) fenntartása. Felismeri, meghatározza a dísznövényfajokat, illetve fajtákat, növényápolást végez. Eszközöket használ, gépeket üzemeltet, használ, karbantart, előírások szerint dolgozik, parkfenntartási, gondozási munkát végez.

PÉK (OKJ 34 541 05, E-000010/2013/A037)

A pék képes együttműködve munkahelyi vezetőivel, szakemberekkel, munkavállalókkal, bármely sütőipari termék kiváló minőségű előállítására úgy kisüzemben, mint nagyüzemben. A gyártás előkészítését követően (felkészül a munkára, előkészíti a munkafolyamatokat, alapméréseket végez) a kenyerek készítéséhez és a péksütemények-finom pékáruk gyártásához (vizes, tejes, dúsított, tojással dúsított, omlós, leveles, egyéb) tésztát készít, majd azt feldolgozza. Mézes tésztát készít, majd azt feldolgozza. Finom pékárukhoz tölteléket készít. A feldolgozott tésztát keleszti, vetés előkészítő műveletet végez, majd beállítja a sütési paramétereket és a megkelt félkész-terméket kemencébe helyezi. Mézes tésztát formázza és előkészíti sütésre. Ellenőrzi a sütés folyamatát. Befejező műveleteket végez. A készterméket megfelelő módon tárolja, minősíti és készíti elő szállításra. Munkavégzése során eszközöket használ, gépeket kezel, berendezéseket üzemeltet és betartja az egyes tevékenységekre vonatkozó (minőségi, élelmiszerbiztonsági, munkavédelmi, tűzvédelmi, környezetvédelmi, valamint üzemi) előírásokat. Több ízben adminisztrációs (minőségvizsgálat, gyártmánylap, anyagnorma számítás, nyomon-követhetőségi bizonylatok) munkát is végez.

PÉNZÜGYI ÜGYINTÉZŐ (OKJ 51 344 04, E-000010/2013/A040)

A pénzügyi ügyintéző alkalmas a vállalkozások működésével összefüggő pénzügyi feladatok elvégzésében való közreműködésre, részfeladatok önálló elvégzésére. A vállalkozás valamennyi pénzmozgással, illetve a pénzállomány-változással összefüggő nyilvántartásait vezeti, közreműködik az egyes pénzügyi műveletek előkészítésében, lebonyolításában, elszámolásában, kezeli az ehhez kapcsolódó iratanyagokat.

PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ (OKJ 54 344 01, E-000010/2013/A028)

A pénzügyi-számviteli ügyintéző alkalmas a vállalkozások működésével összefüggő számviteli és pénzügyi feladatok elvégzésében való közreműködésre, részfeladatok önálló elvégzésére. A vállalkozás valamennyi pénzmozgással, illetve a pénzállomány-változással összefüggő nyilvántartásait vezeti, közreműködik az egyes pénzügyi műveletek előkészítésében, lebonyolításában, elszámolásában, kezeli az ehhez kapcsolódó iratanyagokat. Működő gazdálkodó szervezeten belül előkészíti és rögzíti az adott munkahely gazdasági eseményeit a helyi számviteli szabályok szerint, a gazdasági eseményeket kontírozza, a főkönyvi és az analitikus nyilvántartásokat vezeti, könyvviteli feladásokat készít.

RAKTÁROS (OKJ 31 341 04, E-000010/2013/A017) (OKJ 31 341 04)

A termelési és nagykereskedelmi raktáros feladata a raktár működésével kapcsolatos tevékenységek lebonyolítása.Az áru be- és kitárolásához szükséges adminisztrációs feladatokat elvégzi, kezeli és ellenőrzi az árut. Vezeti a raktári nyilvántartásokat, ellenőrzi a berendezések és informatikai eszközök működőképességét. Előkészíti és elvégzi az áruösszeállítást, árukiszállítást.

SPORTOKTATÓ (TESTÉPÍTÉS-FITNESS) (OKJ 31 813 01, E-000010/2013/A064)

A sportoktató megtanítja a sportág legalapvetőbb technikai, taktikai és szabályismereteit. Oktató, nevelő, képző tevékenysége eredményeként a tanítványok alkalmassá válnak a sportszerű versenyzésre, sportteljesítményük folyamatos és fokozatos növelésére, az egészséges életmód – ennek részeként a rendszeres testedzés, sportolás – népszerűsítésére. Sportágában sporttanfolyamokat szervez és vezet.

SÜTŐIPARI ÉS GYORSPÉKSÉGI MUNKÁS (OKJ 21 541 02, E-000010/2013/A039)

A sütőipari üzemekben irányítással sütőipari termékek előállításában vesz részt.

SZAKÁCS (OKJ 34 811 04, E-000010/2013/A057)

A szakács feladata a korszerű vendéglátás követelményeinek megfelelő feladatok ellátása: a vendégek elvárásainak megfelelő ételválaszték kialakítása és elkészítése, valamint az elkészített ételek megfelelő minőségi színvonalon történő tálalása a vendégek számára éttermekben és egyéb helyszíneken lévő vendéglátó-ipari egységekben.

SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ (OKJ 51 344 05, E-000010/2013/A041)

A számviteli ügyintéző alkalmas a vállalkozások működésével összefüggő számviteli feladatok elvégzésében való közreműködésre, részfeladatok önálló elvégzésére. A vállalkozás valamennyi pénzmozgással, illetve a pénzállomány-változással összefüggő nyilvántartásait vezeti. Működő gazdálkodó szervezeten belül előkészíti és rögzíti az adott munkahely gazdasági eseményeit a helyi számviteli szabályok szerint, a gazdasági eseményeket kontírozza, a főkönyvi és az analitikus nyilvántartásokat vezeti, könyvviteli feladásokat készít.

SZÁRAZÉPÍTŐ (OKJ 34 582 10, E-000010/2013/A078)

A szárazépítő feladata a szerelt belső szerkezetek, szerelt aljzatok valamint fal, tetőtéri és tűzvédelmi borítások elkészítése, javítása és bontása.

SZEMÉLY- ÉS VAGYONŐR (OKJ 32 861 01, E-000010/2013/A048)

A Személy- és vagyonőr a szakképesítéssel rendelkező személy szakképesítése tekintetében megnevezve Személy- és vagyonőr a szakmai ismereteinek megfelelő, az alábbiakban felsorolt tevékenységeket a szakmai, valamint a vonatkozó munkabiztonsági előírások betartásával, az adott munkaszervezet belső szervezeti rendjének megfelelő irányítással, vagy önállóan végzi el.

SZEMÉLYI EDZŐ (OKJ 55 813 01, E-000010/2013/A049)

A személyi edző különböző sportlétesítményekben megszervezi vendégkörét, a kliens igényeihez és állapotához igazodó edzéstervet készít, vezeti az edzéseket, és segítséget nyújt az egészséges táplálkozás megvalósításában.

SZOCIÁLIS GONDOZÓ ÉS ÁPOLÓ (OKJ 34 762 01, E-000010/2013/A031)

A szociális gondozó és ápoló szociális szakember irányításával képes az idős és a fogyatékos ellátás intézményi és intézményen kívüli, a személyes szolgáltatások területén szükséges szociális gondozási feladatok ellátására. Munkája eredményessége érdekében a kliensekkel és munkatársaival személyes kapcsolatokat kialakít ki, velük együttműködik. Felméri a fogyatékos és az idős ember sajátos szükségleteit, és az ápolási, gondozási, fejlesztési, rehabilitációs tervnek, programnak megfelelően nyújtja az alap- és a személyre szóló szolgáltatásokat. Ha szükséges, baleset vagy hirtelen egészségromlás esetén elsősegély nyújtására is képes. A munkához kapcsolódó adminisztrációs feladatokat ellátja.

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ÜGYINTÉZŐ (OKJ 51 344 02, E-000010/2013/A068)

A társadalombiztosítási ügyintéző a munkavállalókkal kapcsolatos bér- és társadalombiztosítási ügyeket intézi, a nyilvántartásokat vezeti. Vezeti a biztosítottak társadalombiztosítási lapjait, nyilvántartja a kifizetett ellátásokat, adatokat, igazolásokat küld az illetékes társadalombiztosítási szerveknek. A munkavállalókkal kapcsolatos munkaerő-gazdálkodáshoz kapcsolódó feladatokat ellátja a nyilvántartásokat vezetésével összhangban.

TEJTERMÉKGYÁRTÓ (OKJ 34 541 02, E-000010/2013/A062)

A Tejtermékgyártó feladata a különböző tejtermékek (a friss fogyasztású, savanyított, alvasztott, tartós termékek,
valamint a vaj, sajt, ömlesztett sajt, sajtkészítmény, túró) technológiai műveleteinek szakszerű, önálló
gazdaságos végrehajtása a munka-, tűz-, környezetvédelmi és higiéniai követelmények maradéktalan
betartásával.

TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÓ (OKJ 52 853 01, E-000010/2013/A014)

A temetkezési szolgáltató a temetkezési szolgáltatásra vonatkozó jogszabályok alapján végzi feladatát. Önállóan gondoskodik - a hatályos jogszabályoknak megfelelően - a teljes körű temetkezési szolgáltatás megszervezéséről, lebonyolításáról, manuális elvégzéséről, az adminisztratív teendők és okmányozás ellátásáról, a nyilvántartások vezetéséről. Menedzseli a szolgáltatást, ellenőrzi a technológiai és ügyviteli folyamatokat  

TISZTÍTÁS TECHNOLÓGIAI SZAKMUNKÁS (OKJ 32 853 03, E-000010/2013/A051)

A Tisztítás-technológiai szakmunkás formailag és tartalmilag értékelhető, dokumentált, bizalmi és lehetőség szerint a megbízó főtevékenységébe illesztett komplex szolgáltatást végez, mely során meghatározott területen, az oda nem való és ott különböző kockázatokat jelentő anyagokat távolítja el, vagy tartja távol szakszerű módszerekkel és tervezett időben.

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI ÜGYINTÉZŐ (OKJ 52 841 02, E-000010/2013/A050)

Az ügyfélszolgálati ügyintéző kapcsolatot teremt és tart fenn személyesen, írásban, telefonon vagy elektronikus kommunikációs csatornákon az ügyfelekkel, érdeklődőkkel, betartva a viselkedés udvariassági formáit, valamint a protokoll szabályokat. Megkereséseket fogad, kezdeményez; eligazodást szolgáló vagy figyelemfelhívó információkat, tájékoztatást ad, ajánlást végez a szervezet tevékenységi körébe tartozóan, továbbá fogadja, értelmezi, kezeli a panaszt, problémát, illetőleg továbbítja a megfelelő helyre. Munkájához kapcsolódóan elkészíti a szükséges dokumentumokat, és megfelelően kezeli azokat. Tevékenységi köréhez tartozó adatkeresést végez, információkat elemez, és összefüggéseket tár fel. 

ÜGYVITELI TITKÁR (OKJ 54 346 02, E-000010/2013/A029)

Az ügyviteli titkár adatbeviteli feladatot végez, ügyvitel-technikai eszközöket, berendezéseket használ, iratokat, dokumentumokat kezel, selejtez, leltároz, dokumentumszerkesztési feladatot végez.

Protokoll feladatokat lát el, rendezvényeket, eseményeket szervez, gazdálkodással kapcsolatos részfeladatot, gazdálkodáshoz kapcsolódó feladatokat végez, ügyintézői feladatokat lát el.

PR tevékenységet végez szakmai irányítással, titkári feladatokat lát el idegen nyelven írásban, szóban. Részt vesz a személyügyi feladatok ellátásában szakmai irányítással, személyi titkári, menedzserasszisztensi feladatokat lát el.

USZODAMESTER (OKJ 32 810 01, E-000010/2013/A074)

Az uszodamester a fürdőszolgáltatás területén tevékenykedik, vendégfelügyeletet, életmentési feladatokat lát el. A fürdőszolgáltatás napi üzemvitelét biztosítja. Együttműködik a műszaki kiszolgáló személyzettel, és a fürdőszolgáltatás egyéb beosztású munkavállalóival.

VÁLLALKOZÁSI MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ (OKJ 55 344 07, E-000010/2013/A038)

Kialakítja a számviteli politikát, a könyvviteli elszámolás, a beszámoló készítés rendszerét, módszerét ideértve a
belső információs rendszer kialakítását is.
Ellátja a számlarendhez, a könyvvezetéshez, valamint a beszámoló készítéshez szükséges szabályzatok
elkészítésével, rendszeres karbantartásával kapcsolatos feladatokat. Biztosítja a valóságnak megfelelő belső és
külső információk előállítását, szolgáltatását, az elszámolások, az adatok jogszerűségének, szabályszerűségének,
megbízhatóságának, bizonylatokkal való alátámasztottságát a számviteli alapelvek betartásával.
Elvégzi a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatokat a gazdálkodó alkalmazottjaként, tagjaként, egyéni
vállalkozóként, vagy számviteli szolgáltatást nyújtó társaság tagjaként, illetőleg alkalmazottjaként.

VENDÉGLÁTÓ ELADÓ (OKJ 31 811 04 , E-000010/2013/A082)

A vendéglátó eladó a cukrászdák, kávézók, eszpresszók, ételbárok, bárok, gyors-étkezőhelyek, hidegbüfék, büfék, falatozók szakembere. Reggeli- és uzsonnaételeket, gyorsételeket, hidegkonyhai készítményeket, salátákat készít és értékesít helyben és elvitelre. Feladata továbbá az értékesítő munkák szakszerű ellátása, vitrineket, kínáló polc és pultrendszereket rendez, kávét és teát főz, alkoholmentes és alkoholos italokat készít. Cukrászkészítmények, fagylaltok befejező műveleteit végzi, pultkiszolgálást és felszolgálást végez. 

VIRÁGKÖTŐ ÉS VIRÁGKERESKEDŐ (OKJ 34 215 04, E-000010/2013/A073)

A virágkötő és virágkereskedő virágkötő üzemben, különböző szintű virágértékesítési helyeken (stand, pavilon, üzlet, szalon), virágkellék-nagykereskedelmi szakáruházban eladói és virágkötészeti tevékenység végzésére alkalmas. A szakképesítés irányítói, boltvezetői tevékenység végzésére, önálló vállalkozás létrehozására is jogosít.

VÍZSZIGETELŐ, MELEGBURKOLÓ (OKJ 32 582 06, E-000010/2013/A079)

A vízszigetelő és melegburkoló feladata az épületeket, épületszerkezeteket érő nedvességhatások elleni vízszigetelések elkészítése, és javítása, bontása, valamint a beltéri fal, és padlófelületek melegburkolatának elkészítése, javítása és bontása.

ZÖLDSÉG- ÉS GYÜMÖLCSFELDOLGOZÓ (OKJ 31 541 12, E-000010/2013/A013) (OKJ 31 541 12)

A Zöldség- és gyümölcsfeldolgozó feladata a különböző zöldség- és gyümölcskészítmények technológiai műveleteinek szakszerű, önálló gazdaságos végrehajtása a munka-, tűz-, környezetvédelmi és higiéniai követelmények maradéktalan betartásával.

ZSALUZÓÁCS (OKJ 31 582 06, E-000010/2013/A001) (OKJ 31 582 06)

Az építőiparban előforduló famunkálatokat, zsaluzatokat, dúcolatokat készít, bont. Előkészíti a zsaluzási és alátámasztó állványozási munkát, méréseket, kitűzéseket, szintbeállításokat végez, méretre szabja a hagyományos zsaluzatok zsalutábláit, összeállítja a faanyagú zsaluelemeket, elhelyezi, rögzíti a függőleges és vízszintes szerkezetek hagyományos zsaluelemeit és megtámasztását. 

BIO- ÉS ZÖLDHULLADÉK HASZNOSÍTÁS, KOMPOSZTÁLÁS (E-000010/2013/B007)

A bio- és zöldhulladék hasznosításához, illetve komposztálásához kapcsolódó szakszerű és korszerű ismeretek összessége. Biomassza hasznosítása komposzt készítésével: a mezőgazdasági termények melléktermékei, hulladékai (szalma, kukorica/csutka stb.), az állati eredetű biomassza (trágya stb.), az erdőgazdasági és fafeldolgozási melléktermékek és hulladékok (faapríték, nyesedék, fűrészpor, háncs stb.) feldolgozása. A komposztáláshoz szükséges eszközök, gépek, a komposztálás környezeti hatásai, gazdaságossági vonatkozásai.

FAÁPOLÓ (E-000010/2013/B009)

Lakott területek, zöldterületek (közterületek, parkok, házi- és hétvégi kertek, temetők) települések bevezető útján, vízügyi, erdőgazdálkodási zöldterületeken található fák szakszerű ápolása, a magasban végzett munkavégzésre vonatkozó előírások és munkabiztonsági szabályok betartásával.

FEJŐGÉPKEZELŐ (E-000010/2013/B016)

A szakmai végzettség birtokában a fejőgépkezelő elvégzi a fejési munka-műveleteket, meghatározza, befolyásolja a nyers tej csíraszámát és szomatikus sejtszámát és megelőzi a tőgygyulladás kialakulását, annak bekövetkezése esetén gyógyítását. A szakmai végzettség megszerzésével az egyén alkalmazza a holstein-fríz szarvasmarha tartástechnológiát. Megfelelően használja és tisztán tartja a fejőberendezéseket és a tejkezelés további gépeit, az állattartó telepeken alkalmazott szállító- és rakodógépeket. Közreműködik a vemhesség során, az elletésnél és az újszülött borjú ellátásánál, a föcstej kifejtésénél és itatásánál. A megfelelő munka-, tűz- és környezetvédelmi szabályok betartásával és alkalmazásával gondozza a gazdasági állatokat, az állattartás épületeit és gépeit használja és karbantartja.

GYÓGYNÖVÉNYGYŰJTŐ (E-000010/2013/B008)

A gyógynövénygyűjtéshez kapcsolódó szakszerű ismeretek elsajátítása. A képzésben résztvevő képes legyen megtervezni, megszervezni és elvégezni a gyógynövények gyűjtésével, illetve értékesítésre, feldolgozásra történő előkészítésével kapcsolatos munkákat. Képes legyen meghatározni a gyűjtendő gyógynövények körét és mennyiségét, elvégezni az értékesítéssel kapcsolatos feladatokat. 

KERTI JÁRDAKÖVEZŐ (E-000010/2013/B018)

A közkertek, udvarok, átriumok könnyen visszabontható, tetszetős, egyedi megoldásokat alkalmazó, apró elemes útburkolattal történő behálózása egyre elterjedtebb igény országszerte a településeket irányító önkormányzatok és az ott élő polgárok részéről egyaránt.

KLÓRGÁZADAGOLÓ-BERENDEZÉS KEZELŐ (E-000010/2013/B017)

Olyan szakemberek képzése, akik képesek a fürdőkben, uszodákban, strandokon valamint víz- és szennyvíztisztító telepeken használatos vákuumszabályozós klórgáz-és vegyszeradagoló berendezések üzemeltetését, karbantartását ellátni, valamint ismereteiket technológiai ellenőrző vizsgálatoknál alkalmazni.

SEGÉD GÁT- ÉS CSATORNAŐR (E-000010/2013/B001)

Felettesek irányítása mellett ellenőrizni a gátak, töltések, csatornák állapotát, részt venni védőtöltések, gátak, csatornák, elfolyók, vízemelő művek karbantartásában, javításában, árvízveszély esetén részt venni a védtöltések megerősítésében, ellenőrzésében, javításában, részt venni árvizek, belvizek okozta kárelhárításában.

SZÁRAZTÉSZTA GYÁRTÓ (E-000010/2013/B011)

Felkészül a munkára és előkészíti a munkafolyamatokat. A száraztészta készítéséhez szükséges alap -, járulékos és segédanyagok tulajdonságainak, minőségi követelményeinek ismeretében és alkalmazva a receptúrákat és gyártástechnológiát, különböző száraztészta típusokat állít össze. A feldolgozott tészta elkészítésénél használja a száraztészta készítés gépeit, berendezéseit. A szárítás előtt a tészta típusának megfelelően formáz. Szakszerűen szárít. A csomagolóanyagok típusainak ismeretében beállítja a csomagolási súlyokat, majd becsomagolja és termékcímkével látja el a száraztésztát. Az elkészült termékeket megfelelő körülmények között tárolja és raktározza. Betartja a higiéniai, élelmiszerbiztonsági és balesetvédelmi szabályokat, előírásokat.

ZÖLDTERÜLETI KISGÉP-ÜZEMELTETŐ (E-000010/2013/B006)

Irányítás mellett lakott területek zöldterületeinek (közterületek, parkok, házi-és hétvégi kertek, temetők) karbantartása, fűnyírás, fák, cserjék gondozása, talajmunkák végzésére kisgépekkel, a települések bevezető útjainak, rézsűinek tisztítására, kültéri dűlőutak mentén bozót, cserje irtására, parlagfű mentesítésre, a vízügyi, erdőgazdálkodási zöldterületek karbantartására.

Nyelvi képzések (C képzési kör)

Általános nyelvi képzéseink A1 szinttől C2 szintig:

 • Orosz (E-000010/2013/C001)
 • Angol (E-000010/2013/C002)
 • Német (E-000010/2013/C003)

Egyéb képzés (D képzési kör)

 • Élményalapú érzékenyítő képzés a fogyatékos emberek megismerésére és elfogadására /7 óra/ (E-000010/2013/D028)
 • Kommunikációs tréning /40 óra/ (E-000010/2013/D031)
 • Önismereti tréning /40 óra/ (E-000010/2013/D029)
 • Érzékenyítő tréning /7 óra/ (E-000010/2013/D030)
 • Krízisintervenciós tréning (E-000010/2013/D004)
 • Önkéntesek felkészítő tréningje /20 óra/ (E-000010/2013/D025)
 • Önkéntesek felkészítő tréningje /30 óra/ (E-000010/2013/D026)
 • Önkéntesek felkészítő tréningje /40 óra/ (E-000010/2013/D027)
 • Környezeti fenntarthatósági ismeretek (E-000010/2013/D006)
 • Munkaerőpiaci tréning (E-000010/2013/D007)
 • Munkahelyi elsősegélynyújtás ismeretek (E-000010/2013/D010)
 • Első lépések a digitális világba - IKER 1. szintű képzés (E-000010/2013/D008)
 • Önállóan használom az informatikai eszközömet - IKER 2. szintű képzés (E-000010/2013/D009)
 • Ipar 4.0 felkészítő képzés (E-000010/2013/D024)
 • Adatvédelem, a GDPR és alkalmazása (E-000010/2013/D023)

Hatósági jellegű képzések

Műszaki biztonsági szempontból jelentős munkakör esetén szükséges továbbképzések:

 • Ipari olaj-és gáztüzelő berendezés kezelő továbbképzés (a 12/2004.(II.13.) GKM rendelet előírásai alapján
 • Kazángépész továbbképzés 12t/h felett (a 12/2004.(II.13.) GKM rendelet előírásai alapján)
 • Kazánkezelő továbbképzés max. 12t/h (a 12/2004.(II.13.) GKM rendelet előírásai alapján)
 • Kis teljesítményű kazánfűt max. 2t/h (a 12/2004.(II.13.) GKM rendelet előírásai alapján)
 • Nyomástartó berendezés kezelője hatósági jellegű képzés (továbbképzés) a 2/2016 (I.05.) NGM rendelet előírásai alapján)
 • Nyomástartó edény gépész hatósági jellegű képzés (a 2/2016 (I.05.) NGM rendelet előírásai alapján)
 • Nyomástartó edény-gépész továbbképzés a 12/2004.(II.13.) GKM rendelet előírásai alapján

Megjegyzés: Szállítói engedélyes tevékenység körben végzett, vagy Cseppfolyós propán-bután gázok és ezek elegyeinek tartályban vagy palackban történő forgalmazásával kapcsolatos tevékenység körében végzett munkavállalók részére.

Kötelező továbbképzések

Tűzvédelmi szakvizsgák (SZ030/1-2-3-13-14/02/2017.)

 • Hegesztők és az építőipari tevékenység során nyílt lánggal járó munkát végző távoktatásos, alapképzéses tűzvédelmi szakvizsga
 • Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint robbanásveszélyes osztályba sorolt anyagoknak bármely időpontban 300kg tömegmennyiséget meghaladó mennyiségű tárolását vagy 100kg tömegmennyiséget meghaladó mennyiségű ipari vagy szolgáltatás körébe tartozó feldolgozását, technológiai felhasználást végzők távoktatásos, alapképzéses tűzvédelmi szakvizsga
 • Éghető gáz lefejtését, töltését, kiszolgálását, továbbá autógáz kiszolgálását végzők távoktatásos, alapképzéses tűzvédelmi szakvizsga
 • Beépített hő- és füstelvezető rendszerek telepítését, javítását, karbantartását végzők alapképzés távoktatás formájában történő tűzvédelmi szakvizsga
 • Erősáramú berendezések időszakos felülvizsgálatát végzők alapképzéses, távoktatásos tűzvédelmi szakvizsga